Burzovní indexy – cenově vážený index

Kvalitní vzdělání

Burzovní index zachycuje vývoj více finančních instrumentů a umožňuje tak sledovat vývoj celého trhu.

Cenově vážený index

Jedním z typů burzovních indexů je cenově vážený index, jehož hodnota je dána cenami jednotlivých akcií, které jsou v indexu zahrnuty. Čím vyšší je cena akcie indexu, tím vyšší má tato akcie vliv na hodnotu indexu. Takto konstruovaný index se vypočte sečtením cen všech akcií zahrnutých v indexu, které jsou následně vyděleny počtem počtem akciových titulů zahrnutých v indexu. Jde tedy o aritmetický průměr viz. příklad níže.

Příklad – ceny jednotlivých akcií, z kterých se bude cenový index skládat

Graf vývoje ceny akcií společnosti A
Graf vývoje ceny akcií společnosti B
Graf vývoje ceny akcií společnosti C

Příklad – výpočet cenového indexu

Cenový index se skládá z akcií společnosti 1, společnosti 2 a společnosti 3. Níže je uveden výpočet cenového indexu a graf.

Hodnota indexu k 1.10.2020 = (140+2500+57)/3 = 899

Hodnota indexu k 2.10.2020 = (145+2550+53)/3 = 916

Hodnota indexu k 5.10.2020 = (142+2700+51)/3 = 964

Jedním z nejznámějších cenových indexů je Dow Jones Industrial Average, při jehož konstrukci se navíc využívá dělitel, který zohledňuje rozdělení akcií (stock splits) a fúze (mergers).

Další informace o indexu Dow Jones Industrial Average naleznete zde:

https://en.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones_Industrial_Average