Nedostatek nabídek práce, kterou lze vykonávat 100% z homeoffice, by měl zajímat nejen ekonomy

Kvalitní vzdělání

Na webu jsem zveřejnil několik článků, které se zabývají přechodem vzdělávacího systému na online režim, v tomto článku se budu více věnovat tématu práce z homeoffice.

Nedostatek pracovních nabídek, které umožňují 100% práci z homeoffice

Navzdory všemu, jsou nabídky umožňující 100% práci z homeoffice stále omezené. Příčiny, proč nejsou skupiny kontrolující ekonomiku ochotny jít vstříc přechodu na homeoffice jsou dobrým tématem pro studium sociologů nebo ekonomů.

Ekonomové, kteří používají selský rozum, by měli bojovat o větší nabídku pracovních míst se 100% homeoffice

Člověk, který alespoň trochu ekonomicky uvažuje musí vidět jasné výhody větší nabídky práce z domu. Když pomineme ekonomy ve službách zájmových skupin, případně ty, kteří nejsou dostatečně technicky zdatní na to, aby z domu pracovali, tak by měla být tendence k přechodu ekonomiky na online režim jasná. Jak již jsem několikrát zmiňoval v předchozích článcích, tak hlavní ekonomická výhoda přechodu firem na online režim u pracovních míst, které to umožňují je zvýšení mezd a nabídky práce pro chudší regiony. Jde tedy o jasné narovnání ekonomického prostředí, o což se marně snaží desítky dotačních programů.

Proč by měla práce z homeoffice zajímat občany České republiky?

Platy v ČR jsou v porovnání se západními zeměmi směšné. Nejde o problém aktuální, ale dlouhodobý. Problém je zřetelnější v chudších regionech republiky. Přechod na online režim představuje příležitost pro řadu zaměstnanců a podnikatelů, jak si zajistit větší mzdu a zisk. Když jsem před lety dělal analýzu ve vztahu připravenosti České republiky na přijetí eura, vyšlo mi, že jsme nejprůmyslovější zemí eurozóny, což má určitě své výhody. Na druhou stranu v případě ekonomických krizí dochází k poklesu průmyslu, který je jasně cyklickým odvětvím. Ekonomika proto v dobách ekonomického poklesu uvítá odvětví, která nejsou cyklická. V oblasti IT se inovuje neustále, krize nekrize, takže jde o odvětví, které má v dobách ekonomického poklesu výhodu. Právě IT je oborem, který může fungovat v režimu 100% homeoffice. Dalšími obory jsou např. ekonomické činnosti typu účetnictví, daňové poradenství, risk management a další ekonomické obory. Jde o pracovní místa, bez kterých větší firma nemůže fungovat, pokud nevyužívá outsorcing, tedy služby jiných společností v těchto oblastech.

Kde nabízet nebo poptávat práci, kterou lze vykonávat ze 100% homeoffice

Další články o práci z homeoffice nalznete zde. Web, na kterém můžete zdarma nabízet nebo poptávat 100% práci z homeoffice naleznete zde. Na webu je nyní nově možnost zdarma nabízet Vaše služby, mělo by však jít o služby, které nevyžadují fyzickou přítomnost, ale jdou provést 100% online.