Jak začít studovat WordPress? Typy příspěvků (post types)

Populární certifikáty v oblasti IT

WordPress obsahuje mnoho různých typů obsahu. Tyto typy obsahu se obvykle označují jako typy příspěvků (post types), což může být trochu matoucí, protože odkazují na všechny různé typy obsahu ve WordPressu. Například příspěvek (post) je konkrétní typ příspěvku, stejně tak stránka (page).

Interně jsou všechny typy příspěvků uloženy na stejném místě – v tabulce databáze wp-posts – ale liší se sloupcem databáze s názvem post_type.

Kromě výchozích typů příspěvků můžete také vytvořit vlastní typy příspěvků.

Různé typy příspěvků jsou zobrazeny různými soubory rozvržení. Jelikož celý účel souboru rozvržení je určitým způsobem zobrazit obsah, účelem typů příspěvků je kategorizovat, s jakým typem obsahu máte co do činění. Obecně lze říci, že určité typy příspěvků jsou vázány na určité soubory rozvržení.

Výchozí typy příspěvků (default post types)

Existuje pět výchozích typů příspěvků, které jsou uživatelům snadno dostupné nebo jsou interně používány instalací WordPress:Post (Post Type: ‘post’) čili příspěvek (Typ příspěvku: „příspěvek“)

Page (Post Type: ‘page’) čili Stránka (Typ příspěvku: „stránka“)

Attachment (Post Type: ‘attachment’) čili Příloha (Typ příspěvku: „příloha“)

Revision (Post Type: ‘revision’) čili Revize (Typ příspěvku: „revize“)

Navigation menu (Post Type: ‘nav_menu_item’) čili Navigační nabídka (Typ příspěvku: „nav_menu_item“)

Výše uvedené typy příspěvků lze upravit a odebrat pomocí pluginu nebo šablony, ale nedoporučuje se, abyste odebrali vestavěné funkce pro široce distribuovanou šablonu (theme) nebo plugin.

Nejběžnější typy příspěvků, se kterými budete pracovat jako vývojáři šablon (themes) jsou typy příspěvků – příspěvek (post)stránka (page)příloha (attachment) a vlastní příspěvky (custom post types). Nejsou zde používané typy příspěvků revizní a navigační nabídky (revision post type, menu post type).

Příspěvek (post)

Příspěvky se používají v blogech. Příspěvky jsou:- zobrazeny v obráceném pořadí podle času, s nejnovějším příspěvkem jako prvním

– mají razítko data a času

– můžou mít použité výchozí taxonomie kategorií a použité značky (tags) slouží k vytváření feedů

Soubory rozvržení, které zobrazují typ příspěvku příspěvek (post) jsou:single.php a single-post.php

category.php a všechny jeho iterace

tag.php a všechny jeho iterace

taxonomy.php a všechny jeho iterace

archive.php a všechny jeho iterace

author.php a všechny jeho iterace

date.php a všechny jeho iterace

search.php

home.php

index.php

Stránka (page)

Stránky jsou statickým typem příspěvku, mimo normální stream blogu. Jejich vlastnosti jsou:- nezávislé na čase a bez časového razítka

– nejsou organizovány pomocí taxonomií kategorií a / nebo značek

– můžou mít aplikovány rozvržení stránek

– mohou být organizovány v hierarchické struktuře – tj. stránky mohou být rodiči/dětmi (parents/children) jiných stránek

Soubory rozvržení, které zobrazují typ příspěvku stránky jsou:page.php a všechny jeho iterace

custom.php a všechny jeho iterace

front-page.php

search.php

index.php

Příloha (attachment)

Přílohy se běžně používají k zobrazení obrázků nebo médií v obsahu a lze je také použít k propojení s příslušnými soubory. Mají tyto vlastnosti:- obsahují informace (například název nebo popis) o souborech nahraných prostřednictvím systému pro nahrávání médií

– u obrázků to zahrnuje informace o metadatech uložených v tabulce wp_postmeta (včetně velikosti, miniatur, umístění atd.)

Soubory rozvržení, které zobrazují typ příspěvku Příloha (Attachment) jsou:MIME_type.php

attachment.php

single-attachment.php

single.php

index.php

Vlastní typy příspěvků (Custom Post Types)

Pomocí vlastních typů příspěvků můžete vytvořit svůj vlastní typ příspěvku. Nedoporučuje se umístit tuto funkci do šablony (theme). Tento typ funkcí by měl být umístěn / vytvořen v pluginu. Tím je zajištěna přenositelnost obsahu vašeho uživatele a to, že pokud dojde ke změně šabony, obsah uložený ve vlastních typech příspěvků nezmizí.

I když ve své šabloně obvykle nebudete vyvíjet vlastní typy příspěvků, možná budete chtít kódovat způsoby, jak zobrazit vlastní typy příspěvků, které byly vytvořeny pomocí pluginu. Následující rozvržení mohou zobrazit vlastní typy příspěvků:single-{post-type}.php

archive-{post-type}.php

search.php

index.php

Vývojáři šablon mohou navíc zobrazit vlastní typy příspěvků v libovolném souboru rozvržení, často pomocí více smyček (multiple loops).

Zdroje a další informace:[1] https://developer.wordpress.org/themes/basics/post-types/