Jak současná negativní situace prospěla školství

Online kurzy

O negativních dopadech současné situace je celá řada článků. Co se týče školství, tak dopady jsou pozitivní. Školy si vyzkoušely, že vzdělávat se lze i na dálku. U základních škol je to asi diskutabilní, ovšem u středních a vysokých škol by měla být online forma vzdělání standardně dostupná.

Ať už jsou náklady na ubytování a dojíždění středoškoláků či vysokoškoláků placeny rodiči nebo studenty samostnými, často můžou hrát tyto částky velký podíl v jejich rozpočtech. Vzdělávání na dálku by tento problém zcela odbouralo. A jak současná situace ukazuje, určitě to možné je.

Samozřejmě existují obory, kde to bez fyzické přítomnosti nejde. Na druhé straně je ale celá řada oborů, kde fyzická účast není potřeba.

Hlavní problém, který toto brzdí je dle mého názoru odměňování učitelů. Např. na vysoké škole v odměňování učitelů hraje roli podíl “odučených hodin”, čili učitelé nejsou motivování k vytváření online materiálů, namísto toho nutí studenty, aby navštěvovaly přednášky, na kterých se často opakuje každý semester de facto to samé. Někteří učitelé jdou do extrému, a raději studentům ani neposkytnou scripta, aby na přednášku došli 😊

Tento styl výuky vyžadující fyzický kontakt je tedy zcela určitě neekonomický, ale zároveň neefektivní. Tato online forma vzdělání by byla efektivní nejen pro studenty, ale také pro učitele, kteří by vynaložili práci na tvorbu online materiálů, a měli o to víc času vzdělávat se v daném oboru nebo se věnovat výzkumné činnosti.

Zcela jistě by online vzdělávání ušetřilo náklady na školství, případně umožnilo, aby peníze vydané na školství byly vynaloženy efektivněji, např. na platy učitelů místo na pořizování a provozování budov škol.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *