Podléháte prokrastinaci? Zatočte s ní jednou provždy

Máte před sebou důležitou prezentaci? Čeká vás náročná zkouška? Nebo jen potřebujete o víkendu uklidit dům před nahlášenou návštěvou tchýně? Rozum vám říká: „Začni, dělej, nestihneš to!“ Zatímco vy místo studia ryjete záhony. Nebo naopak místo cídění bytu skenujete sociální sítě a utěšujete se, že máte přece ještě dost času..

Připadají vám tyto situace známé? Pak trpíte prokrastinací.

Ale pozor, neplést s leností.

Lenošící člověk nedělá nic, nebo si jen zcela vědomě lenošení užívá. Naopak prokrastinující člověk tvrdě pracuje. Ale dělá úplně něco jiného, než by v daný okamžik dělat měl. Jako krásný příklad poslouží studen(ka), který(á) se připravuje na zkoušku. Známe to všichni.

Čeká vás zkouška?

Zítra je den D, stále ještě nic neumím, ale nechce se mi vůbec začít. Halda nádobí si žádá umýt a záhon s petrželí je tak zarostlý plevelem, že s tím musím okamžitě něco udělat. A hele ještě prádlo hodím do pračky a už se půjdu učit. A ejhle, je večer. Dům je jako ze škatulky, já stále nic neumím a zítřek se neúprosně blíží.

Je to nad naše síly

Jak je patrno z výše zmíněného příkladu, u prokrastinace opravdu nejde o lenost. Jde především o to, že se nám nechce do konkrétního úkolu, protože nám připadá moc složitý, nezvládnutelný nebo pouze jednoduše otravný. Tento postoj souvisí i se sebevědomím. Pokud totiž máme pocit, že pro nás konkrétní úkol bude hračkou, nebojíme se ho a neodkládáme ho. V případě, že je pro nás ale nějaká činnost strašákem. Máme pocit, že nám zabere spoustu času a efekt není zaručen, či si dokonce myslíme, že je nad naše síly, jednoduše se jí snažíme vyhnout, odložit ji na zítra. Přestože si jasně uvědomujeme, že zítra už bude pozdě.

I slon se jí po částech

Už vás chorobná prokrastinace postihla a nevíte kudy z ní? Na první pohled se může zdát, že tento stav je jako začarovaný kruh, v němž se stále vracíte na začátek. Ve skutečnosti a z mírného odstupu se ale perspektiva řešení jeví mnohem nadějněji. Pokud je váš úkol tak obrovský, že už při jeho představě se vzdáváte, vezměte do ruky tužku a papír a plánujte. I složitý úkol se dá rozdělit na několik menších, dílčích, které zvládnete snadněji a jejich řešení vám nezabere tolik času. Postupujte krůček po krůčku a za každý dílčí úspěch se odměňte. Samozřejmě rozlišujte podstatné úkoly od nepodstatných a rozumně si rozvrhněte, čím se má smysl v čase, který máte, zabývat.

Představte si, že jste dostali za úkol sníst slona. Že to nezvládnete? Ale kdeže. Zvládnete. Stačí si ho naporcovat na malé kousky a ty postupně spořádat. S velkými úkoly je to stejné jako s velkými slony.

Povolejte představivost k vašim službám

Když máte z něčeho strach, stále na to myslíte. Tím problém narůstá a z původně malého problému se stává problém obřích rozměrů. Když se do jeho řešení však pustíte, zjistíte, že to tak strašné není a k obavám nebyl důvod.

Pochvalte se sami

Představujte si raději, že obávaný úkol již máte zvládnutý a samozřejmě úspěšně. Představte si, co budete dělat, až se jím nebudete muset zabývat, až ten strašák vaši mysl opustí. Vpusťte do vaší mysli úspěch. Na druhou stranu nečekejte, že vás ostatní budou chválit, jak jste to krásně zvládl(a). Okolí je obvykle úplně jedno, jak vaše úkoly zvládáte, to jen vaše mysl si vytváří z vašeho počínání středobod vesmíru. To ale neznamená, že se nemůžete pochválit sami a užít si dobrý pocit ze svých schopností.

Občas si s gustem zalenošte

Na druhou stranu i lenošit je občas potřeba. Když budete pořád pracovat a přemáhat únavu, přestanete mít z práce radost. Povinnosti se pro vás automaticky stanou strašákem a práce vás bude stresovat. Jednoduchým řešením této situace je zcela vědomě a aktivně nedělat nic nebo si zkrátka „udělat dobře“. Zachumlat se s knihou do postele. Nebo jen tak bez knihy ležet a nechat myšlenky plynout a postupně se dopracovat k vědomé meditaci. Ale o té zase až příště.

