Burzovní indexy – cenově vážený index

Burzovní index zachycuje vývoj více finančních instrumentů a umožňuje tak sledovat vývoj celého trhu.

Cenově vážený index

Jedním z typů burzovních indexů je cenově vážený index, jehož hodnota je dána cenami jednotlivých akcií, které jsou v indexu zahrnuty. Čím vyšší je cena akcie indexu, tím vyšší má tato akcie vliv na hodnotu indexu. Takto konstruovaný index se vypočte sečtením cen všech akcií zahrnutých v indexu, které jsou následně vyděleny počtem počtem akciových titulů zahrnutých v indexu. Jde tedy o aritmetický průměr viz. příklad níže.

Příklad – ceny jednotlivých akcií, z kterých se bude cenový index skládat

Graf vývoje ceny akcií společnosti A
Graf vývoje ceny akcií společnosti B
Graf vývoje ceny akcií společnosti C

Příklad – výpočet cenového indexu

Cenový index se skládá z akcií společnosti 1, společnosti 2 a společnosti 3. Níže je uveden výpočet cenového indexu a graf.

Hodnota indexu k 1.10.2020 = (140+2500+57)/3 = 899

Hodnota indexu k 2.10.2020 = (145+2550+53)/3 = 916

Hodnota indexu k 5.10.2020 = (142+2700+51)/3 = 964

Jedním z nejznámějších cenových indexů je Dow Jones Industrial Average, při jehož konstrukci se navíc využívá dělitel, který zohledňuje rozdělení akcií (stock splits) a fúze (mergers).

Další informace o indexu Dow Jones Industrial Average naleznete zde:

https://en.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones_Industrial_Average

Jak investovat do ETF?

Pozn. Toto není investiční doporučení, investování je rizikové, můžete přijít o peníze.

Založení účtu u obchodníka s cennými papíry

Pokud chcete investovat do ETF, musíte si nejprve založit účet u obchodníka s cennými papíry.

Poplatky

O poplatcích Vás informuje obchodník s cennými papíry. Vzhledem k tomu, že se ETF obchodují na burze jako akcie, bývají poplatky za nákup nebo prodej ETF stejné jako poplatky za nákup nebo prodej akcie na daném trhu. Na konkrétní poplatky se však zeptejte obchodníka s CP.

Většinou v cizí měně

Většina ETF, které kopírují akciové indexy bude v cizí měně. Vzhledem k tomu je třeba brát v úvahu měnové riziko, jak jsme již zmínili v předchozích článcích. Další informace o měnovém riziku naleznete zde.

Vyplatí se vědět, co je to GER a NAV

V jednom z předchozích článků jsme se věnovali pojmu GER (Gross Expense Ratio) a NAV (Net Asset Value), než začnete investovat, vyplatí se porozumět tomu, co tyto pojmy znamenají.

Nejprve si projděte možná rizika

Rizik spojených s investováním je celá řada. Některá z rizik jako je např. riziko odklonu od podkladových aktiv bylo zmíněno zde. Jak již bylo několikrát zmiňováno v předchozích článcích, s investicí do ETF je spojeno riziko, o kterém by Vás měl obchodník s cennými papíry poučit.

Vybrané ETF na americké akciové indexy (podíly obchodované v USD)

SPDR S&P 500 ETF

ETF na index Standard & Poor’s 500 emitované State Street Global Advisor.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

ETF na index Dow Jones Industrial Average emitované State Street Global Advisors.

INVESCO QQQ TRUST

ETF na index NASDAQ-100 emitované Invesco PowerShares.

Co je Gross Expense Ratio u ETF?

Pozn. Toto není investiční doporučení, investování je rizikové, můžete přijít o peníze.

V předchozím článku jsme načali tématiku burzovně obchodovaných fondů neboli ETF viz odkaz na článek. Investor, který se rozhodl investovat do ETF by si měl zjistit některé základní pojmy, které jsou s investováním spojené. Jedním z těchto pojmů je Gross Expense Ratio.

Gross Expense Ratio(GER) neboli poměr hrubých nákladů

Gross Expense Ration neboli poměr hrubých nákladů je celkové procento aktiv podílového fondu, které je věnováno na provoz fondu.

