Jak začít studovat WordPress? Hierarchie rozvržení (templates hierarchy)

Po úspěšném objednání domény, zřízení hostingu a instalaci WordPressu je čas na bližší poznání tohoto systému.

Ke generování webových stránek na vašem WordPress webu se používají soubory rozvržení (templates). Některé soubory rozvržení (například rozvržení záhlaví a zápatí) se používají na všech stránkách vašeho webu, zatímco jiné se používají pouze za konkrétních podmínek.

Níže je popsáno jak WordPress určuje, které soubory rozvržení stránek se mají použít na jednotlivých stránkách.

Pomocí podmíněných značek lze určit, které rozvržení stránek (page templates) se načtou pro konkrétní stránku.

Hierarchie souborů rozvržení stránek (šablon)

WordPress pomocí řetězce dotazu rozhodne, které rozvržení nebo sada rozvržení měla být použit k rozvržení stránky.

Řetězec dotazu jsou informace obsažené v odkazu na každou část vašeho webu. Následuje počáteční otazník a může obsahovat řadu parametrů oddělených ampersandy (znaky and).

Jednoduše řečeno, WordPress prohledává hierarchii rozvržení stránek směrem dolů, dokud nenajde odpovídající soubor. Aby WordPress určil, který soubor rozvržení stránky použít, tak:1. Přiřadí každý řetězec dotazu (query string) k typu dotazu (query type), aby se rozhodlo, která stránka je požadována (například stránka vyhledávání, stránka kategorie atd.)

2. Vybere rozvržení stránky (template) v pořadí určeném hierarchií šablon

3. Vyhledá soubory rozvržení stránky (template) se specifickými názvy v adresáři aktuální šablony (theme) a použije první odpovídající soubor rozvržení v souladu s hierarchií.

S výjimkou základního souboru šablony index.php si můžete vybrat, zda chcete implementovat konkrétní soubor rozvržení stránky nebo ne.

Pokud WordPress nemůže najít soubor rozvržení stránky se shodným názvem, přeskočí na další soubor v hierarchii. Pokud WordPress nemůže najít žádný odpovídající soubor rozvržení stránky, použije se soubor šablony index.php.

Příklady

Pokud je váš blog na adrese http://example.com/blog/ a návštěvník klikne na odkaz na stránku kategorie, jako je http://example.com/blog/category/your-cat/, WordPress hledá soubor rozvržení (template) v adresáři aktuální šablony (theme), který odpovídá ID kategorie, aby vygeneroval správnou stránku. WordPress se konkrétně řídí tímto postupem:1. Hledá soubor rozvržení (template) v adresáři aktuální šablony (theme), který odpovídá slugu kategorie. Pokud je slug kategorie „unicorns“, WordPress hledá soubor šablony s názvem category-unicorns.php

2. Pokud chybí category-unicorns.php a ID kategorie je 4, WordPress hledá soubor šablony s názvem category-4.php

3. Pokud chybí category-4.php, WordPress vyhledá obecný soubor rozvržení (template) kategorie category.php 4. Pokud category.php neexistuje, WordPress vyhledá obecné rozvržení archivu s názvem archive.php 5. Pokud chybí i archive.php, WordPress přejde zpět do hlavního souboru rozvržení šablony, kterým je index.php

Zde je odkaz na interaktivní diagram, který zachycuje hierarchii rozvržení WordPress v angličtině.https://wphierarchy.com/

Zobrazení domovské stránky

Ve výchozím nastavení WordPress nastaví domovskou stránku vašeho webu tak, aby zobrazovala vaše nejnovější příspěvky v blogu. Tato stránka se nazývá index blogových příspěvků. Můžete také nastavit, aby se vaše příspěvky na blogu zobrazovaly na samostatné statické stránce. Soubor šablony home.php se používá k vykreslení indexu blogových příspěvků, ať už se používá jako přední stránka nebo na samostatné statické stránce. Pokud home.php neexistuje, WordPress použije index.php.1. home.php

2. index.php

Pokud existuje front-page.php, přepíše rozvržení home.php.

