Úspěšnost FCE u nás v roce 2017 přesáhla 80 % – na Slováky nemáme

Kvalitní vzdělání

Zkouška FCE (First Certificate in English) pro středně pokročilé prokazuje dostatečnou znalost jazyka umožňující nezávisle žít a pracovat v anglicky mluvící zemi nebo studovat na kurzech vyučovaných v angličtině. Zkouška existuje ve dvou variantách a to B2 First a B2 First for Schools.

B2 First for Schools je na stejné úrovni jako B2 First, ale obsah je cílen spíše na žáky než na dospělé.

Jak můžeme vidět v níže uvedených tabulkách, Češi na Slováky ani zdaleka nemají, alespoň co se kategorie pro dospělé týče. Zatímco neúspěšných uchazečů o certifikát bylo v roce 2017 na Slovensku v obou variantách testu FCE pouze 0 %, v ČR neuspělo v FCE 1,3 % zkoušených v základní variantě, a 0,7 % ve variantě pro žáky.

V roce 2017 dosáhlo stupně A pouze 17,3 % zkoušených dospělých. Stupně B 26,2 % a stupně C 40 % zkoušených dospělých. 15,3 % zkoušených spadl na level B1 a již zmiňovaných 1,3 % neuspělo.

Vzhledem k tomu, že na stupeň A, B nebo C dosáhly více jak čtyři pětiny zkoušených, můžeme říci, že šance složení zkoušky FCE dospělým je v ČR poměrně vysoká.

FCE – varianta pro dospělé

FCE - varianta pro dospělé - výsledky

FCE – varianta pro žáky

FCE - varianta pro žáky - výsledky
FCE – varianta pro žáky – výsledky

Zdroj: https://www.cambridgeenglish.org/research-and-validation/quality-and-accountability/grade-statistics/2017/