K čemu slouží kontrola mysli a jak se bránit

Kontrola mysli

Použití jakéhokoliv nástroje spadající do skupiny kontroly mysli je proti listině základních práv a svobod, jde o mučení. Důvod, proč si myslím, že by měli lidé alespoň zkusit o těchto věcech mluvit a zjišťovat informace je, že jinak nikdy nedojde ke změně. Lidi, kteří se začnou zabývat tímto tématem většinou čekají chmurné vyhlídky, nicméně čím víc lidí toto téma otevře, tím je větší šance, že se tyto metody přestanou používat.

Zatímco problém rozsáhlého organizovaného je těžko řešitelný, kontrola mysli je konkrétní nástroj, kterým lze člověka mučit hůř než oběti v koncentračních táborech. Pokud organizovaná skupina oběť zastřelí, je to hrozné. Nicméně pokud dojde k mučení oběti pomocí kontroly mysli, jde o praktiky srovnatelné resp. horší, než používali nacisti, protože od té doby došlo k velkému pokroku v této oblasti.

K čemu tedy slouží kontrola mysli

Kontrola mysli slouží k mučení; získávání informací; k dispozici je jednak, co si člověk myslí, dále informace z paměti, zprostředkování 3D včetně hmatu – při manipulaci člověka možné působit dobře – sex, ale také mučit působením bolesti odpovídající tomu, kdyby mu skutečně někdo něco udělal fyzicky; úprava; vkládání a blokování vzpomínek; ovlivňování myšlení; mazání paměti; zakrývání vzpomínek; ovládání těla (ochrnutí celého těla, kontrolované pohyby, vpodstatě všechny fyzické symptomy – kašel, svědění v určité části těla, nutkání na stolici, močení, ochrnutí), zábava pro ty, kteří toto aplikují na oběť.

Pro člověka, na kterého zatím nebyla aplikována některá z metod kontroly mysli je toto jen stěží představitelné. Problém je, že oběti končí v blázincích, vězení, nemocnici nebo na hřbitově. Ti co se z toho dostanou, raději mlčí. Poslední zbytky toho, co by se dalo označit jako “nezávislí novináři“ o tomto tématu čas od času něco zveřejní, nicméně je to pro ně riziko, proto se o tomto tématu společnost nebaví. Pokud Vás toto téma víc zajímá, můžete si např. Dohledat patenty a odtajněné informace týkající se kontroly mysli za posledních 100 let, naleznete tak alespoň část informací týkající se tohoto tématu. Níže jsou rozebrané jednotlivé účely kontroly mysli.

Získávání informací

Jeden z účelů, ke kterým se kontrola mysli využívá je získávání informací na konkrétního člověka, jeho okolí, nebo konkurenční skupiny, které kontrolu mysli provádějí. Jedna z metod je, že vhodným signálem se mozek přepne tak, abyste při přemýšlení v duchu pohybovali jazykem. Tato aktivita lze snímat a útočník se dozví, nad čím přemýšlíte. Pro mozek a tedy i pro oběť je toto velmi vyčerpávající. Toto je ta z primitivnějších metod získávání informací z vědomí.

Mučení

Pokud je třeba se člověka z nějakého důvodu zbavit, je na řadě mučení. Mučením lze docílit k tomu, aby se člověk dostal na psychiatrii (to jak to v takových ústavech chodí zde nebudeme rozebírat) nebo spáchal sebevraždu. Pro policii je následně věc uzavřena, protože důkazy jsou nedohledatelné. Mučení je také součást kontrolování chování člověka, trestání za konkrétní skutky, které se ovládajícím nelíbí, dále možnost, člověka nejprve trestat a potom konejšit, aby si vytvořil na ty, co ho trápí vazby. Fakt, že toto lze provádět na dálku, vpodstatě bez důkazů, když pomineme měření konkrétních signálů, přes které se mučení a komunikace zprostředkovává. (různé druhy signálů, infrazvuk, elektromagnetické signály atd.).

Vkládání a blokování vzpomínek

Vpodstatě je to součást mučení, snaha vložit do mozku něco co tam nepatří je pro člověka utrpením. Jde o to, v jakém stavu se člověk nachází, v případě kombinace vkládání vzpomínek spolu s blokováním vzpomínek lze člověka navést potřebným směrem, případně ho přesvědčit, že spáchal trestný čin. Pomocí blokování vzpomínek následně člověk zapomene na mučení a formování jeho osobnosti.

Vkládání obrazů, zvuků, videa

Např. vložení obrazu do mozku lze pomocí desítky let starých technologií využívajících zvuk, jde o součást mučení. Pokud by toto prováděl pouze jeden mučitel, mohlo by se na tuto technologii nahlížet jako na způsob předávání informací subjektu, nicméně pro mozek je toto velmi vyčerpávající, když to probíhá delší dobu jde o mučení, zejména v případě, kdy tyto metody vykonává víc mučitelů najednou.

Umělé vyvolání symptomů

Využitelné jako součást vydírání nebo mučení např. při způsobení dočasného celkového ochrnutí těla nebo jeho části. Pomocí zakrývání vzpomínek lze vytvořit stav podobný alzheimerově chorobě.

Kontrolování chování pomocí manipulování s emocemi

U člověka lze pomocí manipulování s emocemi docílit vyvolání vzteku nebo naopak absolutní poslušnosti, toto je součást kontrolování chování oběti. Opět pomocí metod fungujících na dálku.

Zábava

Jedním z motivů trápení člověka organizovanou skupinou pomocí těchto metod je zábava. Avšak vždy záleží na konkrétní skupině a jejích cílech. Podílení se na těchto metodách je účast na zločinech proti lidskosti.

Jak se bránit proti kontrole mysli

Vzhledem k tomu, že řada metod využívá signálů, zvuku, elektromagnetických atd. Je alespoň dílčím řešení problému poslech hudby se sluchátky. Samozřejmě to není obrana proti všem metodám, ale alespoň proti těm méně sofistikovaným využívajícím zvuk.

Co se týče dalších metod obrany proti kontrole mysli, bylo by fajn, kdyby osoba, která na něco přišla sdílela svůj názor. V tradičních médiích včetně velkých blogů se toto pravděpodobně neobjeví ani nezveřejní. Nicméně řešením je např. založení vlastního blogu.

Lidem, kteří jsou obětí těchto metod přeju, aby byli silní, protože se nachází v pozici lidí, kteří trpěli v koncentračních táborech s veškerou úctou k nim.