Lidi, kteří nemuseli do školy dojíždět nebo během studia nepracovali online výuku asi nikdy nedocení

Názory na online výuku jsou různé. Někdo je pro, někdo naopak proti. Lidi, kteří měli základní, střední nebo vysokou školu v místě bydliště jsou ochuzeni o zkušenost, kterou představuje dojíždění.

Velká časová zátěž pro studenty základních a středních škol

Pro studenta základní nebo střední školy, který zatím moc neřeší finance je hlavním nákladem čas, který musí strávit dojížděním. Studenti z menších vesnic musí často přestupovat. Nejsou vyjímkou případy, kdy studenti stráví dojížděním do školy a zpět víc než tři hodiny denně, které musí ukrojit ze svého volného času. Když vezmeme v úvahu čas, který je nutný strávit ve škole spolu s časem potřebným na dojíždění, jde o významný náklad, který musí student vynaložit.

U školáku základních škol je toto téma celkem diskutabilní. Školáci druhého stupně základních škol často dojíždějí do školy autobusem. Pokud je někdo schopný absolvovat cestu autobusem do jiné vesnice, neměl by mít problém zvládnout studovat z domu. U prvního stupně je online studium zřejmě problém, nicméně diskuse na toto téma je namístě.

Náklady na studium jako bariéra pro studenty z nižších vrstev

U vysokoškoláků jsou kromě časových nákladů důležitým tématem peníze. V dnešní době si někteří lidi prostě vysokou školu nemůžou dovolit. Existují sice stipendia, ty mají však vliv asi jako plivnutí do moře, protože se týkají zanedbatelné části studentů.

Máš chudé rodiče, tak jdi pracovat

Častým protiargumentem je to, že si chudí studenti můžou najít práci a studovat při studiu. To je sice pravda, ovšem většina škol nabízí kombinované studium, které vyžaduje návštěvy nejen o víkendech, ale také v průběhu týdne. Pro vysokou školu je těžké sehnat učitele, kteří jsou ochotní učit o víkendu. Pro studenty je zase složité, když si musí zajišťovat v práci volno kvůli studiu. Jde tak o velmi nepříjemnou situaci, které musí chudší studenti čelit.

Chytré strukturální řešení

Právě možnost online výuky tento problém skvěle řeší. Jde o strukturální řešení, které by mělo navíc škole ušetřit peníze, pokud se provede rozumně. Student vysoké školy si může dovolit pracovat nebo podnikat při studiu, což je u většiny oborů žádoucí stav. Studium je tak umožněno i lidem z chudších vrstev, bez potřeby dotací, které ve většině zemí v podobě daní stejně zaplatí chudí nebo střední třída, a které se vzhledem k faktu, že lidi jsou pořád jenom lidi vynakládají neefektivně.

Vzdělávání online tak přináší celému systému větší úspory v podobě peněz i času a srovnatelné šance pro všechny.

Proč studovat angličtinu

Studium angličtiny je v současné době povinnou součástí výuky na základních školách. To samo o sobě neznamená, že školák nebo student ví, proč je pro něj studium angličtiny důležité.

Důležitá je motivace

Vědět proč danou látku studuji je základním předpokladem toho, že se ji budu chtít naučit. I když na školách vyučuje řada profesionálů, někdy nebývá opodstatnění významu studia angličtiny věnováno příliš mnoho času.

Chcete informace, tak se učte

Hlavním důvodem, proč studovat angličtinu je dostupnost informací. Čeština je fajn jazyk, a na „českém internetu“ lze dohledat řada zajímavých témat. Existuje však řada informací, které v češtině nejsou dostupné. Angličtina sice není jazykem s největším počtem mluvčích nicméně je to jazyk, který vládne internetu. Nový software je dostupný v první řadě v angličtině. Navíc pomocí angličtiny se domluvíte s většinou světa.

Zajímavé je srovnání některých témat na české a anglické wikipedii. Popis v angličtině bývá často obšírnější. Občas se také stává, že dané téma není v češtině přeloženo vůbec.

Od knih až po online hry

Další zajímavou kapitolou jsou knihy, ty v angličtině bývají často dostupné zdarma. Ne každý preferuje přijímání informací formou čtení, proto může studenta základní nebo střední školy zaujmout možnost využití znalosti angličtiny při hraní online her. Pokud navíc neradi čtete titulky, a chcete si užít sledování filmu s originálními zvukovými efekty, je to další důvod, proč se angličtinu naučit.

