Online kurz SQL

Kurz SQL učí studenta používat SQL na praktických příkladech. Student sám si během kurzu zkouší psát SQL kód, pomocí kterého si vyhledává data z cvičné databáze. Během výuky se student naučí používat klauzule jako SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, ORDER BY atd. Důležitá je také tématika spojování tabulek. Kromě standardních příkazů je čas věnovaný také korelovaným poddotazům. Závěr kurzu je věnovaný T-SQL funkcím zaměřeným na datum a čas, které se často využívají.

Výhoda je, že kurz můžete absolvovat online z pohodlí domova nebo kanceláře. Kurz je také cenově dostupnější v porovnání s běžnými kurzy zaměřenými na databáze, které někdy stojí i desítky tisíc korun.

Na níže uvedeném odkazu se dozvíte více informací o kurzu včetně ukázky z kurzu:

Zdůrazňovat, že by měli studenti víc biflovat češtinu a matiku, a že by na ně měly být kladeny větší nároky je nesmysl

Z názorů na fórech zpravodajských webů nebo z výroků některých politiků je patrné, že všelékem na nedostatečnou úroveň školství je prostě vytvoření větších nároků na studenty. Podle jejich logiky to funguje asi tak, že když se zvýší nároky, ideálně v klasických předmětech, tak budou studenti chytřejší a všechno bude lepší.

Chudí chytří absolventi

Problém je v tom, že v řadě chudších zemí je kvalita absolventů z hlediska znalostí dobrá, někdy podstatně vyšší než v zemích bohatších. Na studenty jsou kladeny podstatně větší nároky, přesto to nemá na danou ekonomiku žádný dopad. Z tohoto lze usuzovat, že přísnější školství s vyššími nároky nevede k požadovanému výstupu.

Jak tedy dosáhnout absolventů, kteří generují větší přidanou hodnotu

Místo vyšších nároků na znalosti by měly být již na základních školách zavedena projektově orientovaná výuka, ideálně tak, aby byla v souladu s nadáním daného studenta. Schopnost studenta vyhledat si několik zdrojů, přečíst je, a pomocí těchto dojít k jasnému závěru je něco, co se hodí jak budoucím vysokoškolákům, tak budoucím řemeslníkům resp. podnikatelům. Přitom přizpůsobení tomuto stylu výuky by mělo jít ve všech předmětech. Již student základní školy by měl vědět, proč se danou teorii učí. Učitel by měl mimo tupé sledování osnov studentům předkládat další možnosti studia a poukazovat na další možné informační zdroje.

Abych jenom nekritizoval

V dobrém duchu dnes již fungují například čítanky, které jsou v podstatě marketingovou prezentací jednotlivých knih.

Nedostatek nabídek práce, kterou lze vykonávat 100% z homeoffice, by měl zajímat nejen ekonomy

Na webu jsem zveřejnil několik článků, které se zabývají přechodem vzdělávacího systému na online režim, v tomto článku se budu více věnovat tématu práce z homeoffice.

Nedostatek pracovních nabídek, které umožňují 100% práci z homeoffice

Navzdory všemu, jsou nabídky umožňující 100% práci z homeoffice stále omezené. Příčiny, proč nejsou skupiny kontrolující ekonomiku ochotny jít vstříc přechodu na homeoffice jsou dobrým tématem pro studium sociologů nebo ekonomů.

Ekonomové, kteří používají selský rozum, by měli bojovat o větší nabídku pracovních míst se 100% homeoffice

Člověk, který alespoň trochu ekonomicky uvažuje musí vidět jasné výhody větší nabídky práce z domu. Když pomineme ekonomy ve službách zájmových skupin, případně ty, kteří nejsou dostatečně technicky zdatní na to, aby z domu pracovali, tak by měla být tendence k přechodu ekonomiky na online režim jasná. Jak již jsem několikrát zmiňoval v předchozích článcích, tak hlavní ekonomická výhoda přechodu firem na online režim u pracovních míst, které to umožňují je zvýšení mezd a nabídky práce pro chudší regiony. Jde tedy o jasné narovnání ekonomického prostředí, o což se marně snaží desítky dotačních programů.

Proč by měla práce z homeoffice zajímat občany České republiky?

Platy v ČR jsou v porovnání se západními zeměmi směšné. Nejde o problém aktuální, ale dlouhodobý. Problém je zřetelnější v chudších regionech republiky. Přechod na online režim představuje příležitost pro řadu zaměstnanců a podnikatelů, jak si zajistit větší mzdu a zisk. Když jsem před lety dělal analýzu ve vztahu připravenosti České republiky na přijetí eura, vyšlo mi, že jsme nejprůmyslovější zemí eurozóny, což má určitě své výhody. Na druhou stranu v případě ekonomických krizí dochází k poklesu průmyslu, který je jasně cyklickým odvětvím. Ekonomika proto v dobách ekonomického poklesu uvítá odvětví, která nejsou cyklická. V oblasti IT se inovuje neustále, krize nekrize, takže jde o odvětví, které má v dobách ekonomického poklesu výhodu. Právě IT je oborem, který může fungovat v režimu 100% homeoffice. Dalšími obory jsou např. ekonomické činnosti typu účetnictví, daňové poradenství, risk management a další ekonomické obory. Jde o pracovní místa, bez kterých větší firma nemůže fungovat, pokud nevyužívá outsorcing, tedy služby jiných společností v těchto oblastech.

Kde nabízet nebo poptávat práci, kterou lze vykonávat ze 100% homeoffice

Další články o práci z homeoffice nalznete zde. Web, na kterém můžete zdarma nabízet nebo poptávat 100% práci z homeoffice naleznete zde. Na webu je nyní nově možnost zdarma nabízet Vaše služby, mělo by však jít o služby, které nevyžadují fyzickou přítomnost, ale jdou provést 100% online.