Možnosti vzdělávání na českém trhu

online kurzy

Kurzy vyžadující fyzickou přítomnost

Tradiční metodou výuky jsou kurzy vyžadující fyzickou přítomnost. Jde o základní styl výuky běžně využívaný v našem vzdělávacím systému. Když tedy pomineme přechod na online režim, který byl vlivem současné situace vynucen. Výhodou takto pořádaných kurzů může být, že člověk změní prostředí. Co se týče nákladů, tak tento typ vzdělání je nejdražší, protože lektor musí věnovat svůj čas pokaždé, když je kurz organizovaný. Také je potřeba zajistit a zaplatit prostory. Cena těchto kurzů se proto pohybuje v tisících až desítkách tisíc.

Kurzy dostupné online

Jde např. o video kurzy, které lektor jednorázově vytvoří, a poté je poskytne studentům za poplatek. Jelikož lektor věnuje čas pouze při vytvoření kurzu, jsou tyto kurzy cenově několikanásobně levnější, než např. kurzy vyžadující fyzickou přítomnost.

Výhodou je jednak nízká cena, jednak možnost, že student může studovat vklidu doma, podle vlastního tempa. Video je možné kdykoliv zastavit, přehrát znovu atd. Tato výhoda je důležitá zejména při výuce programování, kdy si student při sledování kurzu zkouší programovat podle svého tempa. Z ekonomického hlediska dále není potřeba nikam dojíždět, což představuje další úsporu peněz a času.

Jelikož jde z mého hlediska o nejefektivnější formu výuky, moc nevýhod mě u tohoto typu vzdělávání nenapadá. Snad jen, že oproti fyzickým kurzům člověk nezmění prostředí. Na druhé straně online kurzy jsou dostupné odkudkoliv kde je internet, takže je možné studovat třeba v oblíbené kavárně. Zde můžete navštívit Web s kurzy dostupnými online

Webináře

Tomuto typu vzdělání moc nefandím. Proč video nevytvořit a neposkytnout za úplatu každému, kdo má zájem. Jde vlastně o video kurz, u kterého se odstraní možnost si zpětně dané téma přehrát. Lektor je potřeba pokaždé, když webinář probíhá, cenově tedy půjde o dražší typ vzdělávání než video kurzy, protože náklady jsou vyšší.

Materiály dostupné zdarma

Jsem přesvědčený, že cokoliv dnes člověk chce na internetu najít zdarma, to najde. Problém je ale čas, který to zabere. Např. u online kurzu je dané téma, které je pro vás nové nějak uspořádané a prezentované. Máte průvodce, který Vás s daným tématem seznamuje. Při výuce software pomocí online kurzů nebo kurzů s fyzickou přítomností může lektor poskytnout konkrétní příklady, na kterých se student naučí s daným tématem pracovat.