Čím větší specializace, tím menší trh

Pokud se chcete hlouběji specializovat na nějaké téma, nezbývá, než se angličtinu naučit, protože daná publikace v češtině není vůbec dostupná. Důvodem je, že čím větší specializace, tím menší trh. Překlad specializovaných publikací, které by si v lepším případě zakoupilo pouze pár lidí, se nevyplatí.

Můžete začít studovat ihned – odkaz na aplikaci pro výuku angličtiny

Výuka jazyka pomocí aplikace jako alternativa k doučování

Studium jazyků pomocí aplikací nebo online kurzů je alternativou ke klasickému doučování žáků, kteří se jazyk ve škole nenaučí.

Studium jazyka na rozdíl od některých jiných předmětů neprobíhá v blocích, které na sebe nenavazují jako je tomu u některých jiných předmětů. Proto se student, který nestihne krok s klasickou výukou dostává do čím dál horší situace. Nedostatečná znalost základů, na které se již výuka nesoustředí brání pochopení nově probírané látky.

Jako doplňující formu studia si může student obstarat doučování, které s sebou přináší výhodu, že se lektor věnuje pouze jednomu studentovi, čímž zrychlí vstřebávání studovaného jazyka.

Levnější než individuální výuka

Čas lektora není zdarma a proto může pravidelné doučování dvakrát týdně může snadno dostat z řádu stovek do řádu tisíců. Zvlášť pokud student stojí o kvalitního lektora.

Alternativou k tomuto typu studia je studiu jazyků pomocí aplikací. Student zaplatí jednorázovou cenu nebo platí měsíční poplatek za přístup do aplikace. Měsíční poplatek za takovéto vzdělávací aplikace zaměřené na jazyky bývá v řádu stovek, což je cenově dostupnější než individuální výuka.

Vyšší kvalita

Výhodou vzdělávacích aplikací je to, že výuka probíhá interaktivně a kombinuje různé formy předávání informací studentovi a následné procvičování probrané látky. Důležitý je také fakt, že díky této formě vzdělávání se student může dostat k materiálům, které připravili profesionálové v daném oboru. Toto ocení zejména studenti z vesnic a menších měst, kde není taková koncentrace specialistů na dané témata, jako v městech větších.

Lepší dostupnost vzdělání

Jako u všech forem vzdělávání online i zde je třeba zdůraznit výhody spočívající v přizpůsobení se studentovi. Student může studovat kdy chce, odkudkoliv kde je internet.

Příležitost pro lektory

V neposlední řadě je aplikace zaměřená na studium jazyka online příležitostí pro lektory, kteří se doposud věnovali pouze individuální výuce. Vzhledem ke konkurenci dochází k neustálému vývoji vzdělávacích aplikací, což může představovat dobrou pracovní příležitost pro lektory.

Můžete začít studovat ihned – odkaz na aplikaci pro výuku angličtiny

Přechod na online režim jako vhodná příprava na možné budoucí krize

V současné době se diskutuje a někde i povinně zavádí přechod vzdělávacích institucí nebo celých firem na online režim. Online režim neboli práce a vzdělávání z domu má své zastánce i odpůrce. V článku se budu zabývat spíš těmi pozitivním aspekty, které vzdělávání nebo práce online přináší.

Příprava na budoucí negativní situace

Ekonomika, která je schopná fungovat alespoň z části online je lépe připravena na budoucí negativní situace, které mohou nastat. Mezi ty více pravděpodobné patří budoucí recese. Existují však také méně pravděpodobné nebo spíše méně očekávané scénáře, v jejichž případě by měla ekonomika fungující online větší výhodu.

Nižší transakční náklady

Jak jsem zmiňoval v několika svých článcích, přechod na online režim snižuje transakční náklady, kterými jsou nutně vynaložený čas a peníze na poskytnutí služby a zároveň na dojíždění zákazníka nebo studenta na místo studia nebo poskytnutí služby. Ekonomika, která je schopná fungovat s nižšími transakčními náklady má jistě výhodu. Nižší transakční náklady se se promítnou do ceny konečné služby, která může zlevnit a být konkurenceschopná i v době recese.

