Liberalizace vzdělání je krok vstříc lepším zítřkům

Populární certifikáty v oblasti IT

V současné době jsme svědky pokračující liberalizace vzdělání, kdy osoba, která se chce vzdělávat může, ale zároveň nemusí využít akreditovanou instituci určenou ke vzdělávání.

To, jakým způsobem funguje školství je dáno řadou parametrů, které jsou stanovovány státem. Pokud chce někdo nějakou změnu v této oblasti, nestačí jednat s konkrétní institucí, ale musí změnit nastavení celého tohoto molochu, a to je často velmi problematické.

Liberalizace vzdělání vede k dostupnosti vzdělání pro chudé a časově vytížené

Liberalizace vzdělání umožňuje doplnění nebo v některých případech nahrazení tohoto neefektivního systému. Student má k dispozici řadu materiálů ať už dostupných zdarma nebo prostřednictvím online kurzů, které studenta provedou danou tématikou. Fakt, že si student přizpůsobí studium svým potřebám umožňuje studium komukoliv, bez potřeby dotací a grantů. Dále je studium umožněno lidem, kteří již pracují nebo podnikají a vzhledem k časové vytíženosti je pro ně problém přizpůsobit se podmínkám standardního systému, kdy je třeba fyzicky navštěvovat určité místo v určitou předem danou hodinu, většinu v době, kdy zrovna tito lidé pracují.

Vyšší kvalita a efektivita vzdělání

Hlavní věc, která vede ke zvýšení kvality je konkurence. Liberalizace vzdělání je tedy hlavně o větší konkurenci, která nakonec tlačí střední školy a univerzity, aby držely krok s ostatními poskytovateli vzdělání. Fakt, že se jak lektor, tak student může zaměřit na jednu specifickou věc kterou potřebuje, a nemusí kvůli tomu navštěvovat roční nebo čtyř roční kurz hraje také důležitou roli. Zvyšuje to efektivitu vzdělání, kdy na jedné straně je nižší čas potřebný ke studiu, a na straně druhé poskytnutí specifické znalosti, kterou student potřebuje v praxi. Nezanedbatelná je také motivace studenta, který studuje danou tématiku ne proto, aby dostal jedničku, ale proto, že mu znalost daného tématu k něčemu bude.

Od knih, audiomateriálů, videí, webů a online kurzů až po vzdělávací aplikace

V současné době existuje řada různých zdrojů, které může student využít ke studiu.

Zajímavé je postavení klasických knih, kdy na jedné straně si prodavači tištěných knih stěžují na klesající poptávku a na straně druhé narůstá poptávka po knihách elektronických. Fakt, že část lidí bude vždy preferovat vizuální kanál přijímání informací, svědčí ve prospěch knih i do budoucna.

Audionahrávky tvoří další možný zdroj informací. V současné době je relativně dobrá dostupnost informací v této formě, když pomineme cenzurovaná témata. Audionahrávky bývají často dostupné zdarma na webech jako youtube, kde jsou zároveň dostupná tématické videa.

Existuje široká nabídka specializovaných online kurzů, kdy lektor studenta provede danou tématikou formou videí, audionahrávek nebo materiálů v textové podobě.

Studium dané látky např. v 3D umožňují vzdělávací aplikace. Existuje řada specializovaných aplikací zaměřených např. na studium lidského těla. Tyto aplikace nabízí to, co klasická kniha nebo video nenabízí.

Univerzita jako místo, kde se setkávají lidé, aby diskutovali různá témata

I když se to může zdát v rozporu s výše uvedeným, tato změna by mohla mít pozitivní dopad na samotné univerzity. Vysoká škola by měla být o samostudiu. Liberalizace vzdělání a dostupnost dalších materiálů by tak měla vést ke kvalitnějším absolventům vysokých škol. Role univerzity by se tak mohla více přesunout z místa, kde se pořádají přednášky a lidé navštěvují cvičení na místo diskuse.

Víc času na vědu a vlastní rozvoj

Člověk, který učí na vysoké škole by neměl být placený za to, že studentům povídá o látce, která je dostupná ve skriptech. A vzhledem k faktu, že si toto povolání vybírají většinu zvídaví jedinci, je třeba uvést, že neustálé opakování stejné látky učitele stejně moc nebaví. Trend větší liberalizace vzdělávání spolu s trendem přesunutí výuky na vysokých školách online tak umožní vyučujícím strávit více času vědou a vlastním rozvojem. Protože co by to bylo za vysokoškolského vyučujícího, kdyby na sobě nepracoval.