Jak začít studovat WordPress? Příspěvky a stránky.

Data analytika

Ve WordPress můžete na svůj web umístit obsah jako „příspěvek“ nebo „stránku“.

Příspěvky (posts)

Když píšete běžný blog, píšete příspěvek. Ve výchozím nastavení se příspěvky na domovské stránce blogu zobrazují v obráceném chronologickém pořadí.

Stránky (pages)

Na rozdíl od příspěvků jsou stránky určeny pro obsah typu stránka o webu nebo kontakt. Stránky tedy nejsou uspořádány dle časového pořadí, ale jsou určeny k prezentaci nadčasových informací, které mají vždy význam jako již zmiňovaná stránka kontakt nebo informace o webu.

Příspěvky versus stránky

Obecně jsou stránky velmi podobné příspěvků v tom, že obsahují nadpis i obsah. Konzistentní vzhled celého webu zajišťují soubory šablony. Stránky však mají několik klíčových rozdílů, které je odlišují od příspěvků.

Co jsou stránky

Stránky mohou být organizovány do stránek a podstránek. Stránky dále můžou používat různé šablony stránek včetně souborů šablon, tagů šablon a jiného PHP kódu. Sofistikovanější šablony mohou poskytovat širší škálu úprav a možností zobrazení pro jednotlivé stránky. Pomocí WordPressu lze vytvořit web, který se bude skládat pouze ze stránek.

Co stránky nejsou

Stránky nejsou příspěvky, takže se neobjevují v časově strukturovaných zobrazeních v blogové části webu. Ve výchozím nastavení stránky nepovolují přidružení taxonomie (kategorie, značky a žádné vlastní taxonomie). Stránku však můžete vylepšit pomocí pluginů. Organizační struktura stránek pochází z hierarchického vzájemného vztahu, nikoli ze systému kategorizace. (např. značky nebo kategorie.). Stránky nejsou soubory, jsou uloženy ve vaší databázi stejně jako příspěvky. Přestože můžete značky šablon a kód PHP vložit do souboru šablony stránky, nemůžete je vložit do obsahu stránky nebo příspěvku, aniž byste použili plugin WordPress. Při úpravách je třeba opatrnosti, integrace kódu PHP přímo do obsahu stránky nebo příspěvku může způsobit problém se zabezpečením nebo neočekávanou chybu na vašem webu. Stránky nejsou zahrnuty do „zdrojů“ vašeho webu. (např. RSS nebo Atom.) Návštěvníci stránek a vyhledávače mohou jinak interpretovat stránky a jinak příspěvky. Vyhledávače obvykle kladou větší důraz na časově závislý obsah webu – příspěvky – protože novější příspěvek na téma může být relevantnější než statická stránka. Jako statickou přední stránku lze nastavit konkrétní stránku (nebo konkrétní příspěvek). Webové stránky, které jsou takto nastaveny, mají obvykle sekundární stránku, na které se zobrazují nejnovější příspěvky v blogu.

Vytvoření nové stránky

Pro vytvoření nové stránky se přihlaste do WordPress admin a vyberte stránky (Pages) a následně zvolte přidat novou stránku (Add New)

Organizace stránek

Stejně jako lze můžete mít v kategoriích podkategorie, můžete mít u stránek podstránky, což vytváří hierarchii stránek.

Vytvoření podstránky

Podstránku vytvoříte tak, že přejdete do administrace -> Stránky -> Vytvořit stránku. V pravém menu zvolte Vlastnosti stránky -> Nadřazená stránka a z rozevíracího menu vyberte jednu z již vytvořených stránek. Následně můžete přidat obsah na tuto podstránku a publikovat. Podřízená stránka tedy bude vnořena pod nadřazenou stránku. Permalinky (stálé odkazy) vašich stránek budou také odrážet tuto hierarchii stránky. Např. https://kvalitnivzdelani.cz/nadrazenastranka/podrizenastranka/

Změna adresy URL vašich stránek

Chcete-li změnit část adresy URL (označovanou také jako slug) obsahující název vaší stránky, v administraci WordPressu přejděte na Stránky, následně na Přehled stránek a u konkrétní již vytvořené stránky klikněte na „Upravit“. Následně přejděte v pravém menu na Trvalý odkaz, kde zadáte novou poslední část URL adresy.

Vytvoření seznamu stránek

WordPress je schopen automaticky generovat seznam stránek na vašem webu v postranním panelu nebo zápatí, například pomocí značky šablony nazvané wp_list_pages (). Na stránce wp_list_pages najdete informace o tom, jak přizpůsobit, jak WordPress zobrazuje seznam stránek na vašem webu. Zobrazení seznamu stránek v příspěvcích a v dalších oblastech Vaší WordPress šablony zajistí pluginy.

Šablony stránek (Page Templates)

Jednotlivé stránky lze nastavit tak, aby používaly konkrétní vlastní šablonu stránky (PHP soubor např. My-custom-page.php), kterou vytvoříte ve Vaší šabloně.

Dynamická povaha stránek WordPress

Webová stránka může být statická nebo dynamická. Statické stránky, jako je běžná stránka HTML, kterou byste mohli vytvořit pomocí Dreamweaveru, jsou stránky, které byly vytvořeny jednou a nemusí se znovu generovat pokaždé, když osoba navštíví tuto stránku. Naproti tomu dynamické stránky, jako jsou stránky, které vytvoříte pomocí WordPress, je třeba při každém zobrazení znovu vygenerovat. Kód pro to, co na stránce vygenerovat, byl určen autorem, nikoli však samotnou skutečnou stránkou. Používá se rozsáhlý kód PHP, který je vyhodnocen při každé návštěvě stránky, a obsah je tedy generován při každé nové návštěvě.

Doplňující názvosloví

Theme neboli česky šablona je design celého webu. Template je rozvržení jedné stránky.

Zdroje a další informace:

[1] https://wordpress.org/support/article/pages/