Online kurz SQL

Kurz SQL učí studenta používat SQL na praktických příkladech. Student sám si během kurzu zkouší psát SQL kód, pomocí kterého si vyhledává data z cvičné databáze. Během výuky se student naučí používat klauzule jako SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, ORDER BY atd. Důležitá je také tématika spojování tabulek. Kromě standardních příkazů je čas věnovaný také korelovaným poddotazům. Závěr kurzu je věnovaný T-SQL funkcím zaměřeným na datum a čas, které se často využívají.

Výhoda je, že kurz můžete absolvovat online z pohodlí domova nebo kanceláře. Kurz je také cenově dostupnější v porovnání s běžnými kurzy zaměřenými na databáze, které někdy stojí i desítky tisíc korun.

Na níže uvedeném odkazu se dozvíte více informací o kurzu včetně ukázky z kurzu:

Trendy v IT – plugin zabraňující zobrazování doporučených videí na youtube

Níže uvedený plugin:

https://chrome.google.com/webstore/detail/remove-youtube-recommende/khncfooichmfjbepaaaebmommgaepoid/related

zabraňuje zobrazování doporučených videí na youtube. Tuto novou funkcionalitu uvítají především uživatelé, kteří jdou na youtube s tím, že se podívají na konkrétní video, a nechtějí, aby jejich pozornost byla odváděna jiným směrem.

Na druhé straně se najde řada uživatelů, kteří zobrazování návrhů vítají, a proto se zřejmě v budoucnu nedočkáme odstranění návrhů videí z hlavní stránky youtube nebo postranního panelu.

Ovšem fakt, že si uživatel musí aktivovat externí plugin, a nemůže si přímo na youtube tuto funkcionalitu nastavit svědčí o tom, že se možná do budoucna dočkáme této možnosti přímo v nastavení youtube.

V dnešní době dochází k pokroku v oblasti algoritmů, které se snaží jít vstříc uživateli a vést uživatele k vhodným produktům. Nicméně existuje řada uživatelů, která si nepřeje být takto vedena a ovlivňována, a možnost doporučení vnímá jako negativní. Proto se možná v budoucnu dočkáme zavedení funkcionalit, které umožní uživateli vypnout zobrazování doporučených produktů.

Jak začít studovat WordPress? Typy příspěvků (post types)

WordPress obsahuje mnoho různých typů obsahu. Tyto typy obsahu se obvykle označují jako typy příspěvků (post types), což může být trochu matoucí, protože odkazují na všechny různé typy obsahu ve WordPressu. Například příspěvek (post) je konkrétní typ příspěvku, stejně tak stránka (page).

Interně jsou všechny typy příspěvků uloženy na stejném místě – v tabulce databáze wp-posts – ale liší se sloupcem databáze s názvem post_type.

Kromě výchozích typů příspěvků můžete také vytvořit vlastní typy příspěvků.

Různé typy příspěvků jsou zobrazeny různými soubory rozvržení. Jelikož celý účel souboru rozvržení je určitým způsobem zobrazit obsah, účelem typů příspěvků je kategorizovat, s jakým typem obsahu máte co do činění. Obecně lze říci, že určité typy příspěvků jsou vázány na určité soubory rozvržení.

Výchozí typy příspěvků (default post types)

Existuje pět výchozích typů příspěvků, které jsou uživatelům snadno dostupné nebo jsou interně používány instalací WordPress:Post (Post Type: ‘post’) čili příspěvek (Typ příspěvku: „příspěvek“)

Page (Post Type: ‘page’) čili Stránka (Typ příspěvku: „stránka“)

Attachment (Post Type: ‘attachment’) čili Příloha (Typ příspěvku: „příloha“)

Revision (Post Type: ‘revision’) čili Revize (Typ příspěvku: „revize“)

Navigation menu (Post Type: ‘nav_menu_item’) čili Navigační nabídka (Typ příspěvku: „nav_menu_item“)

Výše uvedené typy příspěvků lze upravit a odebrat pomocí pluginu nebo šablony, ale nedoporučuje se, abyste odebrali vestavěné funkce pro široce distribuovanou šablonu (theme) nebo plugin.

Nejběžnější typy příspěvků, se kterými budete pracovat jako vývojáři šablon (themes) jsou typy příspěvků – příspěvek (post)stránka (page)příloha (attachment) a vlastní příspěvky (custom post types). Nejsou zde používané typy příspěvků revizní a navigační nabídky (revision post type, menu post type).

Příspěvek (post)

Příspěvky se používají v blogech. Příspěvky jsou:- zobrazeny v obráceném pořadí podle času, s nejnovějším příspěvkem jako prvním

– mají razítko data a času

– můžou mít použité výchozí taxonomie kategorií a použité značky (tags) slouží k vytváření feedů

Soubory rozvržení, které zobrazují typ příspěvku příspěvek (post) jsou:single.php a single-post.php

category.php a všechny jeho iterace

tag.php a všechny jeho iterace

taxonomy.php a všechny jeho iterace

archive.php a všechny jeho iterace

author.php a všechny jeho iterace

date.php a všechny jeho iterace

search.php

home.php

index.php

Stránka (page)

Stránky jsou statickým typem příspěvku, mimo normální stream blogu. Jejich vlastnosti jsou:- nezávislé na čase a bez časového razítka

– nejsou organizovány pomocí taxonomií kategorií a / nebo značek

– můžou mít aplikovány rozvržení stránek

– mohou být organizovány v hierarchické struktuře – tj. stránky mohou být rodiči/dětmi (parents/children) jiných stránek

Soubory rozvržení, které zobrazují typ příspěvku stránky jsou:page.php a všechny jeho iterace

custom.php a všechny jeho iterace

front-page.php

search.php

index.php

Příloha (attachment)

Přílohy se běžně používají k zobrazení obrázků nebo médií v obsahu a lze je také použít k propojení s příslušnými soubory. Mají tyto vlastnosti:- obsahují informace (například název nebo popis) o souborech nahraných prostřednictvím systému pro nahrávání médií

– u obrázků to zahrnuje informace o metadatech uložených v tabulce wp_postmeta (včetně velikosti, miniatur, umístění atd.)