Lepší příprava na recesi

Nižší transakční náklady vedou kromě nižší ceny také ke snížení fixních nákladů, tedy nákladů, které je třeba vynakládat i v případě, že firma nevydělává. Nižší fixní náklady zvyšují šanci na přežití firmy případně vzdělávacího zařízení i v době nižších zisků, případně nižších dotací na provoz.

Lepší a odolnější IT infrastruktura

Více firem a institucí pracujících v režimu online povede k vyšším požadavkům na současnou IT infrastrukturu. Firmy, jejichž zaměstnanci pracují online budou více dbát na IT bezpečnost, protože u zaměstnance pracujícího z domu může existovat větší riziko infikace škodlivým softwarem. Fakt, že se firmy nad tímto problémem budou více zamýšlet může vést paradoxně k větší odolnosti firmy pracující online než firmy, kde jsou zaměstnanci v kanceláři, což jim může dávat z hlediska IT falešný pocit bezpečí a vést k ignoraci některých rizik spojených IT bezpečností. Větší požadavky na internetové připojení povedou k větším nárokům na rychlost a stabilitu připojení internetu. Mít v ekonomice rychlý a stabilní internet pro případ dalšího negativního scénáře je velké plus.

Některé obory se bez fyzické přítomnosti zaměstnance nebo podnikatele neobejdou, je ale hodně těch, kde by to šlo

Samozřejmě existují obory, kde pracovat online zatím prostě nejde. Mezi tyto se však neřadí v podstatě veškerá činnost probíhají v kanceláři, kterou se zabývá široká skupina obyvatel. Do této skupiny patří např. zaměstnanci v oblasti marketingu, financí, obchodu, IT atd.

Jak začít studovat WordPress? Příspěvky a stránky.

Ve WordPress můžete na svůj web umístit obsah jako „příspěvek“ nebo „stránku“.

Příspěvky (posts)

Když píšete běžný blog, píšete příspěvek. Ve výchozím nastavení se příspěvky na domovské stránce blogu zobrazují v obráceném chronologickém pořadí.

Stránky (pages)

Na rozdíl od příspěvků jsou stránky určeny pro obsah typu stránka o webu nebo kontakt. Stránky tedy nejsou uspořádány dle časového pořadí, ale jsou určeny k prezentaci nadčasových informací, které mají vždy význam jako již zmiňovaná stránka kontakt nebo informace o webu.

Příspěvky versus stránky

Obecně jsou stránky velmi podobné příspěvků v tom, že obsahují nadpis i obsah. Konzistentní vzhled celého webu zajišťují soubory šablony. Stránky však mají několik klíčových rozdílů, které je odlišují od příspěvků.

Co jsou stránky

Stránky mohou být organizovány do stránek a podstránek. Stránky dále můžou používat různé šablony stránek včetně souborů šablon, tagů šablon a jiného PHP kódu. Sofistikovanější šablony mohou poskytovat širší škálu úprav a možností zobrazení pro jednotlivé stránky. Pomocí WordPressu lze vytvořit web, který se bude skládat pouze ze stránek.

Co stránky nejsou

Stránky nejsou příspěvky, takže se neobjevují v časově strukturovaných zobrazeních v blogové části webu. Ve výchozím nastavení stránky nepovolují přidružení taxonomie (kategorie, značky a žádné vlastní taxonomie). Stránku však můžete vylepšit pomocí pluginů. Organizační struktura stránek pochází z hierarchického vzájemného vztahu, nikoli ze systému kategorizace. (např. značky nebo kategorie.). Stránky nejsou soubory, jsou uloženy ve vaší databázi stejně jako příspěvky. Přestože můžete značky šablon a kód PHP vložit do souboru šablony stránky, nemůžete je vložit do obsahu stránky nebo příspěvku, aniž byste použili plugin WordPress. Při úpravách je třeba opatrnosti, integrace kódu PHP přímo do obsahu stránky nebo příspěvku může způsobit problém se zabezpečením nebo neočekávanou chybu na vašem webu. Stránky nejsou zahrnuty do „zdrojů“ vašeho webu. (např. RSS nebo Atom.) Návštěvníci stránek a vyhledávače mohou jinak interpretovat stránky a jinak příspěvky. Vyhledávače obvykle kladou větší důraz na časově závislý obsah webu – příspěvky – protože novější příspěvek na téma může být relevantnější než statická stránka. Jako statickou přední stránku lze nastavit konkrétní stránku (nebo konkrétní příspěvek). Webové stránky, které jsou takto nastaveny, mají obvykle sekundární stránku, na které se zobrazují nejnovější příspěvky v blogu.

