Jak začít studovat WordPress? Role a schopnosti.

Data analytika

WordPress používá koncept rolí, navržený tak, aby vlastníkovi webu umožnil kontrolovat, co uživatelé mohou a nemohou v rámci webu dělat. Vlastník webu může spravovat přístup uživatele k takovým úkolům, jako je psaní a úpravy příspěvků, vytváření stránek, vytváření kategorií, moderování komentářů, správa doplňků, správa motivů a správa dalších uživatelů tím, že každému z uživatelů přiřadí konkrétní roli.

Ve WordPressu je předdefinovaných šest rolí

Super Admin, Administrátor, Editor, Autor, Přispěvatel a Odběratel. Každá role má povoleno provádět sadu úkolů nazvaných Schopnosti. Existuje mnoho funkcí, včetně „publish_posts“, „Moder_komponent“ a „editace_uživatelů“. Ke každé roli je předem přiřazena výchozí sada funkcí, ale další funkce lze přiřadit nebo odebrat pomocí funkcí add_cap () andremove_cap (). Nové role lze zavést nebo odstranit pomocí funkcí add_role () a remove_role ().

Role Super Admin umožňuje uživateli provádět všechny možné funkce. Každá z ostatních rolí má klesající počet povolených schopností. Například role předplatitele (subscriber) má pouze schopnost “čtení” (“read”). Jedna konkrétní role by neměla být považována za nadřazenou jiné roli. Spíše zvažte, že role definují odpovědnosti uživatele v rámci webu.

Shrnutí rolí

Super Admin – někdo s přístupem k funkcím správy sítě webu a všem dalším funkcím.

Správce (slug: ‚administrator‘) – někdo, kdo má přístup ke všem funkcím správy v rámci jednoho webu.

Editor (slug: ‚editor‘) – někdo, kdo může publikovat a spravovat příspěvky, včetně příspěvků jiných uživatelů. Dohlíží na práci autorů a přispěvatelů.

Autor (slug: ‚author‘) – někdo, kdo může publikovat a spravovat (vytvářet, měnit, mazat) své vlastní příspěvky. Nemůže tedy měnit stránky a spravovat příspěvky jiných uživatelů.

Přispěvatel (slug: ‚contributor‘) – někdo, kdo může psát a spravovat vlastní příspěvky, ale nemůže je publikovat.

Odběratel (slug: ‚subscriber‘) – někdo, kdo může spravovat pouze svůj profil.

Po instalaci WordPress se automaticky vytvoří účet správce. Výchozí roli pro nové uživatele lze nastavit na obrazovkách Správa> Nastavení> Obecné.

Zde je uveden odkaz na video v angličtině popisující jednotlivé role na konkrétních příkladech.

Zdroje a další informace:

[1] https://wordpress.org/support/article/roles-and-capabilities/