Jak jsou na tom Češi v oblasti vzdělání ve srovnání s ostatními státy?

Dle Programu pro mezinárodní hodnocení studentů (PISA) relativně dobře

Dle Programu pro mezinárodní hodnocení studentů (PISA) je na tom ČR dobře. PISA je tříletý průzkum hodnotící znalosti a dovedenosti 15 letých studentů, který spadá pod OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Hodnocení se zaměřuje na základní školní předměty v oblasti čtení, matematiky a vědy. Nejsou hodnoceny jen znalosti samotné, ale take schopnost tyto znalosti aplikovat. Tento přístup odráží skutečnost, že moderní ekonomiky odměňují jednotlivce ne za to, co vědí, ale za to, že dokáží znlaosti využít.

V roce 2015 dosáhla ČR v oblasti matematiky skóre 492. V oblasti čtení 487 a v oblasti vědy 493. Předběhli jsme tak např. Lucembursko, Maďarsko, Izrael nebo Slovensko.

Pro srovnání nejlepších výsledků ve všech oblastech dosáhl Singapur. Matematika (564), čtení (535), věda(556). Naopak nejhorších výsledků dosáhla Dominikánská republika, matematika(328), čtení(358), věda (332).

Níže uvádíme odkaz, pomocí kterého si můžete dokument ve formátu pdf stáhnout a pročíst. Skóre je uvedeno na straně 5.PDF dokument z webu OECD v angličtině můžete stáhnout zde:
http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf

Informace o PISA: http://www.oecd.org/pisa/

Přijde Vám toto hodnocení dostatečné? Nebo snad máte nápad, jak dosáhnout lepšího výsledku? Svůj komentář můžete uvést níže.

Vzdělání v oblasti kapitálových trhů – fundamentální analýza akcií


Co je kapitálový trh?

Kapitálový trh je místo, kam si firmy chodí pro peníze, které využívají na dlouhodobé financování. Na druhé straně jsou investoři, kteří jim peníze poskytnou.

Jak se stát investorem?

Investorem se člověk stane relativně snadno. Stačí nakoupit investiční cenné papíry, kterými jsou např. akcie.

Když bychom chtěli níže uvedenou definici akcie obchodním zákoníkem zjednodušit, můžeme říct, že koupí akcie si vlastně kupujete malou část podniku. Pokud podnik prosperuje a trh to ocení, cena akcie roste, pokud neprosperuje, cena akcie klesá. Podnik může dale vyplácet podíl na zisku formou diviedny, která se obvykle vyplácí jednou ročně.

Akcie dle obchodního zákoníku:

Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti, je oprávněna vykonávat práva akcionáře jako společníka, i když společnost dosud nevydala akcie nebo zatímní listy, a to ode dne zápisu základního kapitálu, na němž se podílí, do obchodního rejstříku. Osoba, která se podílí na základním kapitálu, je při zvýšení základního kapitálu oprávněna vykonávat akcionářská práva v rozsahu upsaných akcií od okamžiku, kdy byly účinně upsány, i když ještě nebylo zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže soud návrh na zápis do obchodního rejstříku zamítne nebo bude zrušeno rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Tím nejsou dotčena až do té doby vykonaná akcionářská práva.

Zdroj: https://business.center.cz/business/Pravo/zakony/obchzak/cast2h1d5.aspx

Vzhledem k tomu, že na hospodaření podniku má vliv řada faktorů, je tato investice vysoce riziková. Cena akcie se během obchodování neustále mění. Pokud např. společnost, ať už vlivem špatného vedení nebo nějaké náhlé události utrpí ztrátu a trh na to zareaguje, cena akcií rychle klesne a vy proděláte, v nejhorším scénáři přijdete o peníze. Na druhé straně pokud se bude společnosti dařit, může se váš vklad během několika let i x násobně zvýšit.

Pokud se investor tedy rozhodne takovou investici realizovat, měl by investovat pouze peníze, které nepotřebuje k přežití. Ze začátku, když nabírá zkušenosti, investovat menší částky. A v dané oblasti se dostatečně vzdělávat. Jedním z nástrojů, které může investor využít je Fundamentální analýza, která zkoumá vnitřní cenu akcie.

