Studenti nastupují hlavně na státní vysoké školy – obliba soukromých vysokých škol mezi nově zapsanými českými studenty VŠ oproti roku 2007 klesla

KvalitníVzdělání.cz

V roce 2017 bylo na státní VŠ zapsáno 90 % nově zapsaných studentů. 78 % Čechů a 12 % cizinců. Podíl nově zapsaných studentů na státní vysoké školy vzrostl oproti roku 2007, kdy se na státní školy hlásilo pouze 84 % studentů.

Poprvé zapsaní čeští a zahraniční studenti na vysokých školách v ČR 2017. kvalitnivyzdelani.cz
Poprvé zapsaní čeští a zahraniční studenti na vysokých školách v ČR 2017

Zdroj: ČSÚ

Soukromé vysoké školy tak v roce 2017 nabraly pouze 10 % z nových studentů VŠ, což je oproti 15 % z roku 2007 významný pokles.

Poprvé zapsaní čeští a zahraniční studenti na vysokých školách v ČR 2007 - kvalitnivzdelani.cz
Poprvé zapsaní čeští a zahraniční studenti na vysokých školách v ČR 2007 – kvalitnivzdelani.cz

Zdroj: ČSÚ

Zajímavé je, že podíl Čechů nastupujících na státních vyskoké školy se nezměnil. Hlavní roli v rošádě skladeb mezi lety 2007 a 2017 hrál vyšší podíl nově nastoupených zahraničních studentů na státní vysoké školy a nižší procento Čechů nastupujících na soukromé vysoké školy.

Grafy však neobsahují informaci o absolutním počtu studentů, který v případě Čechů jak na soukromých tak na vysokých školách výrazně klesnul, díky čemuž si cizinci, kterých v absolutní hodnotě až tolik nepřibylo ukousli větší část koláče.