SQL

Business Intelligence - KvalitniVzdelani.cz

SQL je dotazovací jazyk používaný pro práci s daty v relačních databázích. SQL je základem celé řady projektů, které pracují s daty, a proto znalost tohoto jazyka významně zvyšuje kvalifikaci těch, kteří SQL rozumí.

Existují čtyři základní skupiny SQL příkazů:

  • DDL (Data Definition Language) – příkazy pro definici dat – CREATE, ALTER, DROP
  • DML (Data Manipulation Language) – příkazy pro manipulaci s daty – SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
  • DCL (Data Control Language) – příkazy pro řízení dat – GRANT, REVOKE, START TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK
  • DQL (Data Query Language) – příkazy k provádění dotazu na data v objektech schématu, např. samostatný příkaz SELECT

Kde se SQL naučit?

Kurz SQL (demonstrováno na SQL SERVER a SSMS) představí jazyk SQL úplným začátečníkům, kteří se naučí používat SQL na praktických příkladech. Kurz účastníky na začátku provede jednoduchou instalací SQL SERVERU a SQL Server Management Studia, které následně využijí k procvičování a rychlejšímu osvojení této problematiky.