Soubory rozvržení, které zobrazují typ příspěvku Příloha (Attachment) jsou:MIME_type.php

attachment.php

single-attachment.php

single.php

index.php

Vlastní typy příspěvků (Custom Post Types)

Pomocí vlastních typů příspěvků můžete vytvořit svůj vlastní typ příspěvku. Nedoporučuje se umístit tuto funkci do šablony (theme). Tento typ funkcí by měl být umístěn / vytvořen v pluginu. Tím je zajištěna přenositelnost obsahu vašeho uživatele a to, že pokud dojde ke změně šabony, obsah uložený ve vlastních typech příspěvků nezmizí.

I když ve své šabloně obvykle nebudete vyvíjet vlastní typy příspěvků, možná budete chtít kódovat způsoby, jak zobrazit vlastní typy příspěvků, které byly vytvořeny pomocí pluginu. Následující rozvržení mohou zobrazit vlastní typy příspěvků:single-{post-type}.php

archive-{post-type}.php

search.php

index.php

Vývojáři šablon mohou navíc zobrazit vlastní typy příspěvků v libovolném souboru rozvržení, často pomocí více smyček (multiple loops).

Zdroje a další informace:[1] https://developer.wordpress.org/themes/basics/post-types/

Jak začít studovat WordPress? Hierarchie rozvržení (templates hierarchy)

Po úspěšném objednání domény, zřízení hostingu a instalaci WordPressu je čas na bližší poznání tohoto systému.

Ke generování webových stránek na vašem WordPress webu se používají soubory rozvržení (templates). Některé soubory rozvržení (například rozvržení záhlaví a zápatí) se používají na všech stránkách vašeho webu, zatímco jiné se používají pouze za konkrétních podmínek.

Níže je popsáno jak WordPress určuje, které soubory rozvržení stránek se mají použít na jednotlivých stránkách.

Pomocí podmíněných značek lze určit, které rozvržení stránek (page templates) se načtou pro konkrétní stránku.

Hierarchie souborů rozvržení stránek (šablon)

WordPress pomocí řetězce dotazu rozhodne, které rozvržení nebo sada rozvržení měla být použit k rozvržení stránky.

Řetězec dotazu jsou informace obsažené v odkazu na každou část vašeho webu. Následuje počáteční otazník a může obsahovat řadu parametrů oddělených ampersandy (znaky and).

Jednoduše řečeno, WordPress prohledává hierarchii rozvržení stránek směrem dolů, dokud nenajde odpovídající soubor. Aby WordPress určil, který soubor rozvržení stránky použít, tak:1. Přiřadí každý řetězec dotazu (query string) k typu dotazu (query type), aby se rozhodlo, která stránka je požadována (například stránka vyhledávání, stránka kategorie atd.)

2. Vybere rozvržení stránky (template) v pořadí určeném hierarchií šablon

3. Vyhledá soubory rozvržení stránky (template) se specifickými názvy v adresáři aktuální šablony (theme) a použije první odpovídající soubor rozvržení v souladu s hierarchií.

S výjimkou základního souboru šablony index.php si můžete vybrat, zda chcete implementovat konkrétní soubor rozvržení stránky nebo ne.

Pokud WordPress nemůže najít soubor rozvržení stránky se shodným názvem, přeskočí na další soubor v hierarchii. Pokud WordPress nemůže najít žádný odpovídající soubor rozvržení stránky, použije se soubor šablony index.php.

Příklady

Pokud je váš blog na adrese http://example.com/blog/ a návštěvník klikne na odkaz na stránku kategorie, jako je http://example.com/blog/category/your-cat/, WordPress hledá soubor rozvržení (template) v adresáři aktuální šablony (theme), který odpovídá ID kategorie, aby vygeneroval správnou stránku. WordPress se konkrétně řídí tímto postupem:1. Hledá soubor rozvržení (template) v adresáři aktuální šablony (theme), který odpovídá slugu kategorie. Pokud je slug kategorie „unicorns“, WordPress hledá soubor šablony s názvem category-unicorns.php

2. Pokud chybí category-unicorns.php a ID kategorie je 4, WordPress hledá soubor šablony s názvem category-4.php

3. Pokud chybí category-4.php, WordPress vyhledá obecný soubor rozvržení (template) kategorie category.php 4. Pokud category.php neexistuje, WordPress vyhledá obecné rozvržení archivu s názvem archive.php 5. Pokud chybí i archive.php, WordPress přejde zpět do hlavního souboru rozvržení šablony, kterým je index.php

Zde je odkaz na interaktivní diagram, který zachycuje hierarchii rozvržení WordPress v angličtině.https://wphierarchy.com/

Zobrazení domovské stránky

Ve výchozím nastavení WordPress nastaví domovskou stránku vašeho webu tak, aby zobrazovala vaše nejnovější příspěvky v blogu. Tato stránka se nazývá index blogových příspěvků. Můžete také nastavit, aby se vaše příspěvky na blogu zobrazovaly na samostatné statické stránce. Soubor šablony home.php se používá k vykreslení indexu blogových příspěvků, ať už se používá jako přední stránka nebo na samostatné statické stránce. Pokud home.php neexistuje, WordPress použije index.php.1. home.php

2. index.php

Pokud existuje front-page.php, přepíše rozvržení home.php.

