Jak jsou na tom Češi s cizími jazyky? Dle statistiky Eurostatu z roku 2016 dobře

Češi a cizí jazyky

Alespoň jedním cizím jazykem mluvilo v roce 2016 dle eurostatu 79 % Čechů ve věku mezi 25 a 64 lety. Průměr mezi 28 evrospkými státy byl 64, 6 %. Nejhůře dopadla Velká Británie, kde mluvilo alespoň jedním cizím jazykem mluvilo pouze 34,6 %. Nejlépe potom dopadlo Švédsko s 96,6 %.

Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Foreign_language_skills_statistics#Number_of_foreign_languages_known