Poměr hrubých nákladů představuje celkovou výši poplatků spojených se správou fondu. Poměr hrubých nákladů zahrnuje všechny poplatky fondu včetně poplatků za správu, řízení, reklamu a další administrativní náklady a provozní výdaje.

V případě nově vzniklých fondů se investiční společnost a její správci fondů mohou dohodnout, že se po spuštění nového fondu vzdají některých poplatků, aby byl poměr nákladů pro investory nižší. Poměr čistých nákladů představuje poplatky účtované fondu po provedení náhrad poplatků, vzdání se poplatků a vrácení peněz. Tato snížení poplatků se obvykle týkají stanoveného časového rámce, po jehož uplynutí mohou fondu vzniknout veškeré plné náklady.

Dočasné snížení poplatků při vzniku fondu se tedy započítá do poměru čistých nákladů, nikoliv však do poměru hrubých nákladů.

Obvyklá výše Gross Expense Ratio u ETF

Poměr hrubých nákladů bývá u ETF nízký. Poměr hrubých nákladů pod jedno procento není nic neobvyklého.

Kde hledat informace o výši poměru hrubých nákladů pro dané ETF?

Informace o výši poměru hrubých nákladů lze nalézt například v prospektu fondu. Např. ETF kopírující index Standard & Poor’s 500 s názvem SPDR S&P 500 ETF, které emituje State Street Global Advisor na svém webu uvádí Gross Expense Ratio, které je v momentu psaní článku 0,0945 %.

Co je NET ASSET VALUE (NAV) neboli čistá hodnota aktiv?

ETF kalkulkulují net asset value (NAV) neboli čistou hodnotu aktiv. Na trzích v USA by k tomuto přepočtu mělo docházet v době 4:00 odpoledne EST (východního standardního času). NAV je hodnota každého ETF podílu, která se vypočte z hodnoty všech podkladových aktiv fondu za jejich závěrečné ceny. Fondy také mohou počítat intradenní NAV několikrát za minutu.

Čím je dána cena ETF podílu?

Podíly ETF se obchodují na burze jako akcie za tržní hodnotu. Tržní hodnota se může mírně lišit od NAV, což je příležitost pro aktivní obchodníky, aby nakoupily za nižší cenu než je NAV, a následně poté, co trh reflektuje zvýšení NAV a do jde ke zvýšení tržní ceny podílu, se ziskem prodali.

Jak se Gross Expense ratio projevuje v investici do ETF?

Výše zmiňované Gross Expense ratio neboli poměr hrubých výdajů snižuje čistou hodnotu aktiv fondu (NAV), což je reflektováno trhem a dochází tak ke snížení ceny podílu ETF. Jak již bylo zmíněno výše, poměř hrubých výdajů bývá u ETF obvykle nízký

Zdroje a další informace v angličtině:

1. https://www.investopedia.com/terms/g/gross-expense-ratio.asp

2. https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/funds/spdr-sp-500-etf-trust-spy

3. https://www.investopedia.com/terms/n/nav.asp

4. https://www.investopedia.com/articles/investing/071414/how-calculate-value-etf.asp

5. https://en.wikipedia.org/wiki/Exchange-traded_fund

Nemáte dostatečné množství financí na vytvoření akciového portfolia? Investujte do ETF

Pozn. Toto není investiční doporučení, investování je rizikové, můžete přijít o peníze.

ETF (Exchange Traded Funds) neboli burzovně obchodované fondy jsou jistým typem investičního fondu, který se obchoduje na burze. ETF se podobají podílovým fondům. Na rozdíl od podílových fondů, jejichž manažeři aktivně investují, aby vygenerovali zisk je většina ETF indexovými fondy, to znamená, že drží stejné cenné papíry ve stejném poměru jako určitý burzovní index nebo index dluhopisového trhu.

Investujte do akciového indexu místo tvorby vlastního portfolia

Pokud byste chtěli např. vytvořit akciové portfolio, které by zahrnovalo všech 500 největších amerických akcií obchodovaných na burze v USA, museli byste zrealizovat 500 nákupů, což by vzhledem k výši minimálních poplatků při každém nákupu akcií vyžadovalo značné množství peněz, aby se to vůbec vyplatilo.