Zobrazení přední strany

Soubor rozvržení front-page.php se používá k vykreslení titulní stránky Vašeho webu, ať už se na titulní stránce zobrazuje index blogových příspěvků, nebo statická stránka. Rozvržení titulní stránky má přednost před rozvržením indexu blogových příspěvků (home.php). Pokud soubor front-page.php neexistuje, WordPress použije soubory home.php nebo page.php v závislosti na nastavení v Nastavení → Zobrazování (Settings -> Reading). Pokud žádný z těchto souborů neexistuje, použije soubor index.php.

WordPress - nastavení zobrazení přední strany
WordPress – nastavení zobrazení přední strany

1. front-page.php – používá se jak pro „nejnovější příspěvky“, tak pro „statickou stránku“, jak je nastaveno v části “Na úvodní stránce zobrazit“ v Nastavení → Zobrazování.

2. home.php – pokud WordPress nemůže najít front-page.php a v sekci „Na úvodní stránce zobrazit“ jsou nastaveny „Nejnovější příspěvky“, bude hledat home.php. WordPress navíc vyhledá tento soubor, když je v sekci „Na úvodní stránce zobrazit“ nastavena stránka příspěvků.

3. page.php – když je v sekci “Na úvodní stránce zobrazit” nastavena “úvodní stránka“.

4. index.php – pokud jsou v sekci „Na úvodní stránce zobrazit“ nastaveny „Nejnovější příspěvky“, ale neexistuje home.php nebo když je nastavena Úvodní stránka, ale page.php neexistuje.

Jak vidíte, existuje spousta pravidel, jakou cestou se WordPress vydává. Použití výše uvedené tabulky je nejlepší způsob, jak určit, co WordPress bude zobrazovat.

Jednotlivý příspěvek (single post)

Soubor rozvržení single post se používá k vykreslení jednotlivých příspěvků. WordPress používá následující hierarchii zobrazení:1. single- {post-type} – {slug} .php – (od verze 4.4) WordPress nejprve hledá rozvržení pro konkrétní příspěvek. Například pokud je typ příspěvku produkt a kód příspěvku je dmc-12, WordPress by hledal single-product-dmc-12.php

2. single- {post-type} .php – pokud je typ příspěvku product, WordPress by hledal single-product.php

3. single.php – WordPress se poté vrátí zpět k single.php

4. singular.php – poté se vrátí k singular.php

5. index.php – a konečně, jak bylo uvedeno výše, WordPress nakonec spadne zpět na index.php

Jednotlivá stránka (single page)

Soubor rozvržení použitý k vykreslení statické stránky (typ příspěvku stránka). Všimněte si, že na rozdíl od jiných typů příspěvků, je stránka (page) pro WordPress speciální a používá následující hierarchii zobrazení:1. custom template file – The page template assigned to the page. See get_page_templates()

2. page-{slug}.php – If the page slug is recent-news, WordPress will look to use page-recent-news.php

3. page-{id}.php – If the page ID is 6, WordPress will look to use page-6.php

4. page.php

5. singular.php

6. index.php

Vlastní taxonomie (custom taxonomies)

Vlastní taxonomie používají mírně odlišnou cestu k souboru rozvržení.1. taxonomy- {taxonomy} – {term} .php – pokud je taxonomie sometax a termín taxonomie je someterm, WordPress bude hledat taxonomy-sometax-someerm.php. V případě post formats je taxonomie „post_format“ a termíny jsou post-format- {format}. tj. taxonomy-post_format-post-format-link.php pro link post format.

2. taxonomy- {taxonomy} .php – Pokud by byla taxonomie sometax, WordPress by hledal taxonomy-sometax.php

3. taxonomy.php

4. archive.php

5. index.php

404 (not found)

Soubory rozvržení jsou volány v tomto pořadí:1. 404.php

2. index.php

Zobrazení autora (author display)

Vykreslování indexových stránek autorských archivů je obdobné, jako v předchozích příkladech:1. autor- {nicename} .php – pokud je hezké jméno autora matné, WordPress vyhledá author-matt.php

2. author- {id} .php – pokud bylo ID autora 6, WordPress vyhledá author-6.php

3. autor.php

4. archive.php

5. index.php

Vyhledávání (search)

Výsledky hledání se řídí stejným vzorem jako ostatní typy rozvržení (templates):

1. search.php

2. index.php

Zdroje a další informace:

1. https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-hierarchy/

Jak začít studovat WordPress? Page templates (rozvržení stránek neboli šablona stránek)

Po úspěšném objednání domény, zřízení hostingu a instalaci WordPressu je čas na bližší poznání tohoto systému.

Pod pojmem theme se rozumí šablona, která zajišťuje design celého webu, a která obsahuje již zmiňované soubory index.php, style.css, header.php, footer.php, sidebar.php atd.

Template naproti tomu ovlivňuje rozvržení jedné stránky. Template se označuje také jako šablona, aby však nedošlo k záměně, bude v tomto článku template přeloženo jako rozvržení stránky.

