Jak se naučit investovat do akcií

Investice do vzdělání se vyplatí

Jak se naučit investovat do akcií

Pozn. Toto není investiční doporučení, investování je rizikové, můžete přijít o peníze.

Investování je důležitou součástí života člověka, který se nachází v alespoň trochu tržní ekonomice. Podstatou investování je vynaložení peněz s cílem získat peněz víc. Existuje řada možností jak investovat. Poměrně oblíbeným typem investic jsou právě akcie.

Podstata akcie

Akcie je malinký podíl na společnosti. Akcie se můžou ale nemusí obchodovat na burze. Obchodovatelnost akcie na burze zajišťuje likviditu akcie, kdy investor může kdykoliv v obchodních hodinách danou akcii koupit nebo prodat za tržní cenu. Likvidita se však může v čase měnit. Daná akcie také může být vyřazena z obchodování na burze, což s sebou může přinést nepříjemnosti s hledáním potenciálního kupce a vyššími poplatky za realizaci prodeje takové akcie.

Proč vlastně lidi akcie kupují

Hlavním motivem drobného investora je vydělat na rostoucím kurzu akcie nebo na dividendách, které se u nás většinu vyplácí jednou ročně, v závislosti na tom, jak si firma v předchozím roce vedla. Zahraniční společnosti často vyplácí dividendy i čtyřikrát do roka, nicméně je řada společností, které rostou raketovým růstem, přesto však dividendy nevyplácí. Investor tak do těchto společností investuje hlavně proto, aby akcie později se ziskem prodal. Možnost ovládat chod společnosti neberu v úvahu, protože šance, že drobný investor nakoupí potřebné množství akcí k rozhodování o společnosti se rovná nule.

S akcií je spojeno riziko

Investice do akcií je velmi riziková. Cena akcie se neustále vyvíjí, v závislosti na nabídce a poptávce po akcii. Každá firma může zkrachovat, proto se doporučuje do akcií dávat jen peníze, o které si můžete dovolit přijít. Na druhé straně se investováním do akcií může investor také vydělat, na to však nikdy nelze spoléhat, proto je opatrnost na místě.

Co ovlivňuje cenu akcie?

Zájem investorů o akcii je daný mnoha parametry. Pokud např. investoři očekávají, že se společnosti bude do budoucna dařit, cena takové akcie vzroste. V opačném případě, kdy investoři očekávají, že si firma pohorší dojde k poklesu ceny dané akcie.

Zkoumáním toho, co cenu ovlivňuje a určením vhodné chvíle k nákupu nebo prodeji akcie se zabývá fundamentální, technická nebo psychologická analýz.

Jak se naučit investovat do akcií?

Navzdory všem lákadlům, kterým je drobný investor vystaven, nebývá úspěšných obchodníků s akciemi mnoho. Drobný investor tak může postupovat stylem, že investuje po menších částkách, investice postupně vyhodnocuje, a pokud na investici prodělá, bere to jako náklady na výuku. Další možností jsou také různá dema, pomocí kterých obchodujete jenom jako, a místo peněz máte k dispozici body, které se snažíte zhodnotit. Ovšem je třeba brát v úvahu fakt, že se jinak chová investor, který investuje reálné peníze a jinak investor, který využívá demo. Úspěšnost v demo programu tak ještě nemusí znamenat úspěšnost do reálné investice vzhledem k psychologickému vlivu investování reálných peněz.

Ze začátku raději bez páky

Prostřednictvím pákového obchodování, můžete znásobit své zisky, ale také své ztráty. Zjednodušeně řečeno, při páce 1:50 můžete při změně kurzu akcie o procento zhodnotit svoji investici o 50 %. Při poklesu o 1% však můžete také 50 % prodělat. Pro začátek se proto páka většinou nedoporučuje.

Nastavení pokynů ihned po nákupu

Ihned po nákupu cenného papíru můžete nastavit prodejní pokyn s delší dobou platnosti, poté co cena akcie stoupne na požadovanou hodnotu se pokyn automaticky zrealizuje. Stejně tak můžete využít inteligentní pokyn stoploss, kdy v případě, že cena akcie klesne na Vámi stanovenou cenu, zadá se prodejní pokyn. Účelem tohoto inteligentního pokynu je omezit ztráty v případě, že dojde k poklesu ceny akcie. Je však třeba brát v úvahu fakt, že ceny akcií se většinou pohybují nahoru a dolů, a že investování do akcií bývá dlouhodobější záležitostí. Příliš těsné nastavení stoplossu Vás tak při výkyvu, který může být pouze dočasný, z pozice snadno vyhodí.

Poplatky

Při investování do akcií je také brát v úvahu poplatky, které můžou být spojené s nákupem a prodejem akcií, stejně tak s držením akcií. O těchto poplatcích Vás informuje Vámi vybraný obchodník s cennými papíry. Zřízení a vedení účtu u obchodníka s cennými papíry bývá většinou zdarma. Co se týče poplatků za nákup nebo prodej cenných papírů, u cenných papírů obchodovaných na RM-Systému nebo BCPP (Burza cenných papírů praha) bývají poplatky nižší než při nákupu akcií obchodovaných na zahraničních burzách.

Podílové fondy

Další možností, jak investovat peníze jsou podílové fondy. Ty můžete využít v případě, že se Vám nechce obchodovat na vlastní pěst. V případě podílových fondů je však třeba mít na paměti stejnou poučku jako při investování do akcií a brát v úvahu míru rizika, s kterým Vás člověk prodávající podílové listy musí seznámit. Výhodou je správa majetku odborníkem. Podílový fond může mít také větší portfolio, než jaké byste si mohli dovolit vytvořit přímým investováním do akcií. Na druhé straně je však potřeba počítat s poplatky. Zejména se jedná o vstupními poplatky, které se platí při nákupu podílových listů, výstupní poplatky, které se platí při prodeji podílových listů, a dále poplatky za správu, které se můžou platit i v případě, že fond prodělává. Další možností je poplatek, který se odvíjí od zisku fondu. To jaké konkrétní poplatky jsou s podílovým fondem spojeny závisí na konkrétních podmínkách daného fondu.

Investice do indexu prostřednictvím ETF

ETF (exchange traded fund) neboli burzovně obchodované fondy umožňují investici do akciových indexů. Vývoj akciového indexu je dán vývojem ceny jednotlivých akcií, které jsou součástí daného indexu. Pro bližší specifikaci je třeba si nastudovat jak daný index funguje, co přesně zahrnuje a jaké jsou spojeny rizika a poplatky s nákupem konkrétního ETF.