Místo toho máte možnost koupit si ETF kopírující index S&P 500, který zahrnuje 500 největších podniků obchodovaných na burze v USA (procentuální zastoupení jednotlivých akcií v indexu se liší).

Výrazně nižší poplatky než podílové fondy

Vzhledem k faktu, že ETF kopírují cenu podkladových aktiv, mají podstatně nižší poplatky než podílové fondy, které si účtují odměnu za profesionální správu portfolia podílového fondu, kdy dochází k aktivním nákupům a prodeji aktiv tak, aby podílový fond co nejvíc vydělal.

Rizika

Níže uvádíme pouze některá vybraná rizika spojená s investicí do ETF:

Riziko jiného než očekávaného vývoje ceny ETF

Stejně jako u každé investice je třeba brát v úvahu riziko, že se trh bude pohybovat opačným směrem, než předpokládáte. Např. U ETF, kde jsou podkladovým aktivem akcie je třeba mít napaměti poměrně vysoké riziko při investování do akcií, i když ETF není tak rizikové jako nákup akcie jednoho podniku díky portfoliu. Akcie mimo jiné kopírují ekonomický vývoj, který zahrnuje ekonomické recese a deprese.

Měnové riziko

Vzhledem k tomu, že ETF budou nejspíš v cizí měně, je třeba brát v úvahu měnové riziko.

Například při nákupu ETF si směníte směníte 25.000 Kč za 1000 dolarů, nakoupíte ETF, které následně vzroste o 10 %, ETF tedy prodáte za 1100 dolarů. Když nepočítáme poplatky za nákup a prodej, máte zisk 100 dolarů. Když si ale budete chtít převést 1100 dolarů na koruny, zjistíte, že koruna vůči dolaru posílila, a místo kurzu 25 CZK/USD je nyní kurz 22 CZK/USD. Za 1100 USD tedy dostanete pouze 24 200 Kč. Reálně jste tedy utrpěli ztrátu 800 Kč, a to díky kurzovému riziku.

Na druhé straně se může kurz pohybovat pro Vás příznivým směrem, koruna může oslabit a Vy o to víc vyděláte. K zajištění měnového rizika existuje řada nástrojů, např. článek zde:

Riziko odklonu od podkladových aktiv

Tomuto riziku se říká také tracking error. Jde o stav, kdy cena ETF nekopíruje cenu podkladového aktiva. Toto může být dáno např. tím, že ETF nekopíruje přesné složení akciového indexu nebo nedostatečnou likviditou.

Jak se naučit investovat do akcií

Jak se naučit investovat do akcií

Pozn. Toto není investiční doporučení, investování je rizikové, můžete přijít o peníze.

Investování je důležitou součástí života člověka, který se nachází v alespoň trochu tržní ekonomice. Podstatou investování je vynaložení peněz s cílem získat peněz víc. Existuje řada možností jak investovat. Poměrně oblíbeným typem investic jsou právě akcie.

Podstata akcie

Akcie je malinký podíl na společnosti. Akcie se můžou ale nemusí obchodovat na burze. Obchodovatelnost akcie na burze zajišťuje likviditu akcie, kdy investor může kdykoliv v obchodních hodinách danou akcii koupit nebo prodat za tržní cenu. Likvidita se však může v čase měnit. Daná akcie také může být vyřazena z obchodování na burze, což s sebou může přinést nepříjemnosti s hledáním potenciálního kupce a vyššími poplatky za realizaci prodeje takové akcie.

Proč vlastně lidi akcie kupují

Hlavním motivem drobného investora je vydělat na rostoucím kurzu akcie nebo na dividendách, které se u nás většinu vyplácí jednou ročně, v závislosti na tom, jak si firma v předchozím roce vedla. Zahraniční společnosti často vyplácí dividendy i čtyřikrát do roka, nicméně je řada společností, které rostou raketovým růstem, přesto však dividendy nevyplácí. Investor tak do těchto společností investuje hlavně proto, aby akcie později se ziskem prodal. Možnost ovládat chod společnosti neberu v úvahu, protože šance, že drobný investor nakoupí potřebné množství akcí k rozhodování o společnosti se rovná nule.