Page templates (rozvržení stránek) jsou specifickým typem souboru šablony, který lze použít na konkrétní stránku (page) nebo skupinu stránek (group of pages).Page template (rozvržení stránek) je specifický typem souboru šablony. Zde jsou uvedeny některé charakteristické rysy souborů rozvržení stránek:- page template se používají ke změně vzhledu stránky

– page template lze použít na jednu stránku, sekci stránky nebo třídu stránek

– page template mají obecně vysokou úroveň specifičnosti a cílí na jednotlivou stránku nebo skupinu stránek

– například page template s názvem page-about.php je specifičtější než soubory šablon page.php nebo index.php, protože to ovlivní pouze stránku se slugem „about“

– pokud má page template název šablony, tak uživatelé WordPress, kteří stránku upravují, mají kontrolu nad tím, co bude použito k vykreslení stránky

Použití rozvržení stránek

Soubory rozvržení stránek zobrazují na stránce dynamický obsah vašeho webu, např. příspěvky, novinky, události kalendáře, mediální soubory atd. Můžete se rozhodnout, že chcete, aby vaše domovská stránka vypadala konkrétním způsobem, který se zcela liší od ostatních částí vašeho webu. Můžete také chtít zobrazit specifický obrázek, který odkazuje na příspěvek na jedné části stránky, mít seznam posledních příspěvků jinde a použít vlastní navigaci. K dosažení těchto cílů můžete použít rozvržení stránek.

Lze vytvořit více rozvržení stránek, např. takové, které má plnou šířku a jeden sloupec nebo dva sloupce s postranním panelem napravo nebo nalevo, případně tři sloupce atd.

Rozvržení stránek (page template) v hierarchii šablony

Když návštěvník prochází Váš web, WordPress vybere, které rozvržení použije k vykreslení dané stránky. WordPress hledá soubory rozvržení v následujícím pořadí:1. rozvržení stránky (page template) – pokud má stránka přiřazenou vlastní rozvržení, WordPress tento soubor vyhledá a pokud jej nalezne, použije ho.

2. page-{slug}.php – pokud nebylo přiřazeno vlastní rozvržení, WordPress vyhledá a použije specializované rozvržení (template), které obsahuje slug stránky.

3. page-{id}.php – pokud specializované rozvržení obsahující slug stránky není nalezeno, WordPress vyhledá a použije specializované rozvržení, které v názvu nese id stránky.

4. page.php – pokud není nalezeno specializované rozvržení, které obsahuje ID stránky, WordPress vyhledá a použije výchozí šablonu stránky.

5. singular.php – pokud není nalezena page.php, WordPress vyhledá a použije rozvržení šablony (theme), určené pro samostatný příspěvek (single post), bez ohledu na typ příspěvku.

6. index.php – pokud nejsou přiřazeny nebo nalezeny žádné konkrétní rozvržení stránek, WordPress standardně použije k vykreslení stránek výchozí indexový soubor motivu.

Existuje také rozvržení definované WordPressem pojmenované paged.php, toto není použito pro stránky příspěvkového typu (post-type), ale spíše pro zobrazení hromadných stránek archivů.

Účel rozvržení stránek a uživatelské ovládání

Při tvorbě vlastního rozvržení stránky (page template) je třeba zvážit, zda bude rozvržení pro jednu konkrétní stránku nebo pro jakoukoli stránku, dále jaký typ uživatelského ovládání chcete mít k dispozici.

Každé rozvržení stránky, které má název může být vybráno uživatelem při tvorbě nebo úpravě stránky. Seznam dostupných rozvržení (templates) lze najít pod Stránky -> Vytvořit stránku -> Vlastnosti stránky -> Šablona (v tomto případě jde o template, tedy šablonu jedné konkrétní stránky, nezaměňovat s theme, šablonou která definuje design celého webu). Uživatel WordPress si proto může vybrat libovolnou šablonu stránky, což nemusí být záměr tvůrce webu.

Například pokud chcete mít konkrétní rozvržení pro svou stránku „O webu“, nemusí být vhodné pojmenovat toto rozvržení stránky „O webu template“ protože by bylo globálně dostupné pro všechny stránky (tj. uživatel by ho mohl použít na jakoukoli stránku). Místo toho vytvořte rozvržení pro jedno použití a WordPress vykreslí stránku s příslušným rozvržením, kdykoli uživatel navštíví stránku „O webu“.

Na druhé straně mnoho rozvržení stránek (page template) obsahuje možnost zvolit kolik sloupců bude stránka mít. Každá možnost představuje globálně dostupné rozvržení stránky. Chcete-li uživatelům WordPress poskytnout tuto globální možnost, budete potřebovat rozvržení stránky pro každou možnost.

To, zda je rozvržení stránky určeno pro globální nebo singulární použití je dosaženo způsobem, jakým je soubor pojmenován a zda má či nemá konkrétní komentář.

Někdy je vhodné mít rozvržení stránky dostupné globálně i když se zdá, že jde o jediný případ užití. Když vytváříte šablony (themes), může být těžké predikovat jak uživatel pojmenuje jeho web. Portfoliové stránky jsou skvělým příkladem, protože ne každý uživatel WordPress pojmenuje své portfolio stejně nebo se stejným ID a přesto může chtít toto rozvržení stránky použít.

Organizace souborů rozvržení stránek

WordPress rozpoznává podsložku page-templates. Proto je vhodné uchovávat rozvržení stránek pro globální účely v této složce v rámci dobrého organizování.

Ovšem specializovaný soubor rozvržení stránky (vytvořený pouze pro jednorázové použití) nemůže být v podsložce, a pokud používáte odvozenou šablonu (child-theme) v mateřské šabloně.

