Gangstalking jako nástroj využívaný organizovanými skupinami k pronásledování jedinců často předchází nebo doprovází použití nástrojů na kontrolu mysli

Kontrola mysli

Gangstalking je pronásledování jedince organizovanou skupinou. Tato skupina se může dělit na dvě části, zatímco ta první pronásledovanému škodí, ta druhá se může snažit vzbudit dojem že jedinci pomáhá. Pronásledovaný jedinec se následně upne resp. nechá vést “těmi dobrými“.

Gangstalking si můžete představit tak, že skupina začne jedince pronásledovat. Přitom nedochází k přímému oslovení nebo napadení jedince. Častou taktikou slouží to, že pronásledovatelé baví v těsné blízkosti pronásledovaného, a mluví o něm v třetí osobě, aniž by řekli jeho jméno. Součástí taktiky může být také naznačování gesty nebo využívání předmětů, jejichž význam zná jenom pronásledovaný.

Pro pronásledovatele je výhoda, že v případě, že se něco dostane na veřejnost je těžko dokazatelné, že se to opravdu událo úmyslně. Navíc vzhledem k tomu, že skupiny vpodstatě tvořící organizovaný zločin mají podchyceny klíčová místa ve službách (hotely, letiště, hromadná doprava), je zajištěno, že důkazy např. z kamerových systémů těchto podniků nebudou nikdy předloženy, stejně tak se nedá očekávat svědectví některého z přihlížejících.

Pokud se takto pronásledovaný jedinec dostane na policii, tak buď narazí na zkorumpované policisty – pomocí gangstalkingu lze oběť snadno navést na cílové místo, nebo narazí na policisty slušné, kteří tuto oběť pošlou maximálně na psychiatrii, kde se dílo dokoná viz předchozí článek o zneužívání psychiatrické péče.

Už při prvotním pronásledování mohou být využity omamné látky, aby se snížila věrohodnost pronásledovaného a jeho schopnost se bránit. Stejně tak můžou být použity nástroje na ovlivňování chování. Ovšem gangstalking je sám o sobě účinný i bez použití těchto nástrojů.

Gangstalking se nevyužívá pouze v prvotní fázi útoku na oběť, ale také ve fázích následujících, kdy je oběť dostatečně podchycena za použití nástrojů na kontrolu mysli.

Jediná možná cesta řešení problému je začít se bavit veřejně o tom, že něco takového existuje. Pravděpodobnost, že se informace o gangstalkingu, zvlášť když jde o větší skupinu – 500 lidí a víc, dostane do médií je nulová. Naopak bohužel bývají média zneužívána k další manipulaci oběti, což je ještě hůř dokazatelné než dříve uvedené nástroje gangstalkingu. Buďme proto rádi za každý článek, který na tento problém upozorňuje.