Přechod na online režim jako vhodná příprava na možné budoucí krize

Data analytika

V současné době se diskutuje a někde i povinně zavádí přechod vzdělávacích institucí nebo celých firem na online režim. Online režim neboli práce a vzdělávání z domu má své zastánce i odpůrce. V článku se budu zabývat spíš těmi pozitivním aspekty, které vzdělávání nebo práce online přináší.

Příprava na budoucí negativní situace

Ekonomika, která je schopná fungovat alespoň z části online je lépe připravena na budoucí negativní situace, které mohou nastat. Mezi ty více pravděpodobné patří budoucí recese. Existují však také méně pravděpodobné nebo spíše méně očekávané scénáře, v jejichž případě by měla ekonomika fungující online větší výhodu.

Nižší transakční náklady

Jak jsem zmiňoval v několika svých článcích, přechod na online režim snižuje transakční náklady, kterými jsou nutně vynaložený čas a peníze na poskytnutí služby a zároveň na dojíždění zákazníka nebo studenta na místo studia nebo poskytnutí služby. Ekonomika, která je schopná fungovat s nižšími transakčními náklady má jistě výhodu. Nižší transakční náklady se se promítnou do ceny konečné služby, která může zlevnit a být konkurenceschopná i v době recese.

Lepší příprava na recesi

Nižší transakční náklady vedou kromě nižší ceny také ke snížení fixních nákladů, tedy nákladů, které je třeba vynakládat i v případě, že firma nevydělává. Nižší fixní náklady zvyšují šanci na přežití firmy případně vzdělávacího zařízení i v době nižších zisků, případně nižších dotací na provoz.

Lepší a odolnější IT infrastruktura

Více firem a institucí pracujících v režimu online povede k vyšším požadavkům na současnou IT infrastrukturu. Firmy, jejichž zaměstnanci pracují online budou více dbát na IT bezpečnost, protože u zaměstnance pracujícího z domu může existovat větší riziko infikace škodlivým softwarem. Fakt, že se firmy nad tímto problémem budou více zamýšlet může vést paradoxně k větší odolnosti firmy pracující online než firmy, kde jsou zaměstnanci v kanceláři, což jim může dávat z hlediska IT falešný pocit bezpečí a vést k ignoraci některých rizik spojených IT bezpečností. Větší požadavky na internetové připojení povedou k větším nárokům na rychlost a stabilitu připojení internetu. Mít v ekonomice rychlý a stabilní internet pro případ dalšího negativního scénáře je velké plus.

Některé obory se bez fyzické přítomnosti zaměstnance nebo podnikatele neobejdou, je ale hodně těch, kde by to šlo

Samozřejmě existují obory, kde pracovat online zatím prostě nejde. Mezi tyto se však neřadí v podstatě veškerá činnost probíhají v kanceláři, kterou se zabývá široká skupina obyvatel. Do této skupiny patří např. zaměstnanci v oblasti marketingu, financí, obchodu, IT atd.