Vytvoření vlastních rozvržení stránek (page templates) pro vlastní použití

Někdy se Vám může hodit rozvržení stránky, které může být použito globálně jakoukoliv stránkou. Někteří vývojáři seskupí své šablony s předponou názvu souboru, například page_two-columns.php. Důležité je, aby nebyla použita předpona page-, protože by WordPress vyhodnotil soubor jako specializované rozvržení stránek, které se má vztahovat pouze na jednu stránku Vašeho webu.

Rychlou a bezpečnou metodou pro vytvoření nové šablony stránky je vytvořit kopii stránky.php a dát novému souboru odlišný název. Tímto způsobem začnete s HTML strukturou ostatních stránek a nový soubor můžete upravit podle potřeby.

Chcete-li vytvořit globální šablonu, napište do horní části souboru úvodní komentář PHP, který uvádí název šablony:

<?php /* Template Name: Example Template */ ?>

Je vhodné zvolit název, který popisuje, co šablona dělá, protože název je viditelný pro uživatele WordPressu při úpravách stránky. Můžete například pojmenovat svou šablonu Homepage (domovská stránka), Blog nebo Portfolio. Tento příklad z šablony TwentyFourteen vytváří rozvržení stránky nazvané Full Width Page:

<?php

/**

* Template Name: Full Width Page

*

* @package WordPress

* @subpackage Twenty_Fourteen

* @since Twenty Fourteen 1.0

*/

Jakmile soubor nahrajete do složky rozvržení stránek (pojmenované např. page-templates), přejdete v administraci WordPressu na Stránky -> Vytvořit stránku -> Vlastnosti stránky -> Šablona a zde tedy vyberte toto rozvržení stránky. Výběrový seznam má maximální šířku 250 pixelů, takže delší názvy mohou být oříznuty.

Vytvoření vlastního rozvržení stránky (page template) pro jednu konkrétní stránku

Chcete-li vytvořit šablonu pro jednu konkrétní stránku, zkopírujte stávající soubor page.php a přejmenujte jej pomocí slug nebo ID stránky:1. page-{slug}.php

2. page-{ID}.php

Např. Vaše stránka About má slug „about“ a ID 6. Pokud má složka Vaší aktuální šablony soubor s názvem page-about.php nebo page-6.php, WordPress jej automaticky vyhledá a použije k vykreslit stránky About.

Chcete-li použít speciální rozvržení stránek, musí být ve složce Vašeho motivu (tj. / Wp-content / themes / my-theme-name /).

Vytvoření rozvržení stránky (page template) pro konkrétní typy příspěvků

Ve výchozím nastavení bude vlastní rozvržení stránky dostupné typu příspěvku “stránka”.

Chcete-li vytvořit rozvržení stránky pro konkrétní typy příspěvků, přidejte pod název rozvržení řádek s typy příspěvků, které má šablona podporovat, viz níže uvedený příklad:<?php

/*

Template Name: Full-width layout

Template Post Type: post, page, event

*/

// ze je uveden kód stránky…

Ovšem schopnost přiřadit rozvržení stránek k jiným typům příspěvků, než je typ příspěvku „stránka“, je podporována pouze od WordPressu 4.7

Pokud pro typ příspěvku existuje alespoň jedno rozvržení, zobrazí se v back-endu meta pole „Atributy příspěvku“, aniž by bylo nutné přidávat podporu typu příspěvku pro „atributy stránky“ nebo cokoli jiného. Štítek „atributy příspěvku“ lze přizpůsobit podle typu příspěvku pomocí štítku „atributy“ při registraci typu příspěvku.

Použití podmíněných značek (conditional tags) v rozvržení stránek

podmíněnými značkami v souboru page.php Vaší šablony (template) můžete provádět menší změny specifické pro stránku. Například níže uvedený ukázkový kód načte pro Vaši přední stránku soubor header-home.php, ale pro vaši stránku About načte jiný soubor (header-about.php) a pro všechny ostatní stránky poté použije výchozí header.php.if ( is_front_page() ) :

get_header( ‚home‘ );

elseif ( is_page( ‚About‘ ) ) :

get_header( ‚about‘ );

else:

get_header();

endif;

Identifikace rozvržení stránky (page template)

Pokud vaše šablona používá funkci body_class (), WordPress vygeneruje název třídy, který se skládá z názvu třídy typu příspěvku (page tedy stránka), ID stránky (page-id- {ID}) a použitého rozvržení stránky. Pro výchozí page.php je vygenerovaný název třídy page-template-default:< body class=“page page-id-6 page-template-default“>

Specializovaná šablona (page- {slug} .php nebo page- {ID} .php) také dostává třídu page-template-default místo své vlastní třídy těla (body class).

Při použití vlastního rozvržení stránky se vytiskne třída rozvržení stránky spolu s třídou označující konkrétní rozvržení. Například pokud je váš vlastní soubor rozvržení stránky pojmenován takto:<?php

/* Template Name: My Custom Page */

?>;

Potom bude generovaný vykreslený kód HTML vypadat takto:

< body class=“page page-id-6 page-template page-template-my-custom-page-php“>

Všimněte si třídy page-template-my-custom-page-php, která je aplikována na značku těla (body tag).