Vytvoření nové stránky

Pro vytvoření nové stránky se přihlaste do WordPress admin a vyberte stránky (Pages) a následně zvolte přidat novou stránku (Add New)

Organizace stránek

Stejně jako lze můžete mít v kategoriích podkategorie, můžete mít u stránek podstránky, což vytváří hierarchii stránek.

Vytvoření podstránky

Podstránku vytvoříte tak, že přejdete do administrace -> Stránky -> Vytvořit stránku. V pravém menu zvolte Vlastnosti stránky -> Nadřazená stránka a z rozevíracího menu vyberte jednu z již vytvořených stránek. Následně můžete přidat obsah na tuto podstránku a publikovat. Podřízená stránka tedy bude vnořena pod nadřazenou stránku. Permalinky (stálé odkazy) vašich stránek budou také odrážet tuto hierarchii stránky. Např. https://kvalitnivzdelani.cz/nadrazenastranka/podrizenastranka/

Změna adresy URL vašich stránek

Chcete-li změnit část adresy URL (označovanou také jako slug) obsahující název vaší stránky, v administraci WordPressu přejděte na Stránky, následně na Přehled stránek a u konkrétní již vytvořené stránky klikněte na „Upravit“. Následně přejděte v pravém menu na Trvalý odkaz, kde zadáte novou poslední část URL adresy.

Vytvoření seznamu stránek

WordPress je schopen automaticky generovat seznam stránek na vašem webu v postranním panelu nebo zápatí, například pomocí značky šablony nazvané wp_list_pages (). Na stránce wp_list_pages najdete informace o tom, jak přizpůsobit, jak WordPress zobrazuje seznam stránek na vašem webu. Zobrazení seznamu stránek v příspěvcích a v dalších oblastech Vaší WordPress šablony zajistí pluginy.

Šablony stránek (Page Templates)

Jednotlivé stránky lze nastavit tak, aby používaly konkrétní vlastní šablonu stránky (PHP soubor např. My-custom-page.php), kterou vytvoříte ve Vaší šabloně.

Dynamická povaha stránek WordPress

Webová stránka může být statická nebo dynamická. Statické stránky, jako je běžná stránka HTML, kterou byste mohli vytvořit pomocí Dreamweaveru, jsou stránky, které byly vytvořeny jednou a nemusí se znovu generovat pokaždé, když osoba navštíví tuto stránku. Naproti tomu dynamické stránky, jako jsou stránky, které vytvoříte pomocí WordPress, je třeba při každém zobrazení znovu vygenerovat. Kód pro to, co na stránce vygenerovat, byl určen autorem, nikoli však samotnou skutečnou stránkou. Používá se rozsáhlý kód PHP, který je vyhodnocen při každé návštěvě stránky, a obsah je tedy generován při každé nové návštěvě.

Doplňující názvosloví

Theme neboli česky šablona je design celého webu. Template je rozvržení jedné stránky.

Zdroje a další informace:

[1] https://wordpress.org/support/article/pages/

Jak začít studovat WordPress? Struktura šablony, modifikace a odvozená šablona (child-theme)

Po úspěšném objednání domény, zřízení hostingu a instalaci WordPressu je čas na bližší poznání tohoto systému.

Šablony

Ve WordPressu jsou šablony důležitým pojmem. Šablona definuje vzhled webu. Existují šablony zdarma, ale také šablony placené. Výběr šablony provedeme v administrační oblasti WordPressu kliknutím na Vzhled -> Šablony.

WordPress childtheme přizpůsobit vzhled šablony
WordPress – přizpůsobit vzhled šablony

Modifikace šablony

Šablony můžou být modifikovány přidáním kódu do functions.php. Změny můžou být také provedeny v child theme (odvozené šabloně), která je odvozená od parent theme (mateřské šablony). Toto uvítáte zejména při aktualizaci šablony, kdy se všechny Vámi provedené změny v šabloně smažou, protože je stará šablona nahrazena novou verzí. Pokud však máte změny nadefinované v child theme (odvozené šabloně), tyto změny budou k dispozici i po aktualizaci parent theme (mateřské šablony).

