Aplikace umožňuje výuku jazyka bez lektora

Online výuka jazyka

Aplikace je v angličtině, proto je vhodná pro lidi, kteří umí anglicky a učí se další jazyk

Aplikace Babbel umožňuje výuka jazyka online bez návštěv lektora. Výuka probíhá v různých směrech. Jde o kombinaci poslechu, výslovnosti do mikrofonu, čtení a psaní. U slovíček nebo vět jsou k dispozici obrázky, což vede k lepší zapamatovatelnosti. Výuka jazyka tak probíhá hravou formou.

Uživatel si může předplatit přístup na měsíc nebo třeba celý rok, čili jde o klasický příklad SaaS (software jako služba), kdy nemusíte jednorázově vynaložit velký poplatek za nákup softwaru, ale předobjednáte si službu na určitou dobu, po kterou můžete software plně využívat.

Stejně jako u online kurzů a všech online vzdělávacích aplikací je výhodou nízká cena a možnost přizpůsobit si výuku svým časovým možnostem.

Aplikace Babbel je v angličtině, proto je vhodná pro lidi, kteří umí anglicky a chtějí se učit další jazyk.

https://babbel.com/