S akcií je spojeno riziko

Investice do akcií je velmi riziková. Cena akcie se neustále vyvíjí, v závislosti na nabídce a poptávce po akcii. Každá firma může zkrachovat, proto se doporučuje do akcií dávat jen peníze, o které si můžete dovolit přijít. Na druhé straně se investováním do akcií může investor také vydělat, na to však nikdy nelze spoléhat, proto je opatrnost na místě.

Co ovlivňuje cenu akcie?

Zájem investorů o akcii je daný mnoha parametry. Pokud např. investoři očekávají, že se společnosti bude do budoucna dařit, cena takové akcie vzroste. V opačném případě, kdy investoři očekávají, že si firma pohorší dojde k poklesu ceny dané akcie.

Zkoumáním toho, co cenu ovlivňuje a určením vhodné chvíle k nákupu nebo prodeji akcie se zabývá fundamentální, technická nebo psychologická analýz.

Jak se naučit investovat do akcií?

Navzdory všem lákadlům, kterým je drobný investor vystaven, nebývá úspěšných obchodníků s akciemi mnoho. Drobný investor tak může postupovat stylem, že investuje po menších částkách, investice postupně vyhodnocuje, a pokud na investici prodělá, bere to jako náklady na výuku. Další možností jsou také různá dema, pomocí kterých obchodujete jenom jako, a místo peněz máte k dispozici body, které se snažíte zhodnotit. Ovšem je třeba brát v úvahu fakt, že se jinak chová investor, který investuje reálné peníze a jinak investor, který využívá demo. Úspěšnost v demo programu tak ještě nemusí znamenat úspěšnost do reálné investice vzhledem k psychologickému vlivu investování reálných peněz.

Ze začátku raději bez páky

Prostřednictvím pákového obchodování, můžete znásobit své zisky, ale také své ztráty. Zjednodušeně řečeno, při páce 1:50 můžete při změně kurzu akcie o procento zhodnotit svoji investici o 50 %. Při poklesu o 1% však můžete také 50 % prodělat. Pro začátek se proto páka většinou nedoporučuje.

Nastavení pokynů ihned po nákupu

Ihned po nákupu cenného papíru můžete nastavit prodejní pokyn s delší dobou platnosti, poté co cena akcie stoupne na požadovanou hodnotu se pokyn automaticky zrealizuje. Stejně tak můžete využít inteligentní pokyn stoploss, kdy v případě, že cena akcie klesne na Vámi stanovenou cenu, zadá se prodejní pokyn. Účelem tohoto inteligentního pokynu je omezit ztráty v případě, že dojde k poklesu ceny akcie. Je však třeba brát v úvahu fakt, že ceny akcií se většinou pohybují nahoru a dolů, a že investování do akcií bývá dlouhodobější záležitostí. Příliš těsné nastavení stoplossu Vás tak při výkyvu, který může být pouze dočasný, z pozice snadno vyhodí.

Poplatky

Při investování do akcií je také brát v úvahu poplatky, které můžou být spojené s nákupem a prodejem akcií, stejně tak s držením akcií. O těchto poplatcích Vás informuje Vámi vybraný obchodník s cennými papíry. Zřízení a vedení účtu u obchodníka s cennými papíry bývá většinou zdarma. Co se týče poplatků za nákup nebo prodej cenných papírů, u cenných papírů obchodovaných na RM-Systému nebo BCPP (Burza cenných papírů praha) bývají poplatky nižší než při nákupu akcií obchodovaných na zahraničních burzách.

Podílové fondy

Další možností, jak investovat peníze jsou podílové fondy. Ty můžete využít v případě, že se Vám nechce obchodovat na vlastní pěst. V případě podílových fondů je však třeba mít na paměti stejnou poučku jako při investování do akcií a brát v úvahu míru rizika, s kterým Vás člověk prodávající podílové listy musí seznámit. Výhodou je správa majetku odborníkem. Podílový fond může mít také větší portfolio, než jaké byste si mohli dovolit vytvořit přímým investováním do akcií. Na druhé straně je však potřeba počítat s poplatky. Zejména se jedná o vstupními poplatky, které se platí při nákupu podílových listů, výstupní poplatky, které se platí při prodeji podílových listů, a dále poplatky za správu, které se můžou platit i v případě, že fond prodělává. Další možností je poplatek, který se odvíjí od zisku fondu. To jaké konkrétní poplatky jsou s podílovým fondem spojeny závisí na konkrétních podmínkách daného fondu.

