Online studium – nejefektivnější forma studia vůbec

Online kurzy

Online vzdělávání je nejefektivnější forma vzdělávání. Student si přizpůsobí tempo výuky svým potřebám. Má možnost se v rámci kurzu kdykoliv vrátit a nad látkou se zamyslet. Dále není problém přeskočit již známá témata. Místo klasického nejdřív teorie, potom cvičení, má student možnost procvičovat v průběhu kurzu, resp. ihned po pochopení části probírané látky. Nejdůležitějšími aspekty jsou však cena a čas. Cena online vzdělávání bývá v porovnání s klasickým vzděláváním několikanásobně nižší, takže je dostupnější i pro chudší vrstvy. Dále pak je možné se doučovat v momentě, kdy má člověk volno, což uvítají zejména pracující.

Online vzdělávání versus automatizace

Žijeme v době, kdy dochází díky automatizaci k rušení pracovních pozic. Lidé, kteří byli zvyklí na dané pozici pracovat několik let, jsou nuceni přizpůsobit se nově vzniklým pracovním místům, které vyžadují další vzdělávání. Pracovní pozice se většinou neruší ze dne na den, proto zaměstnanci, kteří tuší, že ke zrušení dojde, mají alespoň nějaký čas na dovzdělání se. Málo kdo si však může dovolit zanechat práce a jít studovat prezenčně. Jedinou možností je tedy online vzdělávání.

Placené video kurzy versus kurzy zdarma

Člověk, který se rozhodne studovat určitou látku, je před rozhodnutím, zda využít zdarma dostupné zdroje, kterých na internetu většinu bývá dostatek, ať již na youtube či na specializovaných webech, nebo si zaplatit ucelený kurz. Pokud je člověk opravdu chudý, nezbývá mu než využít zdarma dostupné zdroje. Na druhou stranu pokud můžete oželet alespoň pár stovek, které video kurzy stojí, je určitě lepší zvolit tuto druhou variantu. Hlavní výhodou je, že dostanete ucelený kurz, v kterém jsou lektorem shrnuty všechny potřebné informace týkající se daného tématu. Tímto si pošetříte jednak čas, který byste museli věnovat dohledávání zdrojů, které nemusí být kvalitní a jednak energii, kterou můžete místo hledání věnovat přímo učení, a maximálně tak urychlit získání potřebných znalostí a tím i vydělávání peněz díky těmto znalostem.

„Klasická výuka Excelu“ aneb krev, pot, slzy a nulový efekt

Vždycky, když se učím nějakou další látku v oblasti IT, vzpomenu si na krušné časy „klasické výuky Excelu“, která probíhala stylem, že učitel na plátně promítal příklad a ukazoval kam máme kliknout. Žáci poslušně klikali, s tím, že v průběhu hodiny se skoro všichni ztratili. Teď nepočítám ty, kteří danou látku uměli již před začátek dané hodiny, takže pokládali za zbytečné si příklad vůbec procházet. Výsledkem tedy byla nulová informační hodnota pro všechny, a to bez ohledu na genialitu učitele. Takže abych to shrnul, šlo o totální ztrátu času.

Pokud Vás budou nutit učit se tímto stylem, tak utečte. Raději využijte online vzdělávání. Co se týče práce se softwarem, nejlepší jsou video kurzy.

Kurz SQLkurz PowerBI nebo kurz tabulkový procesor LibreOffice můžete absolvovat online z pohodlí domova na ComfortCourses.com