Funkce rozvržení stránky (page templates functions)

Tyto integrované funkce a metody WordPress vám mohou pomoci pracovat s rozvržením stránek:get_page_template () vrací cestu k rozvržení stránky (page template) použitého k vykreslení stránky.

wp_get_theme () -> get_page_templates () vrací všechny vlastní rozvržení stránek dostupné pro aktuálně aktivní šablonu (theme). get_page_templates () je metoda třídy WP_Theme.

is_page_template () vrací true nebo false v závislosti na tom, zda bylo k vykreslení stránky použito vlastní rozvržení stránky.

get_page_template_slug () vrací hodnotu vlastního pole _wp_page_template (null, když je hodnota prázdná nebo „výchozí“). Pokud bylo stránce přiřazeno vlastní rozvržení, název tohoto rozvržení se uloží jako hodnota vlastního pole s názvem „_wp_page_template ‚(v tabulce databáze wp_postmeta). (Vlastní pole začínající podtržítkem se v modulu vlastních polí na obrazovce úprav nezobrazují.)

Zdroje a další informace:[1] https://developer.wordpress.org/themes/template-files-section/page-template-files/

Jak začít studovat WordPress? Použití loop

Loop (smyčka) je PHP kód používaný WordPress k zobrazení příspěvků. Pomocí loop zpracovává WordPress každý příspěvek, který se zobrazí na aktuální stránce, a zformátuje ho podle toho, jak odpovídá zadaným kritériím ve značkách smyčky (The Loop tags). Kód HTML nebo PHP v loop bude zpracován v každém příspěvku.

Když dokumentace WordPress říká: „Tato značka musí být v rámci smyčky“, například u konkrétních značek šablon nebo pluginů, bude značka opakována pro každý příspěvek. Například smyčka ve výchozím nastavení zobrazuje pro každý příspěvek následující informace:Title (the_title())

Time (the_time())

Categories (the_category())

Další informace o každém příspěvku můžete můžete zobrazit pomocí příslušných značek šablon nebo (pro pokročilé uživatele) pomocí proměnné $ post, která nese informace o aktuálním příspěvku, když je smyčka spuštěna.

Použití loop

Loop by měla být použita v souboru index.php a v jiných šablonách používaných k zobrazení informací o příspěvku.

Nezapomeňte zahrnout volání šablony záhlaví do horní části šablon motivu. Pokud používáte loop uvnitř vlastního designu (a váš vlastní design není šablona), nastavte WP_USE_THEMES na false:

<?php define( ‚WP_USE_THEMES‘, false ); get_header(); ?>

Loop začíná takto:

<?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>

Loop končí takto:<?php endwhile; else : ?>

< p><?php esc_html_e( ‚Sorry, no posts matched your criteria.‘ ); ?> < /p>

<?php endif; ?>

Toto je využití alternativní syntaxe PHP pro řídicí struktury a může být také vyjádřeno jako:

<?php

if ( have_posts() ) {

while ( have_posts() ) {

the_post();

//

// Post Content here

//

} // end while

} // end if

?>

Zdroje:[1] https://codex.wordpress.org/The_Loop

Jak začít studovat WordPress? Bližší pohled na části šablony (template partials) – footer.php a sidebar.php

Části šablony (template partials)

Šablona obsahuje řadu souborů. Soubory header.php, footer.php a sidebar.php jsou označovány jako části šablony (template partials). Části šablon lze vložit do několika šablon, což zjednodušuje vytváření motivů. Zatímco template partials jsou ve WordPressu zvláštním případem a vztahují se pouze na jednu část stránky, můžete vytvořit libovolný počet částí šablon a zahrnout je do dalších souborů šablon.

Soubor header.php byl rozebrán v předchozím článku viz odkaz. Nyní se pojďme podívat na footer a sidebar.

Soubor footer.php

Soubor footer.php definuje patičku webu. Stejně jako v souboru header.php (hlavičce), zde můžete využít funkci wp_nav_menu, která je popsaná v článku viz odkaz.

Soubor sidebar.php

Soubor sidebar.php generuje postranní panel. Soubor sidebar.php využívá např. níže uvedené funkce:

Funkci dynamic_sidebar( int|string $index = 1 ) – tato funkce zobrazuje dynamický postranní panel.

Ve výchozím nastavení zobrazuje výchozí postranní panel nebo ‘sidebar-1’. Pokud Vaše šablona specifikuje parametr id nebo name pro registrované postranní panely můžete vložit parametr name nebo id jako $index parametr.

is_active_sidebar( string|int $index ) – tato funkce určuje, zda postraní panel obsahuje widgety. Jako parameter můžete použít název postranního panelu, id nebo číslo ke kontrole.

Zdroje a další informace

[1] https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-files/

[2] https://developer.wordpress.org/reference/functions/dynamic_sidebar/

[3] https://developer.wordpress.org/reference/functions…

Jak začít studovat WordPress? Bližší pohled na soubor šablony – header.php

Šablona obsahuje soubory index.php, header.php, footer.php, page.php, function.php a single.php. V tomto článku se zaměříme na soubor header.php.

Soubor Header.php

Soubor header.php obsahuje hlavičku, případně menu. Ve výchozím nastavení je WordPress header (hlavička) jednoduchý kus kódu. Nemusíte upravovat kód, abyste změnili hlavičku, které obsahuje každá WordPress šablona. Název a popis blogu nebo webu nastavíte na panelu Správa> Nastavení> Obecné a zbytek provede WordPress.

V hlavičce se obvykle vyskytuje funkce bloginfo, která zobrazuje informace o současné stránce.bloginfo( ‚name‘ ) – zobrazuje název blogu nebo webu

bloginfo(‚url‘) – zobrazuje url webu

Odkaz na domácí stránku webu získáme pomocí funkce home_url viz příklad níže.

