Co jsou ty MOOC vlastně zač?

Online kurzy (MOOC)

Zkratka MOOC je odvozena od Massive Open Online Course. Jde o online kurzy, které jsou dostupné široké veřejnosti. Na začátku si autor nechá záležet na vytvoření odborných videí a materiálů, které následně mohou využít tisíce studentů bez dalších autorových zásahů.

Nový přístup k poskytování vzdělání výrazně snížil cenu kurzů, které jsou tak dostupné i chudším vrstvám. Hlavní výhodou je ale absence vyučujícího. Díky tomu si můžou studenti rozvrhnout výuku podle svých časových možností. Toto uvítají hlavně pracující lidé, pro které je prezenční studium často nereálné. Další důležitou cílovkou MOOC jsou lidé se zdravotním postižením, kteří mají omezenou schopnost pohybu, osoby pečující o své blízké, matky na mateřských nebo lidé žijící daleko od center měst, kde kurzy s fyzickou účastí probíhají.