Všechna sláva polní tráva – vývoj popularity programovacích jazyků za posledních 50 let

Business Intelligence - KvalitniVzdelani.cz

Popularita programovacích jazyků se v čase poměrně rychle mění.

FortranCOBOLALGOL – méně nebo vůbec známé programovací jazyky patřily v roce 1965 k těm nejdůležitějším. Zatímco co v roce 1965 byl jasným favoritem Fortan, v roce 1998 se ve srovnání ve videu vůbec nevyskytuje.

V roce 2019 se k nejpopulárnějším programovacím jazykům řadily PythonJavascript a Java.

Jazyk C vyvinutý roku 1972 začal dle srovnání dominovat v roce 1986, aby se v roce 2019 dostal až na 7. příčku.

Java, která se objevila v roce 1995 se celkem rychle dostala na přední příčku v popularitě. V roce 2001 je označena za nejpopulárnější programovací jazyk. Dominance trvala do roku 2019, kdy byla vystřídána Pythonem.

PHP se objevilo v roce 1998 aby se v roce 2006 dostalo na druhou příčku v popularitě.

I když některé jazyky nejsou dnes již tak populární jako v minulosti, neznamená to, že by zanikly úplně. Např. Fortran, který v žebříčku popularity není již uveden se využívá pro výpočet dráhy raket, turbulencí ve 3D, vývoj počasí, elektroinženýrství, fyzikální chemii, částicové fyzice atd.

Ve videu sice není uveden jazyk SQL, tedy standardizovaný strukturovaný dotazovací jazyk, který je používán pro práci s daty v relačních databázích. SQL se jako samostatný programovací jazyk neoznačuje, nicméně je potřeba dodat zásadní význam SQL pro práci s databázemi, které jsou sdrdcem systémů vyvinutých pomocí různých programovacích jazyků. Kurz SQL můžete absolvovat zde.

V tomto videu je graficky znázorněn vývoj popularity programovacích jazyků:

Některé vybrané programovací jazyky

Fortran – název vznikl z anglického FORmula a TRANslator (překladač vzorců). Tento jazyk byl v 50. letech 20. století navržen IBM pro vědecké výpočty a numerické aplikace. V současné době se především používá pro výpočty drah raket, turbulencí ve 3D, Fourierův rozvoj, Fourierovu transformaci, vývoj počasí, elektroinženýrství, fyzikální chemii a částicovou fyziku.

Další informace o jayzku naleznete zde : https://cs.wikipedia.org/wiki/Fortran

COBOL – název vznikl z anglického COmmon Business Oriented Language. Jde o programovací jazyk vyvinutý v 60. letech 20. století zejména pro obchodní a později i databázové aplikace.

Další informace o jayzku naleznete zde :https://cs.wikipedia.org/wiki/COBOL

ALGOL (zkratka pro ALGOrithmic Language) patří do skupiny imperativních počítačových programovacích jazyků, původně vyvinutý v polovině 50. let 20. století, který výrazně ovlivnil mnoho ostatních a byl standardní metodou pro popis algoritmů, používaný ACM v učebnicích a akademických pracích na dalších více než 30 let. Většina současných jazyků je „algol-like“, Algol byl tedy pravděpodobně nejúspěšnější ze čtyř soudobých vyšších programovacích jazyků, Fortran, Lisp a Cobol. Byl navržen tak, aby se vyvaroval některých vnímaných problémů ve Fortranu a nakonec pozdvihl mnoho dalších programovacích jazyků, včetně jazyka B, Pascalu a jazyka C.

Další informace o jayzku naleznete zde :https://cs.wikipedia.org/wiki/ALGOL

C – programovací jazyk, který počátkem 70. let 20. století vyvinuli Ken Thompson a Dennis Ritchie pro potřeby operačního systému Unix. V současné době je to jeden z nejpopulárnějších jazyků, zřejmě nejčastější pro psaní systémového softwaru, ale velmi rozšířený i pro aplikace.

Další informace o jayzku naleznete zde :https://cs.wikipedia.org/wiki/C_(programovac%C3%AD_jazyk)

Java – objektově orientovaný programovací jazyk, který vyvinula firma Sun Microsystems představený 23. května 1995. Díky své přenositelnosti je používána pro programy, které mají pracovat na různých systémech počínaje čipovými kartami (platforma JavaCard), přes mobilní telefony a různá zabudovaná zařízení (platforma Java ME), aplikace pro desktopové počítače (platforma Java SE) až po rozsáhlé distribuované systémy pracující na řadě spolupracujících počítačů rozprostřené po celém světě (platforma Java EE). Tyto technologie se jako celek nazývají platforma Java. Dne 8. května 2007 Sun uvolnil zdrojové kódy Javy (cca 2,5 miliónů řádků kódu) a Java bude dále vyvíjena jako open source.

