Moderní nástroje pro práci s daty

Analýza a vizualizace dat je v dnešní době v kurzu. Firmy se snaží z dat vytěžit maximum, a to při vynaložení co nejnižších nákladů. Mezi nástroje, které práci s daty usnadňují se řadí Power BI od Mircosoftu nebo Tableau. Firma nemusí najímat programátora na vytvoření jednotlivých individuálních vizualizací, ale místo toho využije tento software. Specialisté tak můžou většinu energie věnovat vytvoření kvalitního datové skladu a vizualizaci můžou nechat na technicky méně orientovaných zaměstnancích.

Mimo natuněné placené verze jsou k dispozici i verze zdarma. Microsoft nabízí bezplatnou aplikaci Power BI desktop, kterou si můžou uživatelé nainstalovat na stolní počítač. Prostřednictvím této aplikace se uživatelé mohou připojit k datům, provést jejich transformaci a vyčištění k vytvoření datového modelu a data dále vizualizovat. Vytvořené sestavy je následně možné sdílet.Zdroj: https://docs.microsoft.com/cs-cz/power-bi/desktop-what-is-desktop

Tableau také nabízí public verzi, která je zdarma. Nástroj je využívaný například blogery, kteří se zaměřují na témata podložená daty.Zdroj: https://public.tableau.com/en-us/s/

Pokud znáte jiný nástroj, který využíváte k vizualizaci dat, přidejte komentář.