Kontrola mysli a jak se bránit II

Kontrola mysli

Co se týče kontroly mysli a mučení jedinců organizovanými skupinami je jediným řešením začít toto téma veřejně diskutovat, protože pokud se pronásledovaný jedinec začne alespoň částečně bránit před některým technickým nástrojem kontroly mysli, tento nástroj je vzápětí nahrazen jiným.

Je otázka, zda má smysl začít blíže popisovat nástroje kontroly mysli, protože vzhledem k faktu, že organizované skupiny kontrolují mimo jiné média, tak se dá očekávat velmi rychlá a silná reakce, která navede lidi opačným směrem. Taky není od věci, že prostředků můžou začít zneužívat další lidé. Nicméně současný problém tkví v tom, že zde máme organizované skupiny, které o kontrole mysli ví, umí ji používat, týrají lidi a díky korupci zakrývají všechny důkazy. Proto je asi jediným řešením začít se o tomto tématu bavit.

Takže aby došlo k nějakému posunu, měla by veřejnost vědět čemu zhruba čelí, zda to jde změřit a jak se bránit. V ideálním světě by na toto veřejnost upozorňoval stát, nicméně vzhledem k faktu, že se k používání nástrojů kontroly mysli nevyjádřily poslední tři režimy, nelze nic očekávat ani teď, maximálně nějakou zkreslenou informaci k zakrytí používaných skutečných nástrojů kontroly mysli, diskusi tedy musí začít sami občané.

Alespoň některé nástroje používané k ovlivňování a kontrole mysli

V předchozím článku bylo uvedeno, že alespoň dílčím technickým řešením proti nástrojům kontroly mysli založeným na zvuku je poslouchání hudby do sluchátek. Co se zvuku týče, jedinci jsou vystavováni různým frekvencím.

Infrazvuk

Změřit infrazvuk (frekvence do zhruba 16 Hz) lze pomocí přístrojů, které se na našem trhu moc nevyskytují, ale dají se dovézt ze zahraničí. Problém samozřejmě je, že pokud toto změříte, nemáte se na koho obrátit a to jak kvůli rozsáhlé korupci, kterou organizované skupiny využívají, tak kvůli tomu že český policista prostě neví (v zahraničí to není lepší). Na druhou stranu je třeba dodat, že existují i pozitivní frekvence infrazvuku, a to přirozené. Je otázka jak se oběť může proti tomuto nástroji bránit, zda posloucháním pozitivní frekvence se snahou přebít tu negativní, nebo naopak zabránění pronikání těchto frekvencí, což je u infrazvuku problém protože snadno prochází materiály.

Klasický zvuk

Oběť lze ovlivňovat i klasickým zvukem (zhruba 16 Hz – 20 Khz). Nejsnadnější jak doložit působení tohoto vlivu je nahrát si zvuk, pomocí spektogramu zobrazit frekvence a zjistit více informací. Stejně jako v předchozím případě se nabízí otázka, zda je lepší snažit se zabránit proniknutí zvuku nebo ho přebít “pozitivním“ zvukem.

Mikrovlnné záření

Mikrovlnné záření jsou elektromagnetické vlny o vlnové délce od 1 mm do 1 m, což odpovídá frekvenci 300 MHz (0,3 GHz) až 300 GHz. Ať už jde o oficiální nebo podomácku vyrobené zbraně postavené na tomto principu, je otázka, jak se bránit. Změřením zvuku a zobrazením pomocí spektogramu by mělo jít mikrovlnné záření detekovat. Ještě opakuji, že vystavení jedince tomuto jako i dalším nástrojům je zločinem proti lidskosti. Otázka je, jak se bránit. Např. proti pronikání mikrovln se do mikrovlnných troub dává hliník. Hliníkové fólie neboli alobal jsou navíc celkem levné. Problém je, že jde jen o částečné řešení, čili poté co oběť zamezí používání tohoto nástroje, dá se očekávat, že organizovaná skupina přitvrdí, a přejde na sofistikovanější nástroje kontroly mysli. Toto platí vpodstatě pro každý nástroj nebo způsob mučení a kontroly jedince. Navíc oběť musí nějak fungovat, proto nemůže být v místnosti zajištěné proti těmto vlivům věčně.