Investice do indexu prostřednictvím ETF

ETF (exchange traded fund) neboli burzovně obchodované fondy umožňují investici do akciových indexů. Vývoj akciového indexu je dán vývojem ceny jednotlivých akcií, které jsou součástí daného indexu. Pro bližší specifikaci je třeba si nastudovat jak daný index funguje, co přesně zahrnuje a jaké jsou spojeny rizika a poplatky s nákupem konkrétního ETF.

Přechod na online režim jako vhodná příprava na možné budoucí krize

V současné době se diskutuje a někde i povinně zavádí přechod vzdělávacích institucí nebo celých firem na online režim. Online režim neboli práce a vzdělávání z domu má své zastánce i odpůrce. V článku se budu zabývat spíš těmi pozitivním aspekty, které vzdělávání nebo práce online přináší.

Příprava na budoucí negativní situace

Ekonomika, která je schopná fungovat alespoň z části online je lépe připravena na budoucí negativní situace, které mohou nastat. Mezi ty více pravděpodobné patří budoucí recese. Existují však také méně pravděpodobné nebo spíše méně očekávané scénáře, v jejichž případě by měla ekonomika fungující online větší výhodu.

Nižší transakční náklady

Jak jsem zmiňoval v několika svých článcích, přechod na online režim snižuje transakční náklady, kterými jsou nutně vynaložený čas a peníze na poskytnutí služby a zároveň na dojíždění zákazníka nebo studenta na místo studia nebo poskytnutí služby. Ekonomika, která je schopná fungovat s nižšími transakčními náklady má jistě výhodu. Nižší transakční náklady se se promítnou do ceny konečné služby, která může zlevnit a být konkurenceschopná i v době recese.

Lepší příprava na recesi

Nižší transakční náklady vedou kromě nižší ceny také ke snížení fixních nákladů, tedy nákladů, které je třeba vynakládat i v případě, že firma nevydělává. Nižší fixní náklady zvyšují šanci na přežití firmy případně vzdělávacího zařízení i v době nižších zisků, případně nižších dotací na provoz.

Lepší a odolnější IT infrastruktura

Více firem a institucí pracujících v režimu online povede k vyšším požadavkům na současnou IT infrastrukturu. Firmy, jejichž zaměstnanci pracují online budou více dbát na IT bezpečnost, protože u zaměstnance pracujícího z domu může existovat větší riziko infikace škodlivým softwarem. Fakt, že se firmy nad tímto problémem budou více zamýšlet může vést paradoxně k větší odolnosti firmy pracující online než firmy, kde jsou zaměstnanci v kanceláři, což jim může dávat z hlediska IT falešný pocit bezpečí a vést k ignoraci některých rizik spojených IT bezpečností. Větší požadavky na internetové připojení povedou k větším nárokům na rychlost a stabilitu připojení internetu. Mít v ekonomice rychlý a stabilní internet pro případ dalšího negativního scénáře je velké plus.

Některé obory se bez fyzické přítomnosti zaměstnance nebo podnikatele neobejdou, je ale hodně těch, kde by to šlo

Samozřejmě existují obory, kde pracovat online zatím prostě nejde. Mezi tyto se však neřadí v podstatě veškerá činnost probíhají v kanceláři, kterou se zabývá široká skupina obyvatel. Do této skupiny patří např. zaměstnanci v oblasti marketingu, financí, obchodu, IT atd.

Poté, co cena zlata překročila 2000 USD za unci došlo ke korekci. Aneb o zlatě, inflaci, měnovém kurzu a předpovědích.

Níže uvedený článek není investičním doporučením.

Poté co cena zlata začátek srpna dosáhla na 2063 USD za unci, došlo ke korekci pod 2000 USD za unci. K nákupům zlata se investoři obecně uchylují v době nejistoty. Jedním z důvodů můžou být obavy z inflaci, která je pravděpodobná vzhledem k politice řady států, které se snaží větším zadlužováním nastartovat ekonomiku v době recese. Tyto výdaje však musí někdo zaplatit, a jak nás historie poučila, vysoké státní výdaje bývají následovány zvýšením daní, vyšší inflací a nebo obojím.

