Investice do vzdělání je investice, která se vyplatí

Investice do vzdělání se vyplatí

Ekonomové jako investici označují část příjmu, která není okamžitě spotřebována ale použita na dosažení vyšších příjmů v budoucnu. Člověk může investovat do akcií, dluhopisů, nemovitostí, drahých kovů, starožitností nebo třeba do vzdělání. Každá z výše jmenovaných investic má nějakou výhodu a nějakou nevýhodu. Mezi hlavní hodnocené parametry patří doba návratnosti, čili jak rychle se investované peníze vrátí zpátky. Dále samozřejmě výnosnost dané investice a riziko, že o investované peníze investor přijde. Všechny tři parametry vycházejí v případě investice do vzdělání dobře.

Doba návratnosti může být rychlá, jelikož ihned po absolvování kurzu nebo dané vysoké školy se danému uchazeči o práci zvyšuje kvalifikace, která může být následně ihned využita v praxi. Toto je rozdíl oproti klasickým investicím jako jsou akcie nebo nemovitosti, kde na výnos čeká investor většinu několik let.

Výnosnost je většinu poměrně vysoká, na rozdíl od konzervativních investic, kde se pohybují výnosy v řádu několika procent. Nejlépe však vychází riziko, které u investice do vzdělání prakticky neexistuje. Protože jak se člověk jednou něco naučí a následně danou znalost upevní praxí, tak už mu ji nikdo nevezme, a toto se o ostatních aktivech říci rozhodně nedá.

Investice do vzdělání je tedy vzdělání do budoucnosti.