Struktura šablony

Šablony se skládají ze souborů style.css, souborů šablony WordPress a volitelného souboru functions.php, který umožňuje provést změny v šabloně. Součástí šablony bývají také obrázky a javascript soubory. Soubor index.php řídí zobrazení obsahu.

Child theme (odvozená šablona)

Odvozená šablona dědí funkce a vzhled po mateřské šabloně. Když návštěvník načte Váš web, WordPress nejprve načte odvozenou šablonu a poté doplní chybějící styly a funkce pomocí mateřské šablony.

Poté co se připojíte přes FTP, tak ve složce wp-content/themes vytvořte složku se stejným názvem jako mateřská šablona, ke kterému přidáte -child. Pokud používáte např. šablonu twentytwenty, tak název odvozené šablony bude twentytwenty-child.

V této složce vytvořte soubor s názvem style.css, do kterého vložíte níže uvedený kód. Níže uvedená ukázka kódu pro odvozenou šablonu mateřské šablony twentytwenty.

Návod:

Za Theme Name napište jméno mateřské šablony následované slovem Child, v tomto případě Twenty Twenty Child. Theme URL je vaše doména, v případě tohoto webu by bylo uvedeno https://kvalitnivzdelani.cz. Description je popis, zde uveďte název mateřské šablony následovaný Child Theme. Author je jméno autora, uveďte Vaše jméno. Author URL je web autora šablony, zde opět uveďte vaši doménu, opět např. https://kvalitnivzdelani.cz. Za Template uveďte název mateřské šablony. Version je verze, uveďte 1.0.0. Za Text Domain uveďte název mateřské šablony bez mezer následovaný -child.

/*
Theme Name: Twenty Twenty Child
Theme URL: https://kvalitnivzdelani.cz
Description: Twenty Twenty Child Theme
Author: Petr Gorčík
Author URL: https://kvalitnivzdelani.cz
Template: twentytwenty
Version: 1.0.0
Text Domain: twentytwenty-child
*/

Dále ve složce odvozené šablony vytvořte soubor functions.php a na začátek uveďte kód, který zajistí načtení style.css z mateřské šablony. Můžete použít např. níže uvedený kód.

<?php

add_action( ‚wp_enqueue_scripts‘, ‚enqueue_parent_style‘ );

function enqueue_parent_style() {

wp_enqueue_style( ‚parent-style‘,

get_template_directory_uri().’/style.css‘ );

}

?>

Ve složce odvozené šablony by tedy měly být tyto dva soubory:

WordPress
WordPress – soubory ve složce šablony

Aktivace odvozené šablony (child theme)

V administraci WP je třeba přejít na Vzhled -> Šablony, a zde aktivovat odvozenou šablonu.

Vyděláváme na internetu – affiliate marketing jako možný zdroj příjmu

Affiliate marketing funguje tak, že na svém webu doporučujete výrobek nebo službu firmy. Pokud dojde k prodeji výrobku nebo služby, dostanete z prodeje provizi. Některé programy vyplácí i provizi za pouhý proklik, tedy i v případě, že nedojde k nákupu služby.

Předchůdcem affiliate marketingu byl koncept sdílení příjmů – tedy rozdělení příjmů z prodeje zboží a služeb mezi zúčastněné strany. Uplatnění principu podílu na výnosech v běžné e-commerce nastalo v roce 1994, čtyři roky poté, co vznikl internet (World Wide Web).

V ČR se pro affiliate marketing používá pojem partnerský marketing nebo provizní system.

V níže uvedeném videu je uvedeno, že affiliate marketing je jedna z nejsnadnějších věcí, jak začít vydělávat peníze online, protože nemusíte vytvářet produkt nebo službu, nemusíte investovat mnoho peněz nebo času k vytvoření produktu, který jsou lidi ochotni koupit.

Jedním z affiliate programů je provizní systém WEDOS, který k dnešnímu datu připisuje při registraci bonus 100 Kč. Vyplacená provize činí dle produktů 15 – 50%. Další informace o pragramu naleznete zde.

