Obor informační a komunikační technologie v Česku vystuduje ročně zhruba čtyři tisíce absolventů

Populární certifikáty v oblasti IT

Počet absolventek se za posledních 16 let téměř zpětinásobil, oboru však stále dominují muži

V roce 2017 vystudovalo obor Informační a komunikační technologie 3915 absolventů. Z toho 3312 mužů a 603 žen. Ačkoliv oboru jasně dominují muži, počet absolventek pomalu přibývá. Za posledních 16 let se jejich počet zhruba zpětinásobil. Obdobně se v tomto horizontu navýšil také počet absolventů. Za posledních 5 let však počet absolventů ICT klesá.

Počet absolventů oboru ICT na vysokých školách v ČR - absolventek pomalu přibývá
Počet absolventů oboru ICT na vysokých školách v ČR – absolventek pomalu přibývá

Vzhledem ke klesajícímu počtu absolventů v ostatních oborech však procentuální podíl absolventů ICT roste, jak můžeme vidět na níže uvedeném grafu.

Podíl absolventů oboru ICT na celkovém počtu absolventů v ČR
Podíl absolventů oboru ICT na celkovém počtu absolventů v ČR