Jaké vysokoškolské obory si vybírají obyvatelé Prahy a jaké obyvatelé Zlínského kraje?

Online kurzy (MOOC)

Český statistický úřad zveřejnil skladbu absolventů dle oborů a trvalého pobytu. Obyvatelé Prahy preferovali obor Obchod, administrativa a právo, který v roce 2017 vystudovalo 25 % absolventů s trvalým pobytem v Praze. Druhým nejpopulárnějším oborem byly Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy (16 %). Obor Technika, výroba a stavebnictví skončil až na třetím místě (11 %) spolu s Uměním a humanitními vědami (11 %) .

Které VŠ obory si vybírají obyvatelé Prahy
Které VŠ obory si vybírají obyvatelé Prahy

Odlišné preference měli obyvatelé Zlínského kraje, kde byl obor Technika, výroba a stavebnictví nejpopulárnější (22 %). Obor Obchod, administrativa a právo se umístil na druhém místě (18 %) a na třetím místě se umístilo Umění a humanitní vědy (10 %).

Které VŠ obory si volí obyvatelé Zlínského kraje
Které VŠ obory si volí obyvatelé Zlínského kraje

Orientaci na Techniku, výrobu a stavebnictví (20 %) vykazovala celá Morava (pro účely této statistiky je za Moravu považovaný Zlínský, Olomoucký a Jihomoravský kraj).

Které VŠ obory převažují na Moravě
Které VŠ obory převažují na Moravě

Zdroj dat:
https://www.czso.cz/csu/czso/d-absolventi-verejnych-a-soukromych-vysokych-skol–cr-dle-urovne-oboru-vzdelani-a-mista-trvaleho-bydliste-v-krajskem-cleneni-20012017