Co je Gross Expense Ratio u ETF?

Populární certifikáty v oblasti IT

Pozn. Toto není investiční doporučení, investování je rizikové, můžete přijít o peníze.

V předchozím článku jsme načali tématiku burzovně obchodovaných fondů neboli ETF viz odkaz na článek. Investor, který se rozhodl investovat do ETF by si měl zjistit některé základní pojmy, které jsou s investováním spojené. Jedním z těchto pojmů je Gross Expense Ratio.

Gross Expense Ratio(GER) neboli poměr hrubých nákladů

Gross Expense Ration neboli poměr hrubých nákladů je celkové procento aktiv podílového fondu, které je věnováno na provoz fondu.

Poměr hrubých nákladů představuje celkovou výši poplatků spojených se správou fondu. Poměr hrubých nákladů zahrnuje všechny poplatky fondu včetně poplatků za správu, řízení, reklamu a další administrativní náklady a provozní výdaje.

V případě nově vzniklých fondů se investiční společnost a její správci fondů mohou dohodnout, že se po spuštění nového fondu vzdají některých poplatků, aby byl poměr nákladů pro investory nižší. Poměr čistých nákladů představuje poplatky účtované fondu po provedení náhrad poplatků, vzdání se poplatků a vrácení peněz. Tato snížení poplatků se obvykle týkají stanoveného časového rámce, po jehož uplynutí mohou fondu vzniknout veškeré plné náklady.

Dočasné snížení poplatků při vzniku fondu se tedy započítá do poměru čistých nákladů, nikoliv však do poměru hrubých nákladů.

Obvyklá výše Gross Expense Ratio u ETF

Poměr hrubých nákladů bývá u ETF nízký. Poměr hrubých nákladů pod jedno procento není nic neobvyklého.

Kde hledat informace o výši poměru hrubých nákladů pro dané ETF?

Informace o výši poměru hrubých nákladů lze nalézt například v prospektu fondu. Např. ETF kopírující index Standard & Poor’s 500 s názvem SPDR S&P 500 ETF, které emituje State Street Global Advisor na svém webu uvádí Gross Expense Ratio, které je v momentu psaní článku 0,0945 %.

Co je NET ASSET VALUE (NAV) neboli čistá hodnota aktiv?

ETF kalkulkulují net asset value (NAV) neboli čistou hodnotu aktiv. Na trzích v USA by k tomuto přepočtu mělo docházet v době 4:00 odpoledne EST (východního standardního času). NAV je hodnota každého ETF podílu, která se vypočte z hodnoty všech podkladových aktiv fondu za jejich závěrečné ceny. Fondy také mohou počítat intradenní NAV několikrát za minutu.

Čím je dána cena ETF podílu?

Podíly ETF se obchodují na burze jako akcie za tržní hodnotu. Tržní hodnota se může mírně lišit od NAV, což je příležitost pro aktivní obchodníky, aby nakoupily za nižší cenu než je NAV, a následně poté, co trh reflektuje zvýšení NAV a do jde ke zvýšení tržní ceny podílu, se ziskem prodali.

Jak se Gross Expense ratio projevuje v investici do ETF?

Výše zmiňované Gross Expense ratio neboli poměr hrubých výdajů snižuje čistou hodnotu aktiv fondu (NAV), což je reflektováno trhem a dochází tak ke snížení ceny podílu ETF. Jak již bylo zmíněno výše, poměř hrubých výdajů bývá u ETF obvykle nízký

Zdroje a další informace v angličtině:

1. https://www.investopedia.com/terms/g/gross-expense-ratio.asp

2. https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/funds/spdr-sp-500-etf-trust-spy

3. https://www.investopedia.com/terms/n/nav.asp

4. https://www.investopedia.com/articles/investing/071414/how-calculate-value-etf.asp

5. https://en.wikipedia.org/wiki/Exchange-traded_fund

Jeden komentář u “Co je Gross Expense Ratio u ETF?”

Komentáře jsou uzavřeny.