Myšlením k bohatství – zapomenutá perla osobního rozvoje

Populární certifikáty v oblasti IT

Kniha Myšlením k k bohatství napsaná Napoleonem Hillem byla publikovaná v roce 1937. Kniha se zabývá využitím touhyvíry a autosugesce k dosažení požadovaného výsledku. Existuje řada publikací zabývajících se osobním rozvojem, tuto knihu však považuji za stavební kámen osobního rozvoje, na který ostatní publikace spíš navazují. Jde o podrobný a praktický návod jak dosáhnout svého vysněného cíle.

Kniha je dostupná jak v psané, tak v audio podobě, včetně verze dostupné na youtube zdarma.

Je otázka, proč tato kniha nebyla v našich končinách více zpopularizovaná. Jsem přesvědčen, že aplikace principů uvedených v knize by vedla jak k větší spokojenosti českých občanů, tak k dosažení lepších ekonomických výsledků jednotlivců a tím i celkové ekonomického výstupu naší ekonomiky. Je to tedy něco, co by se nám v dnešní době celkem hodilo.

Principy se však netýkají pouze peněz, principy uvedené v knize můžou být aplikovány na dosažení jakéhokoliv cíle. Dosaženým bohatstvím tedy nemusí být pouze dosažení finančního výsledku, ale jakéhokoliv požadovaného výsledku.

Dle mého názoru je tato kniha klenotem, který přeměňuje výsledek podrobné analýzy autora na praktický návod, který může aplikovat každý ve svém životě.

Kniha by mohla být mimo jiné zařazena do doporučené literatury napříč vzdělávacím systémem, uvedené principy může aplikovat jak student základní školy, tak vysokoškolák.

Koupit online knihu zde