FRM – certifikace pro risk manažery

Certifikáty ve financích - CFA, CAIA, FRM

FRM (Financial Risk Manager) je certifikace pro risk manažery uznávaná na všech významných trzích. Tento certifikát je trvale poptávaný téměř každou významnou bankou a společností ve světě. Udělován je pouze profesionálům, kteří demonstrují znalosti a schopnost předvídat, reagovat a přizpůsobit se kritickým problémům v oblasti risku.

Ke zkoušce se může přihlásit kdokoliv. Pro získání certifikace je třeba složit dvě přísné zkoušky (FRM zkouška část I a část II) s výběrem možností a prokázat dva roky relevantních pracovních zkušeností. Nejprve je třeba složit první část zkoušky a poté je možné se přihlásit na druhou část zkoušky. Certifikovaným FRM je důrazně doporučeno každý druhý rok absolvovat 40 hodin pokračujícího profesního rozvoje (CDP), aby si udrželi nejnovější osvědčené postupy v oblasti řízení rizik.

Registrace a příprava

Jakmile se zaregistrujete, obdržíte přístup k portálu GARP, kde můžete spravovat všechny informace o programu a sledovat průběh. Ujistěte se že při registraci budete mít současný identifikační doklad. Jméno na Vašem identifikačním dokladu musí být přesně stejné jaok na vaší registraci ke zkoušce. V rámci přípravy byste si měli:

  • Připravit studijní plán.
  • Koupit FRM knihy. Kandidáti, kteří si koupí knihy, mají vyšší úspěšnost než ti, kteří to neudělají.
  • Vybrat si zkouškový web
  • Seznámit se s termíny FRM.
  • Být si vědom zásad a postupů pro zkoušky FRM.
  • Projít a souhlasit s Kodexem chování a odpovědnosti kandidáta GARP.

I. část zkoušky FRM

Zkouška zahrnuje 100 otázek s výběrem možností. I. Část zkoušky se zaměřuje na nástroje používané hodnocení finančního rizika: kvantitativní analýzu, fundamentální koncepty risk management, finanční trhy a produkty, modely oceňování a rizika.

II. část zkoušky FRM

Druhá část zkoušky zahrnuje 80 otázek s výběrem možností. Důraz je kladen na použití nástrojů, které si uchazeč osvojil při absolvování I. části zkoušky, tedy: tržní, úvěrové, provozní a integrované řízení rizik, řízení investic a současných tržních problémů. Druhou část zkoušky je vždy možno absolvovat odpoledne, s tím, že musí být dokončena během čtyř hodin.

Pokud se kandidát rozhodne absolvovat II. Část zkokušky ve stejný den jako I. část, musí nejprve absolvovat první část.

Hodnocení a výsledky

Špatné odpovědi nejsou penalizovány. Skóre potřebné pro složení zkoušky stanoví výbor FRM. Výsledek zkoušky je uspěl/neuspěl a jsou zaslány emailem přibližně šest týdnů po zkoušce. Kandidáti obdrží kvartilové výsledky porovnávající jejich výkon s ostatními kandidáty.

Jedinci, kteří absolvovali celý certifikační proces, zahrnující dva roky relevantních pracovních zkušeností mohou být nalezeni v adresáři FRM.

Zdroj: https://www.garp.org/#!/frm/program-exams