Populární certifikáty v oblasti IT

Populární certifikáty v oblasti IT

AWS Certified Solutions Architect – Associate

Zkouška je určena pro jednotlivce kteří vykonávají roli IT architekta. Zkoušený musí demonstrovat znalost tvořit bezpečné a robustní aplikace postavené na AWS technologiích a tyto následně nasadit do provozu. Prokazována je schopnost navrhnout řešení podle architektonických designových principů a poskytnutí pokynů pro implementaci založených na osvědčených postupech po celou dobu životnosti projektu.

Kandidáti na tuto zkoušku by měli mít:

 • Jeden rok praktických zkušeností s navrhováním dostupných, nákladově efektivních, chybám odolných a rozšiřitelných distribuovaných systémů na AWS
 • Praktické zkušenosti s výpočetními, síťovými, úložnými a databázovými službami AWS
 • Zkušenosti s AWS deployment a management službami
 • Schopnost identifikovat a definovat technické požadavky pro aplikaci založenou na AWS
 • Schopnost identifikovat které AWS služby splňují zadaná technická kritéria
 • Znalost doporučených best practices pro budování bezpečných a spolehlivých aplikací na platformě AWS
 • Porozumění základních architektonických principů tvorby v AWS Cloudu
 • Porozumění globální infrastructure AWS
 • Porozumění síťovým technologiím, které se týkají systému AWS
 • Porozumění bezpečnostním prvkům a nástrojům, které AWS poskytuje a jak souvisí s tradičními službami

Přehled zkoušky:

 • Otázky s více volbami a více možnými odpověďmi
 • 130 minut k dokončení zkoušky
 • Zkouška je k dispozici v angličtině, japonštině, korejštině a zjednodušené čínštině
 • Registrační poplatek za zkoušku je 20 USD
 • Registrační poplatek za zkoušku je 150 USD

Zdroj: https://aws.amazon.com/certification/certified-solutions-architect-associate/

MCSA: SQL Server 2012/2014

Získání MCSA: SQL Server cerfitikace vás kvalifikuje jako sowtverového vývojáře databází nebo databázového analytika.

Pro získání certifikace je potřeba absolvovat 3 zkoušky:

Zkouška 70-461/kurz 20461

Dotazování Microsoft SQL Server 2012/2014

Tato zkouška je určena pro databázové administrátory SQL Serveru, systémové inženýry a vývojáře s dvěma nebo více lety praxe, kteří chtějí prokázat jejich znalosti a dovednosti při psaní dotazů.

Zkouška 70-462/kurz 20462

Administrace databází Microsoft SQL Server 2012/2014

Tato zkouška je určena pro profesionály, kteří vykonávají instalaci, údržbu a konfigurační úlohy. Mezi další odpovědnosti patří vytvoření databázových systémů a zajištění toho, aby tyto systémy fungovaly efektivně a aby bylo zajištěno pravidelné uchovávání, zálohování a zabezpečení dat před neoprávněným přístupem.

Zkouška 70-463 / kurz 20463

Implementace datového skladu s Microsoft SQL Server 2012/2014

Tato zkouška je určena především vývojářům ETL a datových skladů, kteří vytvářejí Business Intelligence (BI) řešení a jejichž odpovědnost zahrnuje čištění dat a implementaci ETL(Extrakce, Transformace, Načítání) a datového skladu.

Zdroj: https://www.microsoft.com/en-us/learning/mcsa-sql-certification.aspx

PMP

Project Management Professional (PMP) ® je certifikace pro projektové manažery.

Projekty PMP můžete najít v téměř každé zemi a na rozdíl od jiných certifikací, které se zaměřují na konkrétní geografii nebo doménu, je PMP® skutečně globální. Jako PMP můžete pracovat prakticky ve všech průmyslových odvětvích, s jakoukoli metodikou a na jakémkoli místě. PMP může také poskytnout významnou výhodu, pokud jde o plat a potenciál výdělků.

Mezi respondenty průzkumu výdělků PMI, ti kteří mají PMP certifikaci dosahují vyšší plat (20 % víc než průměr) oproti těm, kteří cerfitikaci PMP nemají. *

Prospěch mají také zaměstnavatelé. Pokud má společnost více než jednu třetinu projektových manažerů s certifikací PMP, je dokončeno více projektů v čas, v rámci rozpočtu a je dosaženo původních cílů. (Pulse of the Profession® study, PMI, 2015.)

PMP znamená, že mluvíte a chápete globálním jazyk řízení projektů. A spojuje Vás s komunitou profesionálů, organizací a expertů po celém světě. Stát se PMP znamená stát se projektovým hrdinou.

Certifikát je určen pro zkušeného projektového manažera, který splňuje následující požadavky:

 • Plní své úkoly pod obecným dohledem a zodpovídá za všechny aspekty projektu po dobu trvání projektu
 • Vede multifunkční tým k tomu, aby dodal projekty v rámci plánu, rozpočtu a zdrojů.
 • Prokáže dostatečné znalosti a zkušenosti, aby vhodně aplikoval metodiku na projekty, které mají rozumně definované požadavky a výstupy.

Předpoklady

 • Secondary degree (high school diploma, associate’s degree or the global equivalent) – (Středoškolské vzdělání)
 • 7,500 hodin vedení a řízení projektů
 • 35 hodin vzdělání v oblasti projektového řízení

nebo

 • Four-year degre (Bakalářské vzdělání)
 • 4,500 hodin vedení a řízení projektů
 • 35 hodin vzdělání v oblasti projektového řízení

*Earning Power: Project Management Salary Survey Ninth Edition
Zdroj: https://www.pmi.org/certifications/types/project-management-pmp