Funkce wp_nav_menu se používá k zobrazení menu. Níže je ukázka použití této funkce k zobrazení menu.wp_nav_menu(

array(

‚theme_location‘ => ‚social‘,

‚menu_class‘ => ‚social-links-menu‘,

‚depth‘ => 1,

‚link_before‘ => “,

‚link_after‘ => “,

)

);

Některé z parametrů, které můžou být ve funkci wp_nav_menu užity

theme_location – umístění šablony menu, která se má použít. Musí být registrovaná pomocí register_nav_menu() aby mohla být vybrána uživatelem.

menu_class – CSS třída, která se použije pro prvek ul, který tvoří menu. Výchozí hodnota je “menu”.

depth – kolik úrovní hierarchie má být zahrnuto. 0 znamená vše. Výchozí 0.

link_before – text před textem odkazu.

link_after – text po textu odkazu.

container – Zda zabalit ul, a pokud ano tak čím. Výchozí ‚div‘.

items_wrap – Jak by měly být položky seznamu zabaleny. Používá formát printf () s číslovanými zástupnými symboly. Výchozí je ul s id a class.

walker – instance custom walker class.

fallback_cb – pokud menu neexistuje, spustí se callback function. Výchozí hodnota je ‚wp_page_menu‘.

Další funkce, které můžou být využity v soboru header.php

is_front_page() – Určuje zda je dotaz realizován vůči přední stránce webu (front page).

get_header_image() – Načte obrázek záhlaví pro vlastní záhlaví.

header_image() – Zobrazuje URL obrázku záhlaví.

is_home() – Určuje, zda je dotaz realizován vůči domovské stránce blogu.

wp_head() – Spustí akci wp_head. Pluginy a jádro WordPress používají tuto funkci k vložení důležitých prvků do dokumentu (např. skriptů, stylů a metaznaček). Vždy vložte wp_head () těsně před závěrečnou značku šablony (obvykle v hlavičce.php).

Zdroje a další informace

[1] https://developer.wordpress.org/reference/functions/bloginfo/
[2] https://codex.wordpress.org/Designing_Headers
[3] https://developer.wordpress.org/reference/functions/home_url/
[4] https://developer.wordpress.org/reference/functions/wp_nav_menu/
[5] https://developer.wordpress.org/reference/functions/is_front_page/
[6] https://developer.wordpress.org/reference/functions/header_image/
[7] https://developer.wordpress.org/reference/functions/is_home/
[8] https://developer.wordpress.org/reference/functions/wp_head/

Jak začít studovat WordPress? Role a schopnosti.

WordPress používá koncept rolí, navržený tak, aby vlastníkovi webu umožnil kontrolovat, co uživatelé mohou a nemohou v rámci webu dělat. Vlastník webu může spravovat přístup uživatele k takovým úkolům, jako je psaní a úpravy příspěvků, vytváření stránek, vytváření kategorií, moderování komentářů, správa doplňků, správa motivů a správa dalších uživatelů tím, že každému z uživatelů přiřadí konkrétní roli.

Ve WordPressu je předdefinovaných šest rolí

Super Admin, Administrátor, Editor, Autor, Přispěvatel a Odběratel. Každá role má povoleno provádět sadu úkolů nazvaných Schopnosti. Existuje mnoho funkcí, včetně „publish_posts“, „Moder_komponent“ a „editace_uživatelů“. Ke každé roli je předem přiřazena výchozí sada funkcí, ale další funkce lze přiřadit nebo odebrat pomocí funkcí add_cap () andremove_cap (). Nové role lze zavést nebo odstranit pomocí funkcí add_role () a remove_role ().

Role Super Admin umožňuje uživateli provádět všechny možné funkce. Každá z ostatních rolí má klesající počet povolených schopností. Například role předplatitele (subscriber) má pouze schopnost “čtení” (“read”). Jedna konkrétní role by neměla být považována za nadřazenou jiné roli. Spíše zvažte, že role definují odpovědnosti uživatele v rámci webu.

Shrnutí rolí

Super Admin – někdo s přístupem k funkcím správy sítě webu a všem dalším funkcím.

Správce (slug: ‚administrator‘) – někdo, kdo má přístup ke všem funkcím správy v rámci jednoho webu.

Editor (slug: ‚editor‘) – někdo, kdo může publikovat a spravovat příspěvky, včetně příspěvků jiných uživatelů. Dohlíží na práci autorů a přispěvatelů.

Autor (slug: ‚author‘) – někdo, kdo může publikovat a spravovat (vytvářet, měnit, mazat) své vlastní příspěvky. Nemůže tedy měnit stránky a spravovat příspěvky jiných uživatelů.

Přispěvatel (slug: ‚contributor‘) – někdo, kdo může psát a spravovat vlastní příspěvky, ale nemůže je publikovat.

Odběratel (slug: ‚subscriber‘) – někdo, kdo může spravovat pouze svůj profil.

Po instalaci WordPress se automaticky vytvoří účet správce. Výchozí roli pro nové uživatele lze nastavit na obrazovkách Správa> Nastavení> Obecné.

Zde je uveden odkaz na video v angličtině popisující jednotlivé role na konkrétních příkladech.

Zdroje a další informace:

[1] https://wordpress.org/support/article/roles-and-capabilities/

Jak začít studovat WordPress? Příspěvky a stránky.

Ve WordPress můžete na svůj web umístit obsah jako „příspěvek“ nebo „stránku“.

Příspěvky (posts)

Když píšete běžný blog, píšete příspěvek. Ve výchozím nastavení se příspěvky na domovské stránce blogu zobrazují v obráceném chronologickém pořadí.

