Jak jsou na tom Češi v oblasti vzdělání ve srovnání s ostatními státy?

Kvalitní vzdělání

Dle Programu pro mezinárodní hodnocení studentů (PISA) relativně dobře

Dle Programu pro mezinárodní hodnocení studentů (PISA) je na tom ČR dobře. PISA je tříletý průzkum hodnotící znalosti a dovedenosti 15 letých studentů, který spadá pod OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Hodnocení se zaměřuje na základní školní předměty v oblasti čtení, matematiky a vědy. Nejsou hodnoceny jen znalosti samotné, ale take schopnost tyto znalosti aplikovat. Tento přístup odráží skutečnost, že moderní ekonomiky odměňují jednotlivce ne za to, co vědí, ale za to, že dokáží znlaosti využít.

V roce 2015 dosáhla ČR v oblasti matematiky skóre 492. V oblasti čtení 487 a v oblasti vědy 493. Předběhli jsme tak např. Lucembursko, Maďarsko, Izrael nebo Slovensko.

Pro srovnání nejlepších výsledků ve všech oblastech dosáhl Singapur. Matematika (564), čtení (535), věda(556). Naopak nejhorších výsledků dosáhla Dominikánská republika, matematika(328), čtení(358), věda (332).

Níže uvádíme odkaz, pomocí kterého si můžete dokument ve formátu pdf stáhnout a pročíst. Skóre je uvedeno na straně 5.PDF dokument z webu OECD v angličtině můžete stáhnout zde:
http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf

Informace o PISA: http://www.oecd.org/pisa/

Přijde Vám toto hodnocení dostatečné? Nebo snad máte nápad, jak dosáhnout lepšího výsledku? Svůj komentář můžete uvést níže.