Další informace o jayzku naleznete zde :
https://cs.wikipedia.org/wiki/Java_(programovac%C3%AD_jazyk)

Python je vysokoúrovňový skriptovací programovací jazyk, který v roce 1991 navrhl Guido van Rossum. Nabízí dynamickou kontrolu datových typů a podporuje různá programovací paradigmata, včetně objektově orientovaného, imperativního, procedurálního nebo funkcionálního. Python je vyvíjen jako open source projekt, který zdarma nabízí instalační balíky pro většinu běžných platforem (Unix, MS Windows, macOS, Android); ve většině distribucí systému GNU/Linux je Python součástí základní instalace.

Další informace o jayzku naleznete zde :https://cs.wikipedia.org/wiki/Python

JavaScript je multiplatformní, objektově orientovaný, událostmi řízený skriptovací jazyk, jehož autorem je Brendan Eich z tehdejší společnosti Netscape. Jeho syntaxe (zápis zdrojového textu) patří do rodiny jazyků C/C++/Java, ale JavaScript je od těchto jazyků zásadně odlišný, sémanticky (funkčně, pricipiálně) jde o jiný jazyk. Slovo Java je součástí jeho názvu pouze z marketingových důvodů.

Další informace o jayzku naleznete zde :https://cs.wikipedia.org/wiki/JavaScript

C# je vysokoúrovňový objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý firmou Microsoft zároveň s platformou .NET Framework. Microsoft založil C# na jazycích C++ a Java (a je tedy nepřímým potomkem jazyka C, ze kterého čerpá syntaxi). C# lze využít např. k tvorbě databázových programů, webových aplikací a stránek, webových služeb, formulářových aplikací ve Windows, softwaru pro mobilní zařízení (PDA a mobilní telefony).

Další informace o jayzku naleznete zde :https://cs.wikipedia.org/wiki/C_Sharp

PHP – název vznikl z Hypertext Preprocessor (česky Hypertextový preprocesor). Jde o skriptovací programovací jazyk určený především pro programování dynamických internetových stránek a webových aplikací například ve formátu HTML, XHTML či WML. PHP lze použít i k tvorbě konzolových a desktopových aplikací. Pro desktopové použití existuje kompilovaná forma jazyka. Při použití PHP pro dynamické stránky jsou skripty prováděny na straně serveru – k uživateli je přenášen až výsledek jejich činnosti. Interpret PHP skriptu je možné volat pomocí příkazového řádku, dotazovacích metod HTTP nebo pomocí webových služeb. Syntaxe jazyka je inspirována několika programovacími jazyky (Perl, C, Pascal a Java). Jazyk PHP je nezávislý na platformě, rozdíly v různých operačních systémech se omezují na několik systémově závislých funkcí a skripty lze většinou mezi operačními systémy přenášet bez jakýchkoli úprav. PHP podporuje mnoho knihoven pro různé účely – např. zpracování textu, grafiky, práci se soubory, přístup k většině databázových systémů (mj. MySQL, ODBC, Oracle, PostgreSQL, MSSQL, SQLite), podporu celé řady internetových protokolů (HTTP, SMTP, SNMP, FTP, IMAP, POP3, LDAP, …). V kombinaci s operačním systémem Linux, databázovým systémem (obvykle MySQL nebo PostgreSQL) a webovým serverem Apache je často využíván k tvorbě webových aplikací. Pro tuto kombinaci se vžila zkratka LAMP – tedy spojení LinuxApacheMySQL a PHPPerl nebo Python.

Další informace o jayzku naleznete zde :https://cs.wikipedia.org/wiki/PHP

Zdroje:

[1] https://cs.wikipedia.org/wiki/Fortran
[2] https://cs.wikipedia.org/wiki/COBOL
[3] https://cs.wikipedia.org/wiki/ALGOL
[4] https://cs.wikipedia.org/wiki/C_(programovac%C3%AD_jazyk)
[5] https://cs.wikipedia.org/wiki/Java_(programovac%C3%AD_jazyk)
[6] https://cs.wikipedia.org/wiki/Python
[7] https://cs.wikipedia.org/wiki/JavaScript
[8] https://cs.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
[9] https://cs.wikipedia.org/wiki/PHP