Jak správně třídit odpad

Jak správně třídit odpad

Třídění odpadu je důležitá věc. Na obalech bývá často uvedena ikona panáčka vhazujícího odpad do koše, to znamená, že odpad má být roztříděn do příslušného kontejneru na základě příslušného označení nebo pokud jde o odpad, který se netřídí, tak do koše. Níže je uvedeno jak třídit odpad na základě některých vybraných zkratek:

C/PAP – Pokud jde o nápojový kartón od mléka nebo džusu, je možné použít zvláštní oranžové kontejnery. V některých vesnicích a městech jsou občané upozorněni, že nápojové kartony můžou přidávat přímo do pytlů na plast. U označení C/PAP je uvedeno číslo 81 nebo 84. Z nápojových kartonů se získá 70-90 % celulózových vláken, které se použijí k výrobě papíru.

C/PAP (vše kromě nápojových kartonů) – jde o obaly složené z více různých materiálů, které od sebe nelze ručně oddělit. Patří proto normálně do koše, resp. do popelnice nebo kontejneru na směsný odpad.

Do kontejnerů na papír patří:

PAP – jde o různé krabice a papírové výrobky. U označení je číslo 20, 21 nebo 22. Obaly jsou vyrobeny z vlnité lepenky, hladké lepenky nebo papíru.

Do kontejnerů na směsný plast patří:PET (1) – lahve od nealkoholických nápojů (někde existují zvláštní kontejnery na PET lahve)
HDPE (2) – vysokohustotní polyetylen – obaly od šamponů a čistících prostředků.
LDPE (4) – nízkohustotní polyetylen – plastové sáčky, fólie, tašky
PP (5) – polypropylene – obaly od sladkostí a slaných pochutin
PS (6) – polystyren – pěnový polystyren, některé kelímky od jogurtů nebo z nápojových automatů (na kontejneru může být uvedeno, že neberou pěnový polystyren)

Do sběrného dvora patří:FE (40) – ocel – konzervy. Tyto lze také házet do kontejneru na kovy.
ALU (41) – hliník – alobal, většina víček od jogurtů, nápojové plechovky.

Do kontejneru na sklo patří:GL (70, 71, 72) – sklo – Lahve na nealko, pivo, zavařeniny atd.


Zdroje:1. https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1pojov%C3%BD_karton

2.https://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/typo3/recyklace_u_vas_doma.pdf