Fundamentální analýza akcií

Níže je uveden náhled na bakalářskou práci, v které je princip fundamentální analýzy popsaný včetně praktického příkladu obchodování.Náhled PDF dokumentu
http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/17492/gor%c4%8d%c3%adk_2011_bp.pdf?sequence=1&isAllowed=y&embedded=true

Originál dokumentu

Jak začít investovat?

Prvním krokem je výběr vhodného obchodníka, u kterého si otevřete obchodní účet.

Kde se vzdělávat?

Nejlepším krokem je absolvování vysokoškolského oboru zaměřeného na Fiance. Sice nemáte zaručeno, že se z vás stane úspěšný investor, ovšem získáte znalosti o základních principech, na kterých trh stojí.

Vzhledem k tomu, že investování není určeno jen absolventům ekonomek, existují i další možnosti, jak se může člověk toužící stát se investorem dovzdělat. Poměrně velkou část materiálů poskytují přímo obchodníci, kteří si účtují z každého obchodu poplatek, a tak se tedy snaží své klienty k obchodování motivovat.

Máte zkušenosti s investováním do akcií? Přidejte komentář.

Fibonacciho posloupnost -matematika, která nás fascinuje

Fibonacciho posloupnost je nekončená posloupnost přirozených čísel, kde každé číslo je součtem dvou předchozích:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,34, 55, 89 …

Fibonacciho poslopunost je dobře vysvětlena v níže uvedeném videu. Video je v angličtině, ale je možné si zapnout české titulky: odkaz na video.

Ukázka Fibonacciho posloupnosti v přírodě:

Fibonacciho posloupnost rostliny?

Fibonacciho posloupnost v přírodě a je také zachycena v níže uvedeném videu, které je bez komentářů : odkaz na video.

Fibonacciho posloupnost mimo jiné využívají obchodníci na finančních trzích.

Další info: https://cs.wikipedia.org/wiki/Fibonacciho_posloupnost

Jaké vysokoškolské obory si vybírají obyvatelé Prahy a jaké obyvatelé Zlínského kraje?

Český statistický úřad zveřejnil skladbu absolventů dle oborů a trvalého pobytu. Obyvatelé Prahy preferovali obor Obchod, administrativa a právo, který v roce 2017 vystudovalo 25 % absolventů s trvalým pobytem v Praze. Druhým nejpopulárnějším oborem byly Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy (16 %). Obor Technika, výroba a stavebnictví skončil až na třetím místě (11 %) spolu s Uměním a humanitními vědami (11 %) .

Které VŠ obory si vybírají obyvatelé Prahy
Které VŠ obory si vybírají obyvatelé Prahy

Odlišné preference měli obyvatelé Zlínského kraje, kde byl obor Technika, výroba a stavebnictví nejpopulárnější (22 %). Obor Obchod, administrativa a právo se umístil na druhém místě (18 %) a na třetím místě se umístilo Umění a humanitní vědy (10 %).

Které VŠ obory si volí obyvatelé Zlínského kraje
Které VŠ obory si volí obyvatelé Zlínského kraje

Orientaci na Techniku, výrobu a stavebnictví (20 %) vykazovala celá Morava (pro účely této statistiky je za Moravu považovaný Zlínský, Olomoucký a Jihomoravský kraj).

Které VŠ obory převažují na Moravě
Které VŠ obory převažují na Moravě

Zdroj dat:
https://www.czso.cz/csu/czso/d-absolventi-verejnych-a-soukromych-vysokych-skol–cr-dle-urovne-oboru-vzdelani-a-mista-trvaleho-bydliste-v-krajskem-cleneni-20012017

Co je Business Intelligence a k čemu se využívá?

Dle Wikipedie jsou Business Intelligence (BI) dovednosti, znalosti, technologie, aplikace, kvalita, rizika, bezpečnostní otázky a postupy používané v podnikání pro získání lepšího pochopení chování na trhu a obchodních souvislostech. Za tímto účelem provádí sběr, integraci, analýzu, interpretaci a prezentaci obchodních informací. Mohou zahrnovat samotné shromážděné informace nebo explicitní znalosti získané z informací.