Druhou stranou mince jsou však některé predikce, které se v minulosti ve vztahu k ceně zlata vyskytly, a které nebyly zdaleka naplněny. V roce 2011, kdy došlo k poměrně vysokému nárůstu ceny zlata, tak některé predikce hovořili o ceně 10 000 USD za unci, místo toho se však v následujících letech vydala cena zlata jižním směrem a klesla pod 1 100 USD za unci.

Investor, který nakoupil zlato v době boomu v roce 2011 tak musel čekat 9 let na zhodnocení, kterého by dosáhl v případě prodeje v současné době.

Kromě samotné ceny zlata v USD je třeba brát v úvahu i měnový kurz koruny vůči USD. Vzhledem k tomu, že za posledních 9 let koruna o pár procent oslabila, investor, který by takto investoval do zlata by pár procent navíc získal díky změně měnového kurzu. V dobách nejistoty na trzích dochází spíše k oslabení české koruny.

Vyděláváme na internetu – výhody a nevýhody platby za kliknutí (PPC)

Platba za kliknutí (PPC – pay-per-click) je model internetové reklamy kdy prodejce výrobků nebo služeb platí za kliknutí na reklamu.

Platba za kliknutí z pohledu vlastníka webu

Pro vlastníka webu je to možnost jak monetizovat obsah webu. Stačí se zaregistrovat do některého z dostupných systémů a přidat kód s reklamou na svůj web. Výhodou je, že vlastník webu obdrží peníze, i když nedojde k nákupu služby nebo výrobku. Mezi neznámější systémy patří Google Ads. V ČR je alternativou Sklik od Seznam.cz.

Nevýhodou pro vlastníka webu jsou snad jen poměrně nízké platby za proklik a také relativně nízká šance, že návštěvník webu na reklamu klikne.

Platba za kliknutí z pohledu inzerenta (inzerující podnikatel nebo firma)

Výhodou pro firmu nebo podnikatele prodávajícího produktu nebo služby je, že může poměrně přesně cílit na potenciální klienty např. pomocí klíčových slov. Podnikatel má pod kontrolou i celkový rozpočet, který za reklamu vynaloží. Platba je realizována klikem zákazníka na danou reklamu.

Nevýhodou pro inzerenta je, že na reklamu může klikat konkurence nebo lidé, kteří o produkt nemají zájem. Další nevýhodou je, že platba je za kliknutí na reklamu, nikoliv za zrealizovaný prodej produktu, jako je tomu např. u affiliate marketingu.

V článku neuvádím byrokratické požadavky vyžadované českým daňovým systémem, k tomuto účelu slouží jiné specializované články.

Zdroje:

[1] https://cs.wikipedia.org/wiki/Platba_za_kliknut%C3%AD
[2] https://www.google.com/intl/cs_cz/adsense/start/
[3] https://www.sklik.cz/

Ve 2. čtvrtletí se evropským ekonomikám moc nedařilo

Dle předběžného odhadu Českého statistického úřadu klesl hrubý domácí produkt České republiky ve 2. čtvrtletí mezičtvrtletně o 8,4 %. Hůře jsou na tom některé evropské ekonomiky, i když data eurostatu nejsou úplně srovnatelná, protože Český statistický úřad používá metodiku, kdy HDP očistí o cenové vlivy a sezónnost. [1]

Eurostat zatím nezveřejnil data pro všechny státy, nicméně z údajů dostupným k dnešnímu datu byl nejhorší mezičtvrtletní pokles HPD evrospkých ekonomik ve Velké Británi, kde HDP mezičtvrtletně pokleslo o 20,4 %. Druhý největší propad byl ve Španělsku, kde HDP mezičtvrtletně kleslo o 18,5 %. Ve Francii činil mezičtvrtletní pokles HDP v druhém čtvrtletí 13,8 %. [2]

Co je to HDP?

