Jak začít studovat WordPress? Bližší pohled na části šablony (template partials) – footer.php a sidebar.php

Části šablony (template partials)

Šablona obsahuje řadu souborů. Soubory header.php, footer.php a sidebar.php jsou označovány jako části šablony (template partials). Části šablon lze vložit do několika šablon, což zjednodušuje vytváření motivů. Zatímco template partials jsou ve WordPressu zvláštním případem a vztahují se pouze na jednu část stránky, můžete vytvořit libovolný počet částí šablon a zahrnout je do dalších souborů šablon.

Soubor header.php byl rozebrán v předchozím článku viz odkaz. Nyní se pojďme podívat na footer a sidebar.

Soubor footer.php

Soubor footer.php definuje patičku webu. Stejně jako v souboru header.php (hlavičce), zde můžete využít funkci wp_nav_menu, která je popsaná v článku viz odkaz.

Soubor sidebar.php

Soubor sidebar.php generuje postranní panel. Soubor sidebar.php využívá např. níže uvedené funkce:

Funkci dynamic_sidebar( int|string $index = 1 ) – tato funkce zobrazuje dynamický postranní panel.

Ve výchozím nastavení zobrazuje výchozí postranní panel nebo ‘sidebar-1’. Pokud Vaše šablona specifikuje parametr id nebo name pro registrované postranní panely můžete vložit parametr name nebo id jako $index parametr.

is_active_sidebar( string|int $index ) – tato funkce určuje, zda postraní panel obsahuje widgety. Jako parameter můžete použít název postranního panelu, id nebo číslo ke kontrole.

Zdroje a další informace

[1] https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-files/

[2] https://developer.wordpress.org/reference/functions/dynamic_sidebar/

[3] https://developer.wordpress.org/reference/functions…