Microsoft na svém webu popisuje nástroje business intelligence (BI) jako typ aplikačního softwaru, který shromažďuje a zpracovává velké objemy nestrukturovaných dat z interních i externích systémů, a to včetně knih, časopisů, dokumentů, zdravotních záznamů, obrázků, souborů, e-mailů, videí a dalších obchodních zdrojů. I když nejsou tak flexibilní jako nástroje pro obchodní analýzu, poskytují nástroje BI způsob hromadění dat pro vyhledávání informací primárně prostřednictvím dotazů. Tyto nástroje také pomáhají oddělovat data pro účely analýzy, takže můžete vytvářet sestavy, řídicí panely a vizualizace dat. Tyto výsledky poskytují zaměstnancům i manažerům možnosti, jak urychlit a vylepšit rozhodování, zvýšit provozní efektivitu, identifikovat nové potenciální zdroje příjmů, určit trendy na trhu, vytvářet sestavy klíčových ukazatelů výkonu (KPI) a identifikovat nové obchodní příležitosti.

Microsoft dále uvádí, že přestože se obvykle používají pro jednodušší dotazování a generování sestav obchodních dat, nástroje business intelligence můžou kombinovat širokou škálu aplikací pro analýzu dat, včetně analýz a dotazování ad hoc, generování sestav organizace, technologie OLAP (Online Analytical Processing), mobilní BI, BI v reálném čase, provozní BI, BI v cloudu, BI v modelu Software jako služba, open-source BI, BI pro spolupráci a informací o umístění. Můžou také zahrnovat software pro vizualizace dat, pomocí kterého můžete navrhovat grafy, stejně jako nástroje pro vytváření řídicích panelů BI a přehledů výkonnostních metrik, které ukazují obchodní metriky a klíčové ukazatele výkonu (KPI). Díky tomu můžete oživit data společnosti v podobě snadno pochopitelných vizuálů.

Zde je video s Tomášem Čuprem, který se vyjadřuje k práci s datům a Business Intelligence: odkaz na video.

Zde je zajímavý rozhovor v angličtině s Romanem Staňkem, zakladatelem společnosti GoodData, kterou zmiňuje Tomáš Čupr v předchozím videu. Wiki stručně popisuje GoodData jako společnost poskytující platformu jako službu (PaaS), která kombinuje interní a externí data (strukturované i nestrukturované) s cílem monetizace – odkaz na video.

Z výše uvedených zdrojů tedy vyplývá, že Business Intelligence je ve zkratce hlavně o tom, jak vyždímat z dostupných dat co nejvíc peněz. Kdo chce vydělávat, musí pochopit zákazníka a jít mu vstříc. To zní hezky.

Zdroje:
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence
https://azure.microsoft.com/cs-cz/overview/what-are-business-intelligence-tools/
https://en.wikipedia.org/wiki/GoodData

Blockchain – už jste o něm slyšeli?

Kde získat relevantní informace týkající se Blockchainu?

Blockchain je v současné době populární téma. Otázky, které si položí většina čtenářů zní:

Co to vlastně Blockchain je?

K čemu se dá využít?

Kde mi poskytnou relevantní odpovědi na tyto otázky?

Základní informace o blockchainu

Pro lidi, kteří mají málo času, umí anglicky a preferují obrázkové znázornění je ideální toto 2 minutové video zveřejněné World Economic Forum: odkaz.

Wikipedie uvádí, že „Blockchain je v informatice speciální druh distribuované decentralizované databáze uchovávající neustále se rozšiřující počet záznamů, které jsou chráněny proti neoprávněnému zásahu jak z vnější strany, tak i ze strany samotných uzlů peer-to-peer sítě.“ Na wiki se dále čtenář dozví zhruba popis toho, jak blockchain funguje, a že se dá mimo jiné využít v oblasti decentralizovaných voleb, zápisu do katastru nemovitostí, finanční sféře, zamezení odcizení identity a oblasti autorských a uměleckých děl.

Dobře zpracovaný materiál k tomuto tématu poskytuje Ministerstvo financí. Dokument s názvem Veřejná konzultace – Blockchain, virtuální měny a aktiva (využití technologie blockchain k evidenci cenných papírů) je možno stáhnout v pdf na níže uvedeném odkazu. Doporučujeme zejména část Jak funguje Blockchain na straně 5.

http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Konzultace_2018-11-30_Verejna-konzultace-Blockchain-virtualni-meny-a-aktiva.pdf

Podrobnější informace o fungování blockchainu

V Česku se tématem blockchainu podrobněji zabývá nezisková organizace Paralelní Polis, která na svém webu paralelnipolis.cz nabízí možnost účastnit se setkání s dalšími nadšenci pro blockchain. Zde je obsažné hodinové video, které problematiku blockchainu dále rozvádí: Odkaz

Další možnost, jak získat podrobnější informace o blockchainu je absolvování některého z nabízených online kurzů.