Hrubý domácí produkt (zkráceně HDP, anglicky Gross Domestic Product, tedy GDP) je finální celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území. HDP lze vypočíst pomocí výrobkové, výdajové nebo důchodové metody. [3]

Vzorec pro výrobkovou metodu je:

HDP = Produkce minus Mezispotřeba plus Daně z produktů minus Dotace na produkty

Vzorec pro výpočet HDP výdajovou metodou:

Agregátní výdaje = spotřeba (C) + hrubé investice (I) + veřejné výdaje (G) + čistý vývoz (NX)

Vzorec pro výpočet HDP důchodovou metodou:

HDP = Náhrady zaměstnancům + Daně z výroby a z dovozu – Dotace + Čistý provozní přebytek + Čistý smíšený důchod + Spotřeba fixního kapitálu

Zdroje:

[1] https://www.czso.cz/csu/czso/cri/predbezny-odhad-hdp-2-ctvrtleti-2020
[2] https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=teina011&language=en
[3] https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrub%C3%BD_dom%C3%A1c%C3%AD_produkt

Jaké nástroje použít k zajištění měnového rizika v době poměrně divokého vývoje měnových kurzů

Od začátku roku jsme mohli vidět poměrně divoký vývoj kurzu koruny. Od ledna, kdy kurz EUR/CZK činil 25,4 koruny přes březen, kdy došlo k oslabení koruny vůči euru zhruba o deset procent až k dnešnímu datu, kdy je kurz EUR/CZK 26,1.

Proti výkyvům měny slouží podnikatelům a investorům řada instrumentů, které jim při výkyvech měny pomáhají zajistit stabilní kurz.

Měnový forward – příklad 1

Víte, že za dva měsíce budete potřebovat 1000 eur na nákup zboží, obáváte se, že dojde k oslabení kurzu koruny, a Vy budete muset za euro zaplatit víc peněz než nyní. Proto s bankou nyní uzavřete obchod, kdy se domluvíte, že za dva měsíce Vám banka prodá 1000 eur za kurz EUR/CZK stanovený v době obchodu.

Pokud by skutečně došlo k oslabení koruny, bude to pro Vás výhodné, protože máte zajištěný lepší měnový kurz. Pokud naopak dojde k posílení kurzu koruny, kdy cena za jedno euro klesne, bude to pro Vás nevýhodné.

Měnový forward Vám tedy poskytne jistý kurz v budoucnu, který Vám umožní čelit nepříznivým výkyvům měny. Budoucnost nikdo nezná a pokud se Vám nechce spekulovat a riskovat nepříznivý vývoj kurzu, můžete se tímto způsobem zajistit.

Měnový forward – příklad 2

Další možností je, že za dva měsíce očekáváte příjem 1000 eur a chcete zabránit negativnímu dopadu nepříznivého vývoje kurzu. Proto s bankou nyní uzavřete obchod, kdy se domluvíte, že za dva měsíce od Vás banka koupí 1000 eur za kurz EUR/CZK stanovený v době obchodu.

Obdobně jako v předchozím případě se tak vyhýbáte spekulaci, a od banky si vpodstatě kupuje jistotu měnového kurzu v budoucnu.

Měnový swap – příklad

Měnový swap se skládá ze dvou operací. Řekněme, že máte 1000 eur, které nyní potřebujete směnit za koruny, protože je nyní potřebujete pro Vaše podnikání. Zároveň ale víte, že za dva měsíce budete potřebovat 1000 eur na nákup zboží. S bankou tedy uzavřete měnový swap, kdy od Vás nyní banka koupí 1000 eur za aktuální kurz, a zároveň se domluvíte, že za dva měsíce Vám banka prodá 1000 eur za kurz dohodnutý v době uzavření obchodu.

Obchod lze samozřejmě dle Vaší potřeby sjednat i naopak, kdy Vám nejprve banka eura prodá, a následně v budoucnu od Vás eura koupí.

Další informace o této tématice naleznete na níže uvedených odkazech:[1] https://cs.wikipedia.org/wiki/Forwardov%C3%BD_kontrakt
[2] https://www.investopedia.com/terms/c/currencyforward.asp
[3] https://www.investopedia.com/ask/answers/042315/how-do-currency-swaps-work.asp