Stránky (pages)

Na rozdíl od příspěvků jsou stránky určeny pro obsah typu stránka o webu nebo kontakt. Stránky tedy nejsou uspořádány dle časového pořadí, ale jsou určeny k prezentaci nadčasových informací, které mají vždy význam jako již zmiňovaná stránka kontakt nebo informace o webu.

Příspěvky versus stránky

Obecně jsou stránky velmi podobné příspěvků v tom, že obsahují nadpis i obsah. Konzistentní vzhled celého webu zajišťují soubory šablony. Stránky však mají několik klíčových rozdílů, které je odlišují od příspěvků.

Co jsou stránky

Stránky mohou být organizovány do stránek a podstránek. Stránky dále můžou používat různé šablony stránek včetně souborů šablon, tagů šablon a jiného PHP kódu. Sofistikovanější šablony mohou poskytovat širší škálu úprav a možností zobrazení pro jednotlivé stránky. Pomocí WordPressu lze vytvořit web, který se bude skládat pouze ze stránek.

Co stránky nejsou

Stránky nejsou příspěvky, takže se neobjevují v časově strukturovaných zobrazeních v blogové části webu. Ve výchozím nastavení stránky nepovolují přidružení taxonomie (kategorie, značky a žádné vlastní taxonomie). Stránku však můžete vylepšit pomocí pluginů. Organizační struktura stránek pochází z hierarchického vzájemného vztahu, nikoli ze systému kategorizace. (např. značky nebo kategorie.). Stránky nejsou soubory, jsou uloženy ve vaší databázi stejně jako příspěvky. Přestože můžete značky šablon a kód PHP vložit do souboru šablony stránky, nemůžete je vložit do obsahu stránky nebo příspěvku, aniž byste použili plugin WordPress. Při úpravách je třeba opatrnosti, integrace kódu PHP přímo do obsahu stránky nebo příspěvku může způsobit problém se zabezpečením nebo neočekávanou chybu na vašem webu. Stránky nejsou zahrnuty do „zdrojů“ vašeho webu. (např. RSS nebo Atom.) Návštěvníci stránek a vyhledávače mohou jinak interpretovat stránky a jinak příspěvky. Vyhledávače obvykle kladou větší důraz na časově závislý obsah webu – příspěvky – protože novější příspěvek na téma může být relevantnější než statická stránka. Jako statickou přední stránku lze nastavit konkrétní stránku (nebo konkrétní příspěvek). Webové stránky, které jsou takto nastaveny, mají obvykle sekundární stránku, na které se zobrazují nejnovější příspěvky v blogu.

Vytvoření nové stránky

Pro vytvoření nové stránky se přihlaste do WordPress admin a vyberte stránky (Pages) a následně zvolte přidat novou stránku (Add New)

Organizace stránek

Stejně jako lze můžete mít v kategoriích podkategorie, můžete mít u stránek podstránky, což vytváří hierarchii stránek.

Vytvoření podstránky

Podstránku vytvoříte tak, že přejdete do administrace -> Stránky -> Vytvořit stránku. V pravém menu zvolte Vlastnosti stránky -> Nadřazená stránka a z rozevíracího menu vyberte jednu z již vytvořených stránek. Následně můžete přidat obsah na tuto podstránku a publikovat. Podřízená stránka tedy bude vnořena pod nadřazenou stránku. Permalinky (stálé odkazy) vašich stránek budou také odrážet tuto hierarchii stránky. Např. https://kvalitnivzdelani.cz/nadrazenastranka/podrizenastranka/

Změna adresy URL vašich stránek

Chcete-li změnit část adresy URL (označovanou také jako slug) obsahující název vaší stránky, v administraci WordPressu přejděte na Stránky, následně na Přehled stránek a u konkrétní již vytvořené stránky klikněte na „Upravit“. Následně přejděte v pravém menu na Trvalý odkaz, kde zadáte novou poslední část URL adresy.

Vytvoření seznamu stránek

WordPress je schopen automaticky generovat seznam stránek na vašem webu v postranním panelu nebo zápatí, například pomocí značky šablony nazvané wp_list_pages (). Na stránce wp_list_pages najdete informace o tom, jak přizpůsobit, jak WordPress zobrazuje seznam stránek na vašem webu. Zobrazení seznamu stránek v příspěvcích a v dalších oblastech Vaší WordPress šablony zajistí pluginy.

Šablony stránek (Page Templates)

Jednotlivé stránky lze nastavit tak, aby používaly konkrétní vlastní šablonu stránky (PHP soubor např. My-custom-page.php), kterou vytvoříte ve Vaší šabloně.

Dynamická povaha stránek WordPress

Webová stránka může být statická nebo dynamická. Statické stránky, jako je běžná stránka HTML, kterou byste mohli vytvořit pomocí Dreamweaveru, jsou stránky, které byly vytvořeny jednou a nemusí se znovu generovat pokaždé, když osoba navštíví tuto stránku. Naproti tomu dynamické stránky, jako jsou stránky, které vytvoříte pomocí WordPress, je třeba při každém zobrazení znovu vygenerovat. Kód pro to, co na stránce vygenerovat, byl určen autorem, nikoli však samotnou skutečnou stránkou. Používá se rozsáhlý kód PHP, který je vyhodnocen při každé návštěvě stránky, a obsah je tedy generován při každé nové návštěvě.

Doplňující názvosloví

Theme neboli česky šablona je design celého webu. Template je rozvržení jedné stránky.

Zdroje a další informace:

[1] https://wordpress.org/support/article/pages/