Trendy v následujících deseti letech dle futuristy Bernarda Marra

Níže jsou uvedeny očekávané trendy pro dalších deset let dle futuristy Bernarda Marra. Na konci výčtu trendů můžete zhlédnout video s Bernardem Marrem v angličtině, na které uvádím odkaz.

Umělá inteligence a strojové učení (atificial intelligence and machine learning)

Tento technologický trend transformuje fungování společností jako Netlifx a Amazonu nebo fungování spamového filtru emailu. Tato technologie dá strojům schopnost se učit a činit více autonomních rozhodnutí.

Zde je uveden odkaz na zhruba dvouhodinovou přednášku z FF UK na téma Umělá inteligence a život zítřka prezentovaná Michalem Pěchoučkem.

Internet of Things (IoT)

Umožňuje existenci více propojených a chytrých zařízení jako smartphony, smartwatches, smartTV atd. V dnešní době máme 20 miliard a brzy budeme mít 200 miliard vzájemně propojených zařízení, které transformují náš svět.

V 7 let starém videu, na které uvádím odkaz je popsáno, co je internet věcí:

Technologie, které můžeme mít na sobě (wearable technology)

Zařízení jako fitness tracker a další zařízení, která zpříjemní naše životy a zajistí větší bezpečnost, efektivnost a zdraví.

Big Data

Svět je nyní plný dat a také máme inteligentní algoritmy, které pomáhají automaticky získat přehledy a pomáhají získat rozšířený vhled, který dá společnostem bezprecedentní porozumění jejich datům.

Inteligentní prostory (intelligent spaces)

Naše domy a kanceláře se stávají chytřejší a to změní způsob našeho života a práce.

Blockchain

Blockchain je super bezpečný způsob uchování informací a ověřování transakcí. Nejde jen o technologii distribuované účetní knihy (distributed ledger), ale o změnu fungování bank a zaznamenávání informací o našem majetku.

Zde je uveden odkaz na šestiminutové video definující blockchain.

Cloud a Edge computing

Cloud nám umožňuje zpracování a ukládání dat přes internet v datových centrech. Pomocí edge computingu můžeme nyní zpracovat více těchto dat na našich zařízeních jako jsou např. smartphony.

Rozšířená realita (extended reality)

Nyní vidíme, že se náš svět rozšiřuje do světa digitálního. Pomocí rozšířené reality umisťujeme objekty do skutečného světa nebo virtuální reality, kde se ponořujeme do digitálního světa. Budoucnost bude intenzivněji propojovat obě tyto reality.

Digitální dvojčata (digital twins)

Digitální dvojčata jsou v podstatě digitální kopie produktů nebo dokonce celých procesů a ekosystémů, s kterými můžeme experimentovat, aniž bychom to museli provádět s reálnými objekty.

Počítačové zpracování přirozeného jazyka (natural language processing)

Jde o schopnost strojů rozumět našemu jazyku, což jim dává schopnost číst text a udělat pro nás shrnutí a dokonce psát celé knihy.

Hlasové rozhraní (voice interfaces) a Chatboty

Chatboty budou inteligentnější a budou rozumět našim emocím a my s nimi budeme schopni lépe komunikovat.

Počítačové vidění a systémy pro rozpoznávání tváře (comuter vision, facial recognition)

Jde o schopnost strojů rozumět kdo je na fotografii, co je na fotografii, v čemž jsou stroje lepší než lidé.

Roboti a Coboti (spolupracovní roboti)

Nyní vidíme stále více autonomní roboty, kteří jsou si vědomi jejich okolí a tak se z nich stávají inteligentní spolupracovníci.

Autonomní vozidla (autonomous vehicles)

Nyní existují auta, která se sama řídí nebo roboty určené k doručování, které jsou schopny se sami řídit. Do budoucna se dá očekávat narůstající počet těchto vozidel.

5G

Jde o pátou generaci mobilní komunikace, která umožní větší rychlost internetu na našich mobilních zařízeních srovnatelnou s rychlostí, kterou umožňují optické kabely.

Genomika a úpravy genů (genomics a gene editing)

Vpodstatě jde o schopnost rozumět naší genomické struktuře, co nás tvoří a jak se můžeme upravit, abychom vymýtili nemoci jako rakovina a snad i vytvořit nové stvoření, které předtím neexistovalo.

Tvořivost strojů a rozšířený design (machine creativity a augmented design)

Jde o to, že nyní jsme schopni použít nástroje jako umělá inteligence pro design software, a umožnit tak, aby přišel s novými myšlenkami a koncepty. Kreativní umělá inteligence (AI) je nyní schopná přijít s novou muzikou nebo tanečními pohyby. Toto změní kreativní proces v našich organizacích.

Digitální platformy (digital platforms)

Platformy podnikání jako Facebook, Airbnb, Uber atd. zatím byly velmi úspěšné a mění naši interakci se světem. Přináší nám gig ekonomiku a v budoucnu nám přinesou více změn.

Drony

Tyto autonomně létající objekty budou součástí logistického dodavatelského řetězce a také budou přepravovat osoby.

Kybernetická bezpečnost (cyber serurity)

Nyní čelíme digitálním hrozbám, ke kterým útočníci využívají nejnovější technologie jako AI, aby provedli automatizované útoky. Společnosti proto musí využívat nejnovější technologie, aby tyto útoky odvrátily.

Kvantové počítače (quantum computing)

Kvantové počítače nově vymezily co znamená počítač, a mohly by nám dát výpočetní sílu, která je milionkrát nebo snad i bilionkrát větší než superpočítače, které máme dnes k dispozici.

Automatizace robotických procesů (robotic process automatization)

Využívání nástrojů, které na základě pozorování převezmou a vylepší daný proces.

Masová personalizace (mass personalization)

Společnosti o nás ví více a proto jsou schopny poskytovat služby a produkty v momentě, kdy je potřebujeme.

3D tiskárna (3D printing)

Tato technologie mění způsob výroby. Umožňuje jak výrobu tenisek, tak celých domů.

Nanotechnologie a věda o materiálech (nano technology, material science)

Nanotechnologie a věda o materiálech mění naše chápání materiálů na mikro úrovni a poskytne nám kompletně nové produkty jako ohýbatelné obrazovky a baterie s vysokou životností.

Zde je uveden odkaz na video popisující očekávané trendy pro dalších deset let dle futuristy Bernarda Marra.

Naučte se SQL a řekněte si o lepší uplatnění na trhu práce.