Jak začít studovat WordPress? Použití loop

Online kurzy

Loop (smyčka) je PHP kód používaný WordPress k zobrazení příspěvků. Pomocí loop zpracovává WordPress každý příspěvek, který se zobrazí na aktuální stránce, a zformátuje ho podle toho, jak odpovídá zadaným kritériím ve značkách smyčky (The Loop tags). Kód HTML nebo PHP v loop bude zpracován v každém příspěvku.

Když dokumentace WordPress říká: „Tato značka musí být v rámci smyčky“, například u konkrétních značek šablon nebo pluginů, bude značka opakována pro každý příspěvek. Například smyčka ve výchozím nastavení zobrazuje pro každý příspěvek následující informace:Title (the_title())

Time (the_time())

Categories (the_category())

Další informace o každém příspěvku můžete můžete zobrazit pomocí příslušných značek šablon nebo (pro pokročilé uživatele) pomocí proměnné $ post, která nese informace o aktuálním příspěvku, když je smyčka spuštěna.

Použití loop

Loop by měla být použita v souboru index.php a v jiných šablonách používaných k zobrazení informací o příspěvku.

Nezapomeňte zahrnout volání šablony záhlaví do horní části šablon motivu. Pokud používáte loop uvnitř vlastního designu (a váš vlastní design není šablona), nastavte WP_USE_THEMES na false:

<?php define( ‚WP_USE_THEMES‘, false ); get_header(); ?>

Loop začíná takto:

<?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>

Loop končí takto:<?php endwhile; else : ?>

< p><?php esc_html_e( ‚Sorry, no posts matched your criteria.‘ ); ?> < /p>

<?php endif; ?>

Toto je využití alternativní syntaxe PHP pro řídicí struktury a může být také vyjádřeno jako:

<?php

if ( have_posts() ) {

while ( have_posts() ) {

the_post();

//

// Post Content here

//

} // end while

} // end if

?>

Zdroje:[1] https://codex.wordpress.org/The_Loop