Na které vysoké školy ze zapisovali Češi před deseti lety a na které se zapisují dnes – polepšilo si zdravotnictví a farmacie, technické a ekonomické vědy oslabily, přesto stále vedou

KvalitníVzdělání.cz

V roce 2017 se dle ČSÚ nejvíce čechů zapsalo na Tehchnické vědy a nauky, kde bylo zapsáno 23 % nových vysokoškolských studentů. Oproti roku 2007 došlo k mírnému poklesu podílu nově zapsaných studentů na tento obor. To samé platí pro Ekonomické vědy a nauky, které se umístili na druhém místě a jejichž podíl se snížil z 24 % na 20 %.

Jaké obory studia si volí česi - skladba 2017
Jaké obory studia si volí česi – skladba 2017 – Kvalitní Vzdělání

Zdroj: ČSÚ

Jasným vítězem je obor Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické vědy a nauky, na který se v roce 2017 zapsalo 9 % studentů. Více z koláče si v roce 2017 ukrojily také další obory jako Pedagogika, učitelství a sociální péče, Přírodní vědy a nauky, Vědy a nauky o kultuře a umění, Právní vědy a nauky, Zemědělsko – lesnické a veterinární vědy a nauky. Na Humanitní a společenské vědy a nauky se hlásilo 15 % studentů stejně jako v roce 2007.

Jaké obory studia si volí Češi - skladba dle oboru
Jaké obory studia si volí Češi – skladba dle oboru – Kvalitní Vzdělání

Zdroj: ČSÚ