Česká aplikace učí hravou formou psát všemi deseti

Přemýšleli jste, že by bylo fajn umět psát všemi deseti? Nad tím, kolik byste ušetřili času, kdybyste se to naučili? A nebo nad tím, že byste se vytáhli před kolegy v kanclu, kteří jenom datlují? Potom je výuka psaní všemi deseti právě pro Vás.

Jak začít?

Na efektivní výuku hravou formou se zaměřuje česká aplikace PSANÍ HRAVĚ, kterou si můžete zdarma vyzkoušet. Výuka probíhá hravou formou kdy procházíte herními koly. K dispozici máte statistiky o Vašem postupu a také se můžete vzájemně podporovat a srovnávat s přáteli. Aplikace je stavěná tak, aby Vás dovedla k Vašemu cíli umět psát všemi deseti.

Učení může být zábava

Aplikace tak dodává výuce psaní všemi deseti nový rozměr a je důkazem, že učení může být zábava. Díky přívětivému grafickému zpracování se budete cítit jako byste hráli hru, 😊 a díky tomu si danou dovednost osvojíte za kratší dobu.

Předem známé náklady

V případě, že Vás zkušební verze aplikace osloví, zaplatíte si jednorázově plný přístup. Jelikož není potřeba zajišťovat žádné další materiály potřebné k výuce nebo fyzicky navštěvovat kurz, odpadají Vám dodatečné časové a finanční náklady, které jsou při klasickém stylu výuky generovány.

Vše z pohodlí domova

Výuku si můžete přizpůsobit Vaším potřebám.

V roce 2018 měli nejvyšší mzdu v Česku vysokoškoláci

Víc jak polovina z nich překonala německou minimální mzdu

Dle dat MPSV dosáhli v roce 2018 nejvyššíh mediánové mzdy vysokoškoláci. Mediánová mzda vysokoškoláků činila 42 530 Kč, čili zhruba dvojnásobek mediánové mzdy lidí se základním vzděláním. Mediánová mzda znamená, že polovina vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců vydělávala v roce 2018 víc než 42 530 Kč a polovina méně.

Jde bohužel o hrubou mzdu, pokud by se brala v úvahu čistá mzda, kdy se od hrubé mzdy odečtou daně a zdravotní a sociální pojištění, tak by vyplynulo, že polovina vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v roce 2018 vydělala méně než zhruba 31 tisíc čistého měsíčně.

Jen pro srovnání, hrubá minimální mzda v Německu byla v minulém roce 1498 EUR, po přepočtení průměrným kurzem ČNB pro rok 2018, který činil 25,643 EUR/CZK tak minimální hrubá mzda činila 38 413 Kč.

Můžeme tedy říct, že víc jak polovina českých vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v roce 2018 překonala německou minimální mzdu.

Zdroj dat:

https://www.mpsv.cz/ISPVcharavypis.php
https://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/prumerne_rok.jsp?rok=2018
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_mw_cur&lang=en

Aplikace umožňuje výuku jazyka bez lektora

Aplikace je v angličtině, proto je vhodná pro lidi, kteří umí anglicky a učí se další jazyk

Aplikace Babbel umožňuje výuka jazyka online bez návštěv lektora. Výuka probíhá v různých směrech. Jde o kombinaci poslechu, výslovnosti do mikrofonu, čtení a psaní. U slovíček nebo vět jsou k dispozici obrázky, což vede k lepší zapamatovatelnosti. Výuka jazyka tak probíhá hravou formou.

Uživatel si může předplatit přístup na měsíc nebo třeba celý rok, čili jde o klasický příklad SaaS (software jako služba), kdy nemusíte jednorázově vynaložit velký poplatek za nákup softwaru, ale předobjednáte si službu na určitou dobu, po kterou můžete software plně využívat.

Stejně jako u online kurzů a všech online vzdělávacích aplikací je výhodou nízká cena a možnost přizpůsobit si výuku svým časovým možnostem.

Aplikace Babbel je v angličtině, proto je vhodná pro lidi, kteří umí anglicky a chtějí se učit další jazyk.

https://babbel.com/

České vysoké školy zatím neumožňují výuku bez fyzické přítomnosti. Dočkáme se někdy?

Výuka na dálku bez fyzické přítomnosti je v ČR zatím sci-fi. Přitom technologie pro tento styl výuky jsou k dispozici. V době, kdy je možné díky internetu z pohodlí domova složit zkoušku a získat odobrný certifikát, nebo si nastudovat vpodstatě cokoliv by bylo fajn, kdyby na tuto situaci zareagovaly i vysoké školy. Vzdělání by se tak stalo dostupnější širšímu okruhu lidí a halvně vyšlo vstříc pracujícím studentům. Víc pracujících studentů by znamenalo jejich lepší uplatnitelnost poté, co vystudují.

Hlavní brzdou v tomto směru můžou být kantoři, kteří mají strach z toho, že když nikdo nepřijde fyzicky na přednášku, tak nebudou potřeba. To jsou ale zbytečné obavy. Právě naopak, vysokoškolský učitel by měl víc času na konzultace, což by vedlo k vyšší kvalitě vzdělání a možnosti věnovat se studentům, kteří se chtějí daném předmětu věnovat do větší hloubky.

Určitě se najdou obory, které se bez fyzické účasti zatím neobejdou, jako třeba když někdo studuje chirurgii. Na druhé straně existuje celá řada oborů, kde je fyzická účast přežitkem. Mezi tyto by se zcela jistě daly zařadit obory ekonomické nebo obory zaměřené na programování.

K tomuto posunu ve vzdělávání zcela jistě nankonec dojde, je však otázka, kdy se tato důležitá změna projeví v ČR. Doufejme že dřív, než se Elon Musk dostane na Mars 😊.

Online kurzy dorazily do Česka

Populární trend ve vzdělávání jménem online kurzy dorazil i do Česka. Jde o příležitost hlavně pro pracující, kteří se chtějí dále vzdělávat a nemají možnost fyzické návštěvy kurzů. Online kurzy jsou většinou příznivé také cenově.

Poskytovatelé online kurzů razí různé strategie. Někteří se zaměřují na širokou škálu oblastí od drátování, přes lepší využívání pravé mozkové hemisféry až po výuku Excelu. K dispozici jsou tak nejen kurzy zvyšující odbornou kvalifikaci, ale také kurzy zaměřené na rozvoj tvořivosti a volnočasové aktivity.

Nikdy se nepřestávej učit
Nikdy se nepřestávej učit

Další se zaměřují na výuku v oblasti IT. V rámci kurzů tak nabízí výuku objektivně orientovaného programování, webových technologií jako HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP nebo jazyků Java a C#. Nechybí ani výuka databází nebo výuka v oblastech jako je design, marketing nebo Excel.