Zobrazení přední strany

Soubor rozvržení front-page.php se používá k vykreslení titulní stránky Vašeho webu, ať už se na titulní stránce zobrazuje index blogových příspěvků, nebo statická stránka. Rozvržení titulní stránky má přednost před rozvržením indexu blogových příspěvků (home.php). Pokud soubor front-page.php neexistuje, WordPress použije soubory home.php nebo page.php v závislosti na nastavení v Nastavení → Zobrazování (Settings -> Reading). Pokud žádný z těchto souborů neexistuje, použije soubor index.php.

WordPress - nastavení zobrazení přední strany
WordPress – nastavení zobrazení přední strany

1. front-page.php – používá se jak pro „nejnovější příspěvky“, tak pro „statickou stránku“, jak je nastaveno v části “Na úvodní stránce zobrazit“ v Nastavení → Zobrazování.

2. home.php – pokud WordPress nemůže najít front-page.php a v sekci „Na úvodní stránce zobrazit“ jsou nastaveny „Nejnovější příspěvky“, bude hledat home.php. WordPress navíc vyhledá tento soubor, když je v sekci „Na úvodní stránce zobrazit“ nastavena stránka příspěvků.

3. page.php – když je v sekci “Na úvodní stránce zobrazit” nastavena “úvodní stránka“.

4. index.php – pokud jsou v sekci „Na úvodní stránce zobrazit“ nastaveny „Nejnovější příspěvky“, ale neexistuje home.php nebo když je nastavena Úvodní stránka, ale page.php neexistuje.

Jak vidíte, existuje spousta pravidel, jakou cestou se WordPress vydává. Použití výše uvedené tabulky je nejlepší způsob, jak určit, co WordPress bude zobrazovat.

Jednotlivý příspěvek (single post)

Soubor rozvržení single post se používá k vykreslení jednotlivých příspěvků. WordPress používá následující hierarchii zobrazení:1. single- {post-type} – {slug} .php – (od verze 4.4) WordPress nejprve hledá rozvržení pro konkrétní příspěvek. Například pokud je typ příspěvku produkt a kód příspěvku je dmc-12, WordPress by hledal single-product-dmc-12.php

2. single- {post-type} .php – pokud je typ příspěvku product, WordPress by hledal single-product.php

3. single.php – WordPress se poté vrátí zpět k single.php

4. singular.php – poté se vrátí k singular.php

5. index.php – a konečně, jak bylo uvedeno výše, WordPress nakonec spadne zpět na index.php

Jednotlivá stránka (single page)

Soubor rozvržení použitý k vykreslení statické stránky (typ příspěvku stránka). Všimněte si, že na rozdíl od jiných typů příspěvků, je stránka (page) pro WordPress speciální a používá následující hierarchii zobrazení:1. custom template file – The page template assigned to the page. See get_page_templates()

2. page-{slug}.php – If the page slug is recent-news, WordPress will look to use page-recent-news.php

3. page-{id}.php – If the page ID is 6, WordPress will look to use page-6.php

4. page.php

5. singular.php

6. index.php

Vlastní taxonomie (custom taxonomies)

Vlastní taxonomie používají mírně odlišnou cestu k souboru rozvržení.1. taxonomy- {taxonomy} – {term} .php – pokud je taxonomie sometax a termín taxonomie je someterm, WordPress bude hledat taxonomy-sometax-someerm.php. V případě post formats je taxonomie „post_format“ a termíny jsou post-format- {format}. tj. taxonomy-post_format-post-format-link.php pro link post format.

2. taxonomy- {taxonomy} .php – Pokud by byla taxonomie sometax, WordPress by hledal taxonomy-sometax.php

3. taxonomy.php

4. archive.php

5. index.php

404 (not found)

Soubory rozvržení jsou volány v tomto pořadí:1. 404.php

2. index.php

Zobrazení autora (author display)

Vykreslování indexových stránek autorských archivů je obdobné, jako v předchozích příkladech:1. autor- {nicename} .php – pokud je hezké jméno autora matné, WordPress vyhledá author-matt.php

2. author- {id} .php – pokud bylo ID autora 6, WordPress vyhledá author-6.php

3. autor.php

4. archive.php

5. index.php

Vyhledávání (search)

Výsledky hledání se řídí stejným vzorem jako ostatní typy rozvržení (templates):

1. search.php

2. index.php

Zdroje a další informace:

1. https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-hierarchy/