Výuka jazyka pomocí aplikace jako alternativa k doučování

online kurzy

Studium jazyků pomocí aplikací nebo online kurzů je alternativou ke klasickému doučování žáků, kteří se jazyk ve škole nenaučí.

Studium jazyka na rozdíl od některých jiných předmětů neprobíhá v blocích, které na sebe nenavazují jako je tomu u některých jiných předmětů. Proto se student, který nestihne krok s klasickou výukou dostává do čím dál horší situace. Nedostatečná znalost základů, na které se již výuka nesoustředí brání pochopení nově probírané látky.

Jako doplňující formu studia si může student obstarat doučování, které s sebou přináší výhodu, že se lektor věnuje pouze jednomu studentovi, čímž zrychlí vstřebávání studovaného jazyka.

Levnější než individuální výuka

Čas lektora není zdarma a proto může pravidelné doučování dvakrát týdně může snadno dostat z řádu stovek do řádu tisíců. Zvlášť pokud student stojí o kvalitního lektora.

Alternativou k tomuto typu studia je studiu jazyků pomocí aplikací. Student zaplatí jednorázovou cenu nebo platí měsíční poplatek za přístup do aplikace. Měsíční poplatek za takovéto vzdělávací aplikace zaměřené na jazyky bývá v řádu stovek, což je cenově dostupnější než individuální výuka.

Vyšší kvalita

Výhodou vzdělávacích aplikací je to, že výuka probíhá interaktivně a kombinuje různé formy předávání informací studentovi a následné procvičování probrané látky. Důležitý je také fakt, že díky této formě vzdělávání se student může dostat k materiálům, které připravili profesionálové v daném oboru. Toto ocení zejména studenti z vesnic a menších měst, kde není taková koncentrace specialistů na dané témata, jako v městech větších.

Lepší dostupnost vzdělání

Jako u všech forem vzdělávání online i zde je třeba zdůraznit výhody spočívající v přizpůsobení se studentovi. Student může studovat kdy chce, odkudkoliv kde je internet.

Příležitost pro lektory

V neposlední řadě je aplikace zaměřená na studium jazyka online příležitostí pro lektory, kteří se doposud věnovali pouze individuální výuce. Vzhledem ke konkurenci dochází k neustálému vývoji vzdělávacích aplikací, což může představovat dobrou pracovní příležitost pro lektory.

Můžete začít studovat ihned – odkaz na aplikaci pro výuku angličtiny