Česko má méně vysokoškoláků, než kolik činí průměr EU – Němce jsme předběhli, na Litevce nemáme

Kvalitní Vzdělání - kvalitnivzdelani.cz

Podíl vysokoškoláků ve skupině od 30 do 34 let byl dle eurostatu v roce 2017 pouze 34,2 %, což je méně než unijní průměr, který činil 39,9 %. Nejlépe dopadli Litevci s podílem 58 %. Mezi špičku se řadí také Švýcaři s podílem 52,8 %. Mezi země s nižším podílem vysokoškoláků patří překvapivě Německo s podílem pouze 34 %. Podíl vysokoškoláků tedy zřejmě nebude jediným faktorem, který ovlivňuje produkční schopnost a bohatství dané země. Na druhé straně se nedá tvrdit opak, a to že čím míň vysokoškoláků, tím lepší životní úroveň, protože na konci žebříčku skončilo Rumunsko s podílem 26,3 %, které se dle HDP na osobu řadí k nejchudším zemím v EU.

Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Educational_attainment_statistics