Zdroje:

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Revenue_sharing
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Affiliate_marketing#History
[3] https://cs.wikipedia.org/wiki/Affiliate_marketing
[4] Affiliate marketing Wedos

Complete Anatomy Platform 2020 – studium lidského těla 3D

Vhodné pro studenty medicíny, školáky a všechny, kdo se chtějí dozvědět víc o lidském těle.

Aplikace umožňuje studovat lidské tělo v 3D. Je vhodná nejen pro studenty medicíny, ale také pro výuku lidksého těla na základních školách, resp. pro všechny, kdo se chtějí dozvědět víc o fungování lidského těla.

Vizualizaci může být například využita lékařem při komunikaci s pacientem nebo sdělování diagnózy.

Aplikace je placená, ale i během zkušební verze, která je zdarma se dozví spoustu informací, a má možnost skvělé vizualizace. Aplikace je mimo jiné dostupná v Microsoft Store.

Complete Anatomy je vzdělávací trojrozměrná (3D) anatomická platforma vytvořená společností 3D4Medical, která vyvíjí lékařské výrobky od roku 2009. Jejich obsah prověřuje akademická revizní komise složená z anatomických odborníků a klinických lékařů, kteří praktikují v nemocnicích a vyučují na akademických fakultách po celém světě. Je to anatomická platforma používaná studenty, pedagogy, zdravotnickými pracovníky a institucemi a má více než milion uživatelů svých interaktivních anatomických modelů, klinických video animací a nástrojů virtuální pitvy. [1]

Na jaře 2019 se Complete Anatomy stala publikační platformou pro interaktivní anatomické kurzy. Ty mohou být použity akademickou fakultou při přípravě studijních plánů, ale také studenty jako samostatné kurzy k přezkoumání materiálů. Kompletní anatomická aplikace, vítěz ceny Apple Design Award, je pro studenty dynamickým způsobem objevování anatomie mimo tradiční atlas. [1]

Zdroje:

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6920010/

[2] https://3d4medical.com/press-category/complete-anatomy

Naučte se pracovat s kancelářským softwarem, který je zdarma. Tabulkový procesor LibreOffice je alternativou k Excelu

Ušetřit peníze je fajn, a to právě LibreOffice umožňuje. LibreOffice je svobodný a otevřený kancelářský balík, projekt nadace The Document Foundation. Kromě textového procesoru, prezentačního nástroje, grafického editoru, databáze a nástroje na vytváření matematických vzorců obsahuje tabulkový procesor, který je alternativou k Excelu.

Tabulkový procesor LibreOffice pracuje se “sešitem”, který obsahuje jednotlivé listy. Na listech jsou pak buňky, kdy sloupce jsou označené písmeny a řádky čísly. Je možné odkazovat na jednotlivé buňky, používat nadefinované funkce, tvořit grafy, filtrovat hodnoty, řadit hodnoty atd.

Využitím tohoto nástroje může domácnost ušetřit ročně stovky korun. U firem nebo podnikatelů může být úspora ještě větší.

V ČR není LibreOffice až tak rozšířený, hodně lidí vůbec neví že něco takového vůbec existuje. Níže můžete nahlédnout na ukázku online kurzu tabulkového procesoru LibreOffice.

Online kurz s výukou tabulkového procesoru můžete navštívit zde: Kurz tabulkový procesor LibreOffice

Programovací jazyky se mění, SQL zůstává. Databáze je srdcem téměř každého informačního systému.

SQL neboli Structured Query Language je dotazovací jazyk určený pro práci s daty v relačních databázích vyvinutý v 70. letech. SQL neztratilo na kráse a je nadále využíváno při práci s databázemi. SQL využívají jak vývojáři, kteří databáze designují, tak ekonomičtí pracovníci, kteří s daty v databázích dále pracují.

Vytvořit si vlastní databázi na osobním počítači pro účely vývoje a studia není rovněž žádný problém. Pokud se chcete o SQL dozvědět víc, můžete využít tento kurz, který provede problematikou úplné nováčky. Kurz SQL

Ať už pracujete ve větší firmě nebo jste živnostníkem, je pravděpodobné, že se s tímto jazykem setkáte, protože databáze je srdcem téměř každého informačního systému.