V roce 2018 měli nejvyšší mzdu v Česku vysokoškoláci

Víc jak polovina českých vysokoškoláků překonala v roce 2018 německou minimální mzdu

Víc jak polovina z nich překonala německou minimální mzdu

Dle dat MPSV dosáhli v roce 2018 nejvyššíh mediánové mzdy vysokoškoláci. Mediánová mzda vysokoškoláků činila 42 530 Kč, čili zhruba dvojnásobek mediánové mzdy lidí se základním vzděláním. Mediánová mzda znamená, že polovina vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců vydělávala v roce 2018 víc než 42 530 Kč a polovina méně.

Jde bohužel o hrubou mzdu, pokud by se brala v úvahu čistá mzda, kdy se od hrubé mzdy odečtou daně a zdravotní a sociální pojištění, tak by vyplynulo, že polovina vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v roce 2018 vydělala méně než zhruba 31 tisíc čistého měsíčně.

Jen pro srovnání, hrubá minimální mzda v Německu byla v minulém roce 1498 EUR, po přepočtení průměrným kurzem ČNB pro rok 2018, který činil 25,643 EUR/CZK tak minimální hrubá mzda činila 38 413 Kč.

Můžeme tedy říct, že víc jak polovina českých vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v roce 2018 překonala německou minimální mzdu.

Zdroj dat:

https://www.mpsv.cz/ISPVcharavypis.php
https://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/prumerne_rok.jsp?rok=2018
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_mw_cur&lang=en