Certifikace ve financích vydávané European Financial Planning Association (EFPA) EFPA certifikace – EFP/EFA/EIP/EIA

Kvalitní vzdělání

Certifikáty EFP/EFA/EIP/EIA

Evropský finanční plánovač (EQF 6)

Nejvyšší standard. Integrovaná praxe finančního plánování včetně investic na úrovni portfolia, plánování majetku, mezinárodních daní, důchodů a potřeb pojištění nejen pro soukromé klienty, ale i pro vlastníky firem. Vzdělávacím programům by mělo být věnováno minimálně 40 školících dní nebo 320 hodin výuky (nebo ekvivalent).

Evropský finanční poradce (EQF 5)

Komplexní praxe ve finančním poradenství. Zěmřuje se na profesionály, kteří přistupují velmi pečlivě k potřebám klienta a vytváří finanční řešení, které zejména zahrnuje investice na úrovni portfolia, ale které také obsahuje základní řešení v oblasti pojištění, penze, úvěrů a financování. Vzdělávacím programům by mělo být věnováno minimálně 20 školících dní nebo 160 hodin výuky (nebo ekvivalent).

Evropský investiční praktik (EQF 4)

Certifikace navržená tak, aby splňovala požadavky stanovené v čl. 18 pokynů Esma o znalostech a kompetencích pro zaměstnance poskytující investiční poradenství. Výukové programy by měly být pokryty minimálně 10 dny ve třídě nebo 80 vyučovacími hodinami (nebo jejich ekvivalentem).

Evropský investiční asistent (EQF 3)

Certifikace navržená tak, aby splňovala požadavky stanovené v čl. 17 pokynů Esma o zprostředkování a kompetencích pro zaměstnance poskytující informace o investičních produktech, investičních službách nebo doplňkových službách. Školení by mělo být pokryto minimálně 5 školícími dny nebo 40 vyučovacími hodinami (nebo jejich ekvivalentem).

Role SQC

Výbor pro standardy a kvalifikace (SQC) je samosprávným výborem pod vedením představenstva a jeho úloha bude mimo jiné zahrnovat:

  • Věnování náležité pozornosti žádosti potenciálního člena ve vzdělávacích a zkouškových oblastech
  • Stanovení a udržování standardů způsobilosti pro kvalifikace EFPA
  • Zavedení a udržování standardů dalšího vzdělávání pro programy národních partnerských vzdělávacích programů
  • Vydávání doporučení, která respektují národní standardy a standardy dalšího vzdělávání
  • Akreditace jakýchkoliv kvalifikací, které nejsou členy EFPA a které jsou předmětem dohod uzavřených mezi EFPA a třetími stranami
  • Provádění výzkumu v oblasti finančního poradenství ve věcech, které jsou předmětem zájmu správní rady EFPA
  • A provádění pravidelné revize a aktualizaci Etického kodexu EFPA podle požadavků představenstva

Zdroj: https://www.efpa-eu.org/our-standards-efp-efa-eip-eia