Certifikáty v IT – Infrastruktura a zavádění Microsoft Azure – Zkouška AZ-100 pro administrátory Azure

Online vzdělání

Microsoft Azure Infrastructure and Deployment – zkouška AZ-100

Zkouška AZ-100 je určena pro roli Azure Administrátora a certifikaci Azure Administrator Associate. Kandidáti na tuto zkoušku jsou administrátoři Azure, kteří spravují cloudové služby zahrnující úložiště, zabezpečení, síťování a výpočetní schpopnosti cloudu. Kandidáti mají dobré znalosti každé služby napříč celým životním cyklem IT a vyřizují požadavky na služby, aplikace a prostředí infrastruktury. Poskytují doporučení jaké služby použít pro dosažení optimálního výkonu a škálování, stejně jako doporučení týkající se provisioning, velikosti zdrojů, monitorování a přizpůsobení se zdrojům dle potřeby.

Kandidáti na tuto zkoušku by měly mít dostatečné znalosti o používání PowerShellu a rozhraní příkazového řádku. Kandidáti by měli mít základní znalosti o Azure Portal, ARM šablonách, operačních systémech, virtualizaci, cloudové infrastruktuře, strukturách úložišť a vytváření sítí. Zkouška AZ-100 zahrnuje témata jako: správa zdrojů a předplatného, implementace a zpráva virtuálních strojů, konfigurace a zpráva virtuálních sítí, a správa identit.

Zkoušku lze absolvovat v angličtině a cena zkoušky je 110 dolarů.
Zdroj: https://www.microsoft.com/en-us/learning/exam-az-100.aspx