Vizualizace dat a pohodlná tvorba reportů

Při práci s daty je důležitá vizualizace. Na trhu je několik nástrojů, které se vizualizací zabývají. Aplikace Power BI Desktop, která je v době psaní článku zdarma, toto umožňuje. Uživatel může tuto aplikaci využít ke kombinaci dat z různých zdrojů, transformaci těchto dat, případně tvorbě tabulek přímo v aplikaci. Takto získaná data jsou následně použita ke tvorbě reportů, které se skládají z interaktivních grafů.

Reporty můžou být sdíleny s ostatními uživateli prostřednictvím cloudové služby Power BI, která je dostupná odkudkoliv, kde je internetové připojení. Tato služba je placená.

Níže uvedený online kurz učí práci s Power BI Desktop včetně následného publikování reportu pomocí Power BI. Odkaz na kurz Power BI