Jak začít studovat WordPress? Bližší pohled na hlavní soubory šablony index.php a style.css

Populární certifikáty v oblasti IT

Soubor index.php

Soubor index.php je hlavní soubor šablony. Jde o nejobecnější soubor šablony v motivu WordPress a jeden ze dvou nutných souborů šablony(druhý je style.css). Používá se k zobrazení stránky, když dotazu neodpovídá nic konkrétnějšího. Např. zobrazí domovskou stránku, když neexistuje žádný soubor home.php.

Části šablony header, footer nebo sidebar lze do souboru index.php načíst pomocí funkcí get_header(), get_sidebar() nebo get_footer().

Funkce get_template_part ( string $slug, string $name = null, array $args = array() ) – načte do šablony část šablony. Tato funkce poskytuje jednoduchý mechanismus pro odvozené šablony, které přetíží opakovaně použitelné části kódu v šabloně.

Parametry

$ slug – povinný parametr ve formátu string (řetězec), slug název pro obecnou šablonu.

$ name – povinný parametr ve formátu string (řetězec), název specializované šablony. Výchozí hodnota: null

$ args – volitelné parametry ve formátu string (řetězec), další argumenty předané do šablony. Výchozí hodnota: array ()

Příklad použití:

get_template_part( ‚template-parts/content‘, ‚none‘ );

Soubor style.css

Style.css je soubor kaskádových stylů. Tento soubor je požadovaný pro každou WordPress šablonu. Řídí vzhled (vizuální návrh a rozvržení) webových stránek.

Umístění

Aby WordPress rozpoznal sadu souborů šablony jako platnou šablonu, musí být soubor style.css umístěn v kořenovém adresáři šablony, nikoliv v podadresáři.

V sekci záhlaví souboru jsou v komentáři označeném pomocí zanků /* */ uvedeny informace v požadované struktuře jako název šablony, odkaz, název autora, verze viz. níže uveden celý výčet. Položky vyžadované pro šablonu v úložišti šablon WordPress jsou označeny hvězdičkou:

Theme Name (*): název šablony

Theme URI : URL veřejné webové stránky, kde uživatelé mohou najít další informace o daném tématu

Author (*): jméno jednotlivce nebo organizace, která šablonu vyvinula. Je doporučeno používat uživatelské jméno autora tématu wordpress.org

Author URI : URL autorizující osoby nebo organizace

Description (*): krátký popis tématu

Version (*): verze motivu ve formátu X.X nebo X.X.X.

Requires at least (*): nejstarší hlavní verze WordPress, se kterou bude téma pracovat, napsaná ve formátu X.X. Motivy jsou vyžadovány pouze pro podporu posledních tří verzí.

Tested up to (*): poslední hlavní verze WordPress, kterou byla šablona testována. Jde o číslo ve formátu X.X

Requires PHP (*): nejstarší podporovaná verze PHP ve formátu X.X, pouze číslo

License (*): licence šablony

License URI (*): URL licence šablony

Text Domain (*): řetězec použitý pro textdomain pro překlad

Tags : slova nebo fráze, které uživatelům umožňují najít téma pomocí filtru štítků. Úplný seznam štítků je v příručce Theme Review Handbook.

Domain Path : používá se, aby WordPress věděl, kde najít překlad, když je šablona zakázaná. Výchozí nastavení / languages.

Zdroje

[1] https://developer.wordpress.org/reference/functions …

[2] https://developer.wordpress.org/reference/functions/get_header/

[3] https://developer.wordpress.org/reference/functions/get_sidebar/

[4] https://developer.wordpress.org/reference/functions/get_footer/

[5] https://developer.wordpress.org/themes/basics/main-stylesheet-style-css/