Co je Business Intelligence a k čemu se využívá?

Business Intelligence - KvalitniVzdelani.cz

Dle Wikipedie jsou Business Intelligence (BI) dovednosti, znalosti, technologie, aplikace, kvalita, rizika, bezpečnostní otázky a postupy používané v podnikání pro získání lepšího pochopení chování na trhu a obchodních souvislostech. Za tímto účelem provádí sběr, integraci, analýzu, interpretaci a prezentaci obchodních informací. Mohou zahrnovat samotné shromážděné informace nebo explicitní znalosti získané z informací.

Microsoft na svém webu popisuje nástroje business intelligence (BI) jako typ aplikačního softwaru, který shromažďuje a zpracovává velké objemy nestrukturovaných dat z interních i externích systémů, a to včetně knih, časopisů, dokumentů, zdravotních záznamů, obrázků, souborů, e-mailů, videí a dalších obchodních zdrojů. I když nejsou tak flexibilní jako nástroje pro obchodní analýzu, poskytují nástroje BI způsob hromadění dat pro vyhledávání informací primárně prostřednictvím dotazů. Tyto nástroje také pomáhají oddělovat data pro účely analýzy, takže můžete vytvářet sestavy, řídicí panely a vizualizace dat. Tyto výsledky poskytují zaměstnancům i manažerům možnosti, jak urychlit a vylepšit rozhodování, zvýšit provozní efektivitu, identifikovat nové potenciální zdroje příjmů, určit trendy na trhu, vytvářet sestavy klíčových ukazatelů výkonu (KPI) a identifikovat nové obchodní příležitosti.

Microsoft dále uvádí, že přestože se obvykle používají pro jednodušší dotazování a generování sestav obchodních dat, nástroje business intelligence můžou kombinovat širokou škálu aplikací pro analýzu dat, včetně analýz a dotazování ad hoc, generování sestav organizace, technologie OLAP (Online Analytical Processing), mobilní BI, BI v reálném čase, provozní BI, BI v cloudu, BI v modelu Software jako služba, open-source BI, BI pro spolupráci a informací o umístění. Můžou také zahrnovat software pro vizualizace dat, pomocí kterého můžete navrhovat grafy, stejně jako nástroje pro vytváření řídicích panelů BI a přehledů výkonnostních metrik, které ukazují obchodní metriky a klíčové ukazatele výkonu (KPI). Díky tomu můžete oživit data společnosti v podobě snadno pochopitelných vizuálů.

Zde je video s Tomášem Čuprem, který se vyjadřuje k práci s datům a Business Intelligence: odkaz na video.

Zde je zajímavý rozhovor v angličtině s Romanem Staňkem, zakladatelem společnosti GoodData, kterou zmiňuje Tomáš Čupr v předchozím videu. Wiki stručně popisuje GoodData jako společnost poskytující platformu jako službu (PaaS), která kombinuje interní a externí data (strukturované i nestrukturované) s cílem monetizace – odkaz na video.

Z výše uvedených zdrojů tedy vyplývá, že Business Intelligence je ve zkratce hlavně o tom, jak vyždímat z dostupných dat co nejvíc peněz. Kdo chce vydělávat, musí pochopit zákazníka a jít mu vstříc. To zní hezky.

Zdroje:
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence
https://azure.microsoft.com/cs-cz/overview/what-are-business-intelligence-tools/
https://